Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

MONIL

UPUTSTVO ZA LEK


MONIL, tableta, 25x2 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA - PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gospodar Jovanova 83, Beogarad


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  GENERA D.D.

  Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA –PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gospodar Jovanova 83, Beograd


 2. IME LEKA


  MONIL

  albendazol (120 mg) tableta

  za ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Albendazol 120 mg

  Pomoćne supstance:

  Kalcijum-karbonat; skrob, kukuruzni; želatin; magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje parazitskih infekcija ovaca uzrokovanih:

  • želudačno-crevnim nematodama roda: Haemonchus, Chabertia, Trichostrongylus, Ostertagia, Bunostomum, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum i Strongyloides;

  • plućnim nematodama: Dictyocaulus filaria;

  • zrelim oblicima velikog metilja (Fasciola hepatica) i malog metilja (Dicrocoelium lanceatum sin.

   D. dendriticum);

  • pantljičarama roda Moniezia.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba primenjivati za vreme parenja i u prvom mesecu graviditeta.

  Lek se ne primenjuje kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pojedinih životinja jako inficiranih plućnim nematodama, nakon terapije, a zbog prethodnog oštećenja pluća, kašalj može potrajati nekoliko dana.

  Ako primetite neželjena dejstva ovog preparata obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva

  Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tablete se daju peroralno bez prethodne pripreme životinja.

  Da bi se tačno izračunala doza, potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje.

  Za suzbijanje velikog metilja, želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda daje se jednokratno:


  Ovce

  Monil

  šilježad do 25 kg t m.

  1 tableta

  ovca do 35 kg t m.

  1,5 tableta

  ovca do 50 kg t m.

  2 tablete

  ovca do 60 kg t m.

  2,5 tablete

  ovca do 70 kg t m.

  3 tablete


  Za suzbijanje malog metilja daje se dvokratno u razmaku od 1 - 2 nedelje manja doza, ili veća doza jednokratno.


  Za dvokratnu priumenu daje se:


  Ovce

  Monil

  šilježad do 25 kg t m.

  2 tablete

  ovca do 30 kg t m.

  2,5 tablete

  ovca do 40 kg t m.

  3,5 tablete

  ovca do 60 kg t m.

  5 tableta

  ovca do 70 kg t m.

  6 tableta


  Za jednokratnu primenu daje se:


  Ovce

  Monil

  šilježad do 25 kg t m.

  3 tablete

  ovca do 30 kg t m.

  4 tablete

  ovca do 40 kg t m.

  5 tableta

  ovca do 60 kg t m.

  7,5 tableta

  ovca do 70 kg t.m

  9 tableta


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se tačno izračunala doza potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje. Prilikom aplikacije treba paziti da se ne ozledi područje ždrela.


 10. KARENCA


  Meso, organi i druga jestiva tkiva ovaca ne mogu da se koriste za ishranu ljudi tokom tretmana i 10 dana posle poslednje primene leka.

  Mleko ovaca ne može da se koristi za ishranu ljudi tokom tretmana i 5 dana posle poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Izmet lečenih životinja u prva 2-3 dana nakon dehelmintizacije treba sakupiti i neškodljivo ukloniti (pr. biotermička sterilizacija).


  Albendazolom se ne može lečiti akutna metiljavost.


  Kod zdravih životinja petorostruka terapijska doza albendazola retko uzrokuje neželjena dejstva. Primena terapijskih doza leka Monil kod gravidnih ovaca, po pravilu, ne deluje štetno. Da bi se sprečilo eventualno teratogeno dejstvo albendazola na plod ne smeju se lečiti ovce za vreme parenja i u prvom mesecu graviditeta.


  Nakon aplikacije, oprati ruke.


  Albendazolom se ne smeju zagaditi reke, potoci, ponornice, jezera, bare i drugi vodotokovi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 50 tableta (25 x 2 tablete u stripu od aluminijumske folije).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC11

Broj dozvole: 323-01-0474-12-001