Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Oxyvet intrauterine pessaries

UPUTSTVO ZA LEK


Oxyvet intrauterine pessaries, intrauterina tableta, blister, 10 x 2 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, , Attiki 19300, Grčka Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA


  Oxyvet intrauterine pessaries

  oksitetraciklin

  500 mg

  intrauterina tableta.

  Za krave, kobile, svinje, ovce i koze.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intrauterina tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 500 mg


  Pomoćne supstance:

  kukuruzni skrob; povidon K 30; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat i laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i lečenje endometritisa i puerperalnih infekcija, posebno onih koje su nastale kao posledica retencije placente.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama preosetljivim na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguć je nadražajni efekat preparata na endometrijum, alergijska reakcija, kao i izostanak antibakterijske efikasnosti zbog poznate slabe osetljivosti većine stafilokoka na oksitetraciklin.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave, kobile, svinje, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intrauterina upotreba.


  Vrsta životinje

  Prevencija

  Lečenje

  Krave, kobile

  2-3 intrauterine tablete

  3-4 intrauterine tablete

  Svinje, ovce i koze

  1 intrauterine tablete

  1-2 intrauterine tablete


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod preventivne primene, aplikaciju treba sprovesti posle porođaja a ukoliko je potrebno i ponoviti posle 24 sata. U slučaju septikemije ili generalizovane infekcije, neophodna je i peroralna ili parenteralna primena antibiotika.


 10. KARENCA


  Mleko: 72 sata od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Preparat se ne koristi tokom graviditeta.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  U slučaju preosetljivosti na tetracikline, izbegavati direktan kontakt sa kožom ili udisanje isparenja.

  Oprati ruke posle primene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  10.11.2014.

 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister izgrađen od aluminijumske i PVC folije. Svaki blister sadrži po 2 intrauterine tablete.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 10 blistera ( 20 tableta).

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG51AA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00165-14-001 od 10.11.2014.