Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Fypryst® za mačke

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Fypryst® za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3×0,5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: “Krka-Farma” D.O.O., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


“Krka-Farma” D.O.O., Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Fypryst® za mačke

  fipronil (50 mg)

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 pipeta (0,50 mL rastvora) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen


 3. INDIKACIJE


  Lečenje i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis) i krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) kod mačaka.

  Lečenje i kontrola alergije na ujed buve (FAD) kod mačaka. Prevencija i lečenje infestacije pavašima (Mallophaga) kod mačaka.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Zbog nedostatka podataka o upotrebi ovog leka, nemojte ga primenjivati na mačićima mlađim od 8 nedelja ili kod onih sa telesnom masom manjom od 1 kg.

  Nemojte primenjivati ovaj lek na obolelim životinjama (stanje opšte bolesti, temperatura) niti na

  životinjama u periodu oporavka.

  Nemojte koristiti na zečevima zbog opasnosti od neželjenih dejstava ili čak i smrti.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po upotrebi leka životinja liže mesto aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije, uglavnom kao posledica delovanja ekscipijenasa u preparatu.

  Veoma retko, primećene su prolazne kutane reakcije na mestu aplikacije (promena boje ili gubitak dlake, svrab, crvenilo na koži) i generalizovani svrab ili gubitak dlake nakon primene ovog leka. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi), povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.

  Lek se ne sme predozirati.


  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Zbog nedostatka istraživanja o bezbednosti leka, najmanji interval između dve primene je 4 nedelje.


  Količine koje treba primenjivati:

  Primenite sadržaj 1 pipete za pojedinačno doziranje od 0,5 mLl, na koži između lopatica.


  Vrsta primene:

  Upotreba nakapavanjem.


  Način primene:

  Izvadite pipetu sa pojedinačnom dozom iz trostruke vrećice. Držite pipetu u uspravnom položaju, odvrnite i skinite poklopac. Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca na pipetu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se pipeta otvorila, zatim ga uklonite sa nje. Razdvojite dlaku životinje između lopatica tako da koža bude vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi se sadržaj ispraznio direktno na kožu.


  Jedna doza će obezbediti zaštitu od infestacije buvama tokom perioda od 5 nedelja. Ovaj lek je efikasan protiv krpelja u periodu od 3 do 4 nedelje.

  Zbog nedostatka istraživanja o bezbednosti leka, najmanji interval između dve primene je 4 nedelje.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Važno je obezbediti nanošenje preparata na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati se da se životinje neće lizati međusobno po završetku tretmana.

  Nema dostupnih podataka o efikasnosti leka nakon kupanja mačaka/tretiranja šamponom. I pored toga, na osnovu podataka vezanih za efikasnost kod pasa, koji su bili kupani šamponom dva dana nakon primene leka, ne preporučuje se kupanje mačaka tokom perioda od dva dana nakon primene leka.

  Postoji mogućnost infestacije jednim krpeljom. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.

  Buve sa domaćih životinja često se naseljavaju u korpama, mestima gde životinje spavaju ili se odmaraju, kao što su tepisi i oprema za kuću, koje bi trebalo redovno tretirati odgovarajućim


  insekticidima i čistiti pomoću usisivača u slučaju masovne infestacije kao i na početku zaštitne terapije.

  Lek Fypryst može se primenjivati na mačkama u periodu parenja, kod gravidnih ženki i ženki koje doje.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje.


  Rok upotrebe: 2 godine


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Fypryst može da izazove iritaciju sluzokože i očiju i zato izbegavajte da dođe u kontakt sa ustima i očima životinje.

  Životinje koje su preosetljive na insekticide ili alkohol ne smeju da dođu u kontakt sa lekom Fypryst.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Osobe koje su preosetljive na insekticide ili alkohol ne smeju da dođu u kontakt sa lekom Fypryst rastvor za lokalno nakapavanje na kožu. Trudite se da sprečite kontakt prstiju sa sadržajem. Ako dođe do kontakta, operite ruke vodom i sapunom.

  Ako slučajno prsne u oko, isperite ga čistom vodom.Operite ruke nakon primene.

  Nemojte dirati rukama tretiranu životinju i sprečite decu da se sa njom igraju dok se primenjeni proizvod ne osuši. Zato se ne preporučuje sprovođenje terapije na životinjama tokom dana, već rano uveče i zato životinjama, nakon primene proizvoda, ne treba dozvoliti da spavaju sa svojim vlasnicima, naročito ne sa decom.

  Nemojte pušiti, jesti ni piti tokom primene leka.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Pitajte veterinara kako se odlažu lekovi koji nisu više potrebni. Ove mere će pomoći da se sačuva životna sredina.

  Fipronil ne sme da dođe u vodene tokove zato što to može biti opasno po ribe i druge vodene organizme.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  April 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: 3 pipete × 0,5 mL rastvora, svaka zapakovana u trostruku vrećicu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj dozvole: 323-01-122-10-001 od 05.04.2011.