Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Rycarfa® Flavour 100 mg

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Rycarfa® Flavour 100 mg, tableta, 2x10 tableta (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA Tovarna zdravil D.D., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA FARMA D.O.O., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina, 26 v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka Tovarna zdravil D.D., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Krka farma d.o.o.., Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Rycarfa® Flavour 100 mg Karprofen

  tableta za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  Jedna tableta sadrži: Aktivna supstanca:

  Karprofen 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Gvožđe-oksid crveni (E172) 3,04 mg Gvožđe-oksid crni (E172) 1,90 mg


  Okrugle, tamnobraon tablete sa mermernim šarama i vidljivim tamnijim tačkama, sa podeonom crtom na jednoj strani i zakošenim ivicama.

  Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


 4. INDIKACIJE


  Umanjenje zapaljenja i bolova prouzrokovanih mišićnoskeletnim poremećajima i degenerativnim oboljenjima zglobova. Kao nastavak parenteralne analgezije u kontroli postoperativnih bolova.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne sme se prekoračivati doza.

  Ne sme se koristiti kod mačaka zbog dužeg vremena eliminacije i užeg terapijskog indeksa nego kod pasa.

  Ne sme se koristiti kod pasa koji pate od oboljenja srca, jetre ili bubrega, kada postoji mogućnost gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja i kada postoje dokazi za krvnu diskraziju ili preosetljivost na lek.

  Kod pasa koji imaju hepatitis, primena lekova NSAIL grupe, uključujući karprofen, može da izazove alergijsku reakciju.

  Ne treba primenjivati druge NSAIL lekove istovremeno ili u roku od 24 sata od primene ovog leka. Karprofen se u visokom procentu vezuje za proteine plazme. Aplikacija drugih lekova koji se kompetitivno sa karprofenom vezuju za proteine krvne plazme može dovesti do pojave toksičnih efekata karprofena.

  .


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima karprofen može da izazove štetna dejstva na sluzokoži želuca i creva kod pasa. Ova dejstva su retka čak iako se prekorači preporučena doza. Ako se javi neželjena reakcija, treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti savet od veterinara.


  Ako se jave neželjene reakcije, treba prekinuti upotrebu leka i potražiti savet od veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi stariji od 6 nedelja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu primenu.


  Preporučuje se početna doza od 2 do 4 mg karprofena /kg telesne mase/ dnevno daje se kao pojedinačna doza ili podeljena u dve jednake doze. Na osnovu kliničkog odgovora doza se nakon 7 dana može smanjiti na 2 mg karprofena/kg telesne mase/dnevno i daje se kao pojedinačna doza.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rycarfa Flavour tablete su ukusne i psi ih rado jedu. Dužina terapije zavisiće od odgovora na terapiju. Dugotrajnu upotrebu treba sprovoditi pod konrolom veterinara.


 10. KARENCA


  0 dana, (nije primenljivo).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25C.

  Čuvati u originalnom pakovanju zbog zaštite od vlage i svetla.

  Prepolovljenu tabletu vratite u otvoreni blister i upotrebite u roku od 24 sata. Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  Rok upotrebe: 2 godine


  Rok upotrebe posle otvaranja: Prepolovljenu tabletu bi trebalo vratiti u otvoreni blister i upotrebiti u roku od 24 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Uzimanje velikih količina leka može da izazove ozbiljna neželjena dejstva. U slučaju da

  pretpostavljate da je pas uzeo više tableta nego što je naznačena doza, obavestite svog veterinara.


  Posebna upizorenja za osobe koje daju lek životinjama


  Ukoliko dođe do slučajnog uzimanja tableta, potražite medicinski savet i pokažite lekaru uputstvo iz pakovanja. Nakon rukovanja lekom, operite ruke.


  Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

  S obzirom na to da nema posebnih studija na ciljnim vrstama životinja u periodu graviditeta,

  upotreba nije indikovana.


  Interakcije

  Nemojte primenjivati druge NSAIL lekove istovremeno ili u roku od 24 sata od primene ovog

  proizvoda. Karprofen se u velikoj meri vezuje za proteine plazme i može da konkuriše drugim lekovima sa visokim nivoom vezivanja, što može da dovede do toksičnog dejstva.


  Treba izbegavati istovremenu primenu karprofena i potencijalno nefrotoksičnih lekova.


  Predoziranje

  Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Pitajte veterinara kako se odlažu lekovi koji nisu više potrebni. Ove mere će pomoći da se sačuva životna sredina.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.04.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Blister (OPA/Al/PVC-Al). Kutija sa 2 blistera sa po 10 tableta.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo uz recept veterinara


ATCvet kod:QM01AE91


Broj dozvole: 323-01-0168-11-001