Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Prazimec-C

UPUTSTVO ZA LEK


Prazimec-C, tableta, 0,25 mg + 6,25 mg, 50 x 2 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, Peštera, Bugarska.


 2. IME LEKA


  Prazimec-C

  abamektin, prazikvantel 0,25 mg + 6,25 mg tableta

  za mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivne supstance:

  Abamektin 0,250 mg

  Prazikvantel 6,250 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza,monohidrat; natrijum-laurilsulfat; mikrokristalna celuloza; pšenični skrob; saharoza;

  askorbinska kiselina; talk; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan.


 4. INDIKACIJE


  Preparat je indikovan za terapiju mačaka invadiranih endoparazitima i ektoparazitima osetljivim na ove dve aktivne komponente i koji su podeljeni na sledeće klase:

  Pantljičare (cestode) : Dipylidium caninum, Hydatigera taeniaeformis, Mesocestoides lineatus, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Echinococcus multilocularis ( eksperimentalna infekcija ) , Diphyllobothrium erinacei ( sin. Spirometra erinacei-europei), Diphyllobotrium latum, Joyeuxiella pasqualei.

  Metilji (trematode) : Opistorchis felineus, Paragonimus kellicotti, Alaria alata.


  Valjkaste gliste (nematode): Toxocara cati (mystax), Aelurustrongylus abstrusus, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, A.braziliense, Thominx aerophilus ( ili Trichocephalus vulpis), Uncinaria stenocephala, Capillaria aerophila, Strongyliodes stercoralis, Angyostrongylus vasorum.


  Šugarci : Notoedres cati , Otodectes synotis, Rhypicephalus bursa, Felicola subrostratus, Ixodes ricinus.

  Buve : Ctenocephalus cati (felis)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat je kontraindikovan za gravidne mačke, mačiće koji sisaju i mačiće mlađe od 2 meseca.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje može prouzrokovati znake intoksikacije – midrijazu, ataksiju, blagi tremor, hipotermiju, miorelaksaciju, gubitak apetita i opštu depresiju. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena, sa čvrstom hranom.

  1 tableta na 2,5 kg telesne težine- protiv endoparazita. 2 tablete na 2,5 kg telesne težine- protiv ektoparazita. Tretman se može ponoviti posle 7-10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8. Doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne davati mačićima koji sisaju.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom rukovanja sa preparatom. Oprati ruke posle upotrebe.

  Izbegavati kontakt sa očima.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati gravidnim mačkama i mačkama koje doje.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom rukovanja sa preparatom. Oprati ruke posle upotrebe.

  Izbegavati kontakt sa očima.

  Predoziranje

  Aplikovanje doza 10-12 puta veće od terapijskih ( 26 i 31,2 mg / kg telesne težine) dovode do

  znakova blage do teške intoksikacije – midrijaze, ataksije, blagog tremora, otežanog disanja, hipotermije, miorelaksacije, gubitka apetita i opšte depresije. Uginuće se javlja za vreme i posle primene, zavisno od doze.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  10.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister koji se sastoji od aluminijumske i mlečno bele PVC/PVDC folije. Blister sadrži 2 tablete.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 50 blistera (100 tableta).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP54AA52

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00239-14-001 od 10.11.2014.