Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

TAF 25% Oralni rastvor

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


TAF 25%

Oralni rastvor, 250 mg/ml, boca od 80 ml Oralni rastvor, 250 mg/ml, boca od 1 L Oralni rastvor, 250 mg/ml, boca od 5 L


za primenu na životinjama


Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16 , 47100 Forli , Italija


Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.


Adresa: Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì - Italy.


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Sfera Invest d.o.o. Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  TAF 25%

  tiamfenikol Oralni rastvor Za brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV u 1ml proizvoda

  Aktivne supstance:


  Tiamfenikol 250 mg /ml


  Ekscipijensi:


  N,N-dimetilacetamid Propilen glikol


 4. INDIKACIJE


  TAF 25% namenjen je za lečenje respiratornih (CRD i infektivna korica) i digestivnih infekcija brojlera (pastereloza), izazvanih mikroorganizmima osetljivim na tiamfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na tiamfenikol. Takođe, ovaj lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko se mogu pojaviti simptomi poremećaja digestivnog trakta (dijareja) ili promene u vidu erozija na koži. Svi poremećaji prolaze spontano po prestanku tretmana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek TAF 25% primenjuje se rastvoren u vodi za piće brojlera :


  1,6 - 2,0 ml leka TAF 25% na 10 kg. telesne mase brojlera , što odgovara 40 -50 mg tiamfenikola na 1kg telesne mase , 3 do 5 dana ili

  80 - 125 ml leka TAF 25% na 100 litara vode za piće, 3-5 dana


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre davanja leka preporučuje se uskraćivanje vode izvesno vreme kako bi se obezbedilo potpuno uzimanje medicinirane vode.

  Ukloniti svu zaostalu vodu iz pojilica ili sistema za napajanje i zatim dati mediciniranu vodu

  kao jedini izvor vode za piće. Ukoliko brojleri popiju mediciranu vodu, dopuniti pojilice ili sistem nemediciniranom vodom.

  Tretman vodom mediciraniom lekom TAF 25%, ponavljati svakih 12 sati do kraja tretmana.


 10. KARENCA


  Za meso brojlera : 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece

  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi do 25º C

  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 36 meseci


  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće: Rastvoren u vodi 12 sati.

  Rok upotrebe posle otvaranja (za pakovanje od 5 l): 3 meseca.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  TAF 25% ne treba primenjivati sa baktericidnim lekovima kao što su penicilini i cefalosporini.

  Ne mešati sa drugim lekovima u vodi za piće.

  Izbegavati direktan kontakt sa lekom tokom rada sa njim. Koristiti zaštitnu opremu, rukavice,mantil, masku za lice.Ukoliko dođe do kontakta odmah isprati sa dosta vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek i pakovanje se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.01.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Plastična boca od 80 ml sa zaštitnim sigurnosnim čepom Plastična boca od 1litra sa zaštitnim sigurnosnim čepom Plastična boca od 5litara sa zaštitnim sigurnosnim čepom


ATCvet kod: QJ01BA02


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara


Broj dozvole zastavljanje leka u promet:


1 x 80 ml 279-2010-14-01-001 od 11.01.2012.

1 x 1 l 280-2010-14-01-001 od 11.01.2012.

1 x 5 l 281-2010-14-01-001 od 11.01.2012.


Zastupnik za Srbiju : Sfera Invest doo,Beograd, Srbija