Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

VITAMINTHE

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


VITAMINTHE


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D. Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VIRBAC S.A. Francuska

Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D.


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Velvet Animal Health doo Vrbnička 1b, Beograd


 1. IME LEKA


  VITAMINTHE

  (niklozamid + oksibendazol)


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralne paste sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Niklozamid...................................................................................240 mg

  Oksibendazol................................................................................ 30 mg


  Ekscipijensi:

  (Ksantan guma,Natrijum-ciklamat,Natrijum-polinaftalen sulfonat,Natrijum-metabisulfit,Rhodorsil antifoam 70426,Dimetikon 300,Dekalinijum-hlorid,Natrijum-benzoat,Anchovy prašak,voda- prečišćena)


 3. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje parazitoza gastrointestinalnog sistema uzrokovanih nematodama Ascaris,Ancylostoma,Uncinaria spp.i cestodama i Taenia spp.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama kod kojih je utvrđena atonija creva,dijareja i poremećena funkcija jetre.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava prolaznog abdominalnog bola,razmekšavanje fecesa,povraćanje i dijareja.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi,štenad,mačke i mačići.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje jednokratno,oralnim putem.

  Doza je 0,5ml / kg telesne mase.Svaki graduisani podeok odgovara 2 kg telesne mase. Štenad i mačići tretiraju se dva puta u razmaku od mesec dana između 6.i 12 nedelje života. Mačke i kuje tretiraju se tri puta godišnje:tokom teranja,jednu nedelju pred partus i 3 do 4 nedelje posle partusa.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se daje na prazan želudac,najbolje ujutru,direktno na jezik životinje ili u zalogaju hrane.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25C ,u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle otvaranja: Rok upotrebe posle rekonstitucije:


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Nema posebnih upozorenja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Plastični oralni injektor 10 ml Režim izdavanja: Izdaje se na recept. ATCvet kod: QP52AC30

Broj dozvole: