Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Dehinel® Plus XL

UPUTSTVO ZA LEK


Dehinel® Plus XL, tableta, 5x10 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina, 26 v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka-Farma d.o.o.Beograd

  Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Dehinel® Plus XL

  febantel, pirantel-embonat, prazikvantel (525 mg + 504 mg + 175 mg)/tbl tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Febantel 525 mg

  Pirantel-embonat 504 mg

  Prazikvantel 175 mg


  Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K30 Natrijum-laurilsulfat

  Mikrokristalna celuloza Bezvodni koloidni silikagel Magnezijum-stearat


  Ovalne, bikonveksne tablete sa zakošenim ivicama i podeonom crtom sa obe strane, svetlozelenkasto-žute.

  Tablete se mogu podeliti na dve jednake polovine.


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi za prevenciju i lečenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa prouzrokovanih sledećim parazitima:

  Nemat ode

  Askaride: Toxocara canis, Toxascaris leonina

  Ankilostomatide: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum


  Bičasti crvi: Trichuris vulpis

  Cestode

  Pantljičare: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema podataka.


  Ako primetite bilo kakva neželjena dejstva, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi (veliki i veoma veliki).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za oralnu primenu. Doziranje

  Preporučene doze su: 15 mg febantela /kg t.m., 14,4 mg pirantel embonata/kg t.m. i 5 mg

  prazikvantela /kg t.m. - što odgovara 1 tableti na 35 kg telesne mase psa. Tablete se mogu prepoloviti kako bi se obezbedila preciznost doziranja.


  Primena i trajanje terapije

  Tablete se mogu davati psima direktno ili se mogu prikriti u hrani. Nije potrebno ograničavanje pristupu hrani ni pre ni posle primene leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedila primena tačne doze, telesnu masu psa treba utvrditi što je tačnije moguće.

  Za kontrolu nematode Toxocara kujama koje doje treba dati lek 2 nedelje nakon štenjenja i na svake 2 nedelje do prestanka dojenja.

  Za rutinsku kontrolu odraslih pasa preporučuje se pojedinačna doza u intervalima od 3 meseca. U slučaju teške infestacije valjkastim crvima, ponovljenu dozu treba dati nakon 14 dana.


 10. KARENCA


  Ne odnosi se na ovaj lek.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  Rok upotrebe: 2 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Poželjno je da se pre lečenja, životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva zbog moguće reinfekcije sa Dipylidium caninum.

  Nekoliko dana posle primene leka, (5 do 6 dana), sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija, infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa Echinococcus granulosus.

  Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.

  Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno pred štenjenje, (2 nedelje) tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa T. canis.


  Za primenu na životinjama

  Nema.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Nakon davanja tableta, oprati ruke.

  U slučaju slučajne indigestije, potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje ili Uputstvo za lek.


  Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

  Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.


  Interakcije

  Lek se ne daje zajedno sa holinergicima (levamizolom). Efekat aktivne supstance u kombinaciji sa aktivnošću acetilholin esteraze (npr. organofosfatnim jedinjenjima) može biti povećan. Specifična svojstva piperazina (neuromišićna paraliza parazita), mogu da antagonizuju efekat pirantela (spastična paraliza parazita).


  Predoziranje

  Nisu zabeležena neželjena dejstva čak i pri dozama koje su nekoliko puta bile veće od uobičajene doze.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Odštampan i perforiran Alu-Alu blister: 5x10 tableta, 50 tableta u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC55

Broj dozvole: 323-01-0053-12-001 od 28.11.2012.