Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Rabigen Mono

UPUTSTVO ZA LEK


Rabigen Mono, suspenzija za injekciju, najmanje 1 i.j./doza,10x1 doza Rabigen Mono, suspenzija za injekciju, najmanje 1 i.j./doza, 50x1 doza (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac S.A.


Adresa: 1ère Avenue – 2065 m L.I.D.,06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Velvet Animal Health d.o.o. Vrbnička 1b, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Virbac S.A., 1ère Avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros, Francuska


 2. IME LEKA


  Rabigen Mono

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj VP12 suspenzija za injekciju

  za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Po dozi od 1 ml:

  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani virus besnila, soj VP12 najmanje 1 i.j.*

  Adjuvans:

  Aluminijum-hidroksid gel 3% 0.1 mL


  *najmanji titar prema zahtevima Ph.Eur.


  Ostale pomoćne supstance: aluminijum hidroksid, gel 3%-ni; saharoza; tripton; natrijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju pasa i mačaka od 12 nedelja starosti u cilju sprečavanja infekcije, mortaliteta i kliničkih znakova besnila.

  Imunitet nastaje 3 nedelje od prve vakcinacije i traje godinu dana od prve vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle vakcinacije, na mestu aplikacije se kod većine životinja može pojaviti blag i prolazan otok ili otvrdnuće tkiva. Ova reakcija spontano prolazi bez ikakvog tretmana.

  U veoma retkim slučajevima mogu se javiti bol i svrab. Ove lokalne reakcije takođe prolaze bez ikakvog tretmana.


  U veoma retkim slučajevima, vakcinacija može izazvati prolaznu dijareju, hipertermiju ili slabost. Ponekad je moguća pojava reakcija preosetljivosti. U slučaju alergijske ili anafilaktičke rekcije, treba primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.

  Aplikovati jednu dozu vakcine Rabigen Mono u skladu sa sledećim režimom vakcinacije: Primarna vakcinacija:

  Jedna injekcija Rabigen Mono, od 3. meseca starosti.


  Revakcinacija:

  Jednom godišnje, vakcinom Rabigen Mono.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Preporučuje se dehelmintizacija životinja najmanje 10 dana pre vakcinacije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2°C-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Kod pasa, studije bezbednosti i efikasnosti dokazuju mogućnost kombinovane primene vakcine

  Rabigen Mono i vakcine CANIGEN DHPPi/L.

  Kod mačaka, studije bezbednosti iefikasnosti dokazuju mogućnost kombinovane primene vakcine Rabigen Mono sa vakcinom FELIGEN CRP.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim gore navedenih vakcina. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle drugog veterinarskog leka donosi se u skladu sa procenom koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati Rabigen Mono sa drugim lekovima osim sa vakcinom CANIGEN DHPPi/L (psi) ili FELIGEN CRP (mačke).


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine Rabigen Mono nisu zapažena druga neželjena dejstva osim onih navedenih u poglavlju 12.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu

  uputstvo ili etiketu leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.10.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Liofilizat: staklena bočica (tip I), zapremine 10 ml, koja sadrži 2000, 4000 ili 5000 doza, zatvorena gumenim zapušačem i metalnom kapicom koja je dodatno zaštićena metalnim poklopcem.


Sekundarno pakovanje:

Liofilizat : kartonska kutija sa 20 x 1000 doza, 20 x 2000 doza, 20 x 2500 doza i 20 x 5000 doza.


Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod: QI01AD07

Broj i datum izdavanja dozvole:

Rabigen Mono 10 x 1 doza (10 x 1 ml) 323-01-00373-13-001 od 20.10.2014.

Rabigen Mono 50 x 1 doza (50 x 1 ml) 323-01-00374-13-001 od 20.10.2014.