Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Fypryst® za pse 2-10 kg

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Fypryst® za pse 2-10kg, rastvorzalokalnonakapavanjenakožu,3×0,67mL Fypryst® za pse 10-20 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3×1,34 mL Fypryst® za pse 20-40 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3×2,68 mL Fypryst® za pse40kg+,rastvorzalokalnonakapavanjenakožu,3×4,02mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: “Krka-Farma” D.O.O., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


“Krka-Farma” D.O.O., Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Fypryst® za pse 2-10 kg Fypryst® za pse 10-20 kg Fypryst® za pse 20-40 kg Fypryst® za pse 40kg +

  fipronil (67 mg, 134 mg, 268 mg ili 402 mg)

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta (0,67 mL rastvora) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 67 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen 1 pipeta (1,34 mL rastvora) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fipronil 134 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen 1 pipeta (2,68 mL rastvora) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fipronil 268 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen 1 pipeta (4,02 mL rastvora) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fipronil 402 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen


 3. INDIKACIJE


  Lečenje i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis) i krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) kod pasa.

  Lečenje i kontrolisanje alergije na ujed buve (FAD) kod pasa. Prevencija i lečenje infestacije pavašima (Mallophaga) kod pasa.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Zbog nedostatka podataka o upotrebi ovog leka, nemojte ga primenjivati na štencima mlađim od 8 nedelja ili kod onih sa telesnom masom manjom od 2 kg.

  Nemojte primenjivati ovaj lek na obolelim životinjama (sistemska oboljenja, temperatura) niti na životinjama u periodu oporavka.

  Nemojte koristiti na zečevima zbog opasnosti od neželjenih dejstava ili čak i smrti.

  Ovaj lek je prilagođen psima. Nemojte ga koristiti za mačke, primena može da dovede do predoziranja.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po upotrebi leka životinja liže mesto aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije, uglavnom kao posledica delovanja ekscipijenasa u preparatu.

  Veoma retko, primećene su prolazne kutane reakcije na mestu aplikacije (promena boje ili gubitak dlake, svrab, crvenilo na koži) i generalizovani svrab ili gubitak dlake nakon primene ovog leka. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi), povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.

  Lek se ne sme predozirati.


  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Životinje treba izmeriti pre tretmana. Ne predozirati. Količine koje treba primenjivati:

  1 pipeta za pojedinačno doziranje od 0,67 mL rastvora za pse telesne mase 2-10 kg.

  1 pipeta za pojedinačno doziranje od 1,34 mL rastvora za pse telesne mase 10-20 kg. 1 pipeta za pojedinačno doziranje od 2,68 mL rastvora za pse telesne mase 20-40 kg.

  1 pipeta za pojedinačno doziranje od 4,02 mL rastvora za pse telesne mase preko 40 kg.

  Na taj način ćete obezbediti maksimalnu preporučenu dozu fipronila od 6,7 mg/kg telesne mase psa. Zbog nedostatka istraživanja o bezbednosti leka, najmanji interval između dve primene je 4 nedelje. Mesečno tretiranje se preporučuje u slučaju velikog rizika od ponovnih infestacija buvama, ako su psi alergični na ujed buve, ako je neophodno kontrolisati iunfesataciju krpeljima ili u slučaju čestog kupanja psa sa upotrebom hipoalergenskih šampona ili šampona za omekšavanje dlake. U


  područjima gde ne postoji ozbiljna opasnost od infestacije buvama i krpeljima, lek Fypryst se može primenjivati na 2-3 meseca.


  Vrsta primene:

  Upotreba nakapavanjem.


  Način primene:

  Izvadite pipetu sa pojedinačnom dozom iz trostruke vrećice. Držite pipetu u uspravnom položaju, odvrnite i skinite poklopac. Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca na pipetu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se pipeta otvorila, zatim ga uklonite sa nje. Razdvojite dlaku životinje između kostiju lopatica, tako da koža bude vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi se sadržaj ispraznio direktno na kožu, na jednom mestu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Važno je obezbediti nanošenje preparata na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati se da se životinje neće lizati međusobno po završetku tretmana.

  Zbog nedostatka podataka o efikasnosti leka nakon kupanja i pranja životinja šamponom, ovaj tretman se ne preporučuje 2 dana nakon primene šampona.Takođe se ne preporučuje da se životinja kupa češće od jednom nedeljno. Šamponi za omekšavanje dlake mogu da se koriste pre primene, međutim ako se koriste jednom nedeljno nakon primene leka, oni mogu da smanje trajanje zaštite od buva na oko 5 nedelja.

  Kupanje jednom nedeljno sa korišćenjem medicinskih šampona koji sadrže 2% hloroheksidina nije uticalo na efikasnost ovog leka protiv buva, u istraživanju koje je trajalo 6 nedelja.

  Treba sprečiti kupanje pasa u prirodnim vodenim izvorima 2 dana nakon primene leka.

  Postoji mogućnost infestacije jednim krpeljom. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.

  Buve sa domaćih životinja često se naseljavaju u korpama, mestima gde životinje spavaju ili se odmaraju, kao što su tepisi i oprema za kuću, koje bi trebalo redovno tretirati odgovarajućim insekticidima i čistiti pomoću usisivača u slučaju masovne infestacije kao i na početku zaštitne terapije.

  Ovaj lek može da izazove iritaciju sluzokože i očiju i zato izbegavajte da dođe u kontakt sa ustima i

  očima životinje.

  Lek Fypryst može se primenjivati na psima u periodu parenja, kod gravidnih ženki i ženki koje doje.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje.


  Rok upotrebe: 2 godine


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Fypryst može izazvati iritaciju sluzokože i očiju i zato izbegavajte da dođe u kontakt sa ustima i očima životinje.

  Životinje koje su preosetljive na insekticide ili alkohol ne smeju da dođu u kontakt sa lekom Fypryst.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama


  Osobe koje su preosetljive na insekticide ili alkohol ne smeju da dođu u kontakt sa lekom Fypryst rastvor za lokalno nakapavanje na kožu. Trudite se da sprečite kontakt prstiju sa sadržajem. Ako dođe do kontakta, operite ruke vodom i sapunom.

  Ako slučajno prsne u oko, isperite ga čistom vodom.Operite ruke nakon primene.

  Nemojte dirati rukama tretiranu životinju i sprečite decu da se sa njom igraju dok se primenjeni proizvod ne osuši. Zato se ne preporučuje sprovođenje terapije na životinjama tokom dana, već rano uveče i zato životinjama, nakon primene proizvoda, ne treba dozvoliti da spavaju sa svojim vlasnicima, naročito ne sa decom.

  Nemojte pušiti, jesti ni piti tokom primene leka.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Pitajte veterinara kako se odlažu lekovi koji nisu više potrebni. Ove mere će pomoći da se sačuva životna sredina.

  Fipronil ne sme da dođe u vodene tokove zato što to može biti opasno po ribe i druge vodene organizme.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  April 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: 3 pipete sa pojedinačnom dozom od 0,67 mL u trostrukoj vrećici (PETP/Al/LDPE).

3 pipete sa pojedinačnom dozom od 1,34 mL u trostrukoj vrećici (PETP/Al/LDPE). 3 pipete sa pojedinačnom dozom od 2,68 mL u trostrukoj vrećici (PETP/Al/LDPE). 3 pipete sa pojedinačnom dozom od 4,02 mL rastvora, u trostrukoj vrećici (PETP/Al/LDPE).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15


Broj dozvole: 3x0,67 mL: 323-01-123-10-001 od 05.04.2011.

3x1,34 mL: 323-01-124-10-001 od 05.04.2011.

3x2,68 mL: 323-01-125-10-001 od 05.04.2011.

3x4,02 mL: 323-01-126-10-001 od 05.04.2011.