Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Eritromicina 20%WSP

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Eritromicina 20%WSP, prašak za oralni rastvor, 1x5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16, 47100 Forli, Italija Podnosilac zahteva: Sfera Invest d.o.o.

Adresa: Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì - Italy.


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Sfera Invest d.o.o., Gandijeva 106 V/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Eritromicina 20% WSP prašak za oralni rastvor brojleri


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Eritromicin (u obliku soli tiocijanata) 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Hidratisana koloidna silika; hidratisana glukoza.


 3. INDIKACIJE


  Infektivna korica brojlerskih pilića (Avibacterium paragallinarum).


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjivati kod živine preosetljive na eritromicin, kao i kod živine sa poremećenom funkcijom jetre. Ne daje se kokama nosiljama.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava gastrointestinalnih poremećaja (dijareja) i hepatotoksičnog efekta.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u vodi za piće u količini od 1 g/10 kg telesne mase (ekvivalentno 20 mg/kg eritromicina) zavisno od uzrasta, težine i unete količine vode. Terapija traje 3 do 5 dana.

  Način primene:


  Potpuno rastvoriti proizvod u propisanoj dozi u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara. Ne prekoračivati dnevnu dozu u mg/kg t.m.

 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakog dana treba praviti svež rastvor leka, a živini onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Medicinirani rastvor se priprema tako što se odgovarajuća količina praška najpre rastvori u manjoj količini vode koja ne sme da ima nizak pH (kisele vode), a zatim se doda predviđenoj količini vode za piće. Za adekvatnu primenu leka potrebno je odstraniti sav ostatak vode iz sistema za napajanje. Medicirana voda se mora obnavljati svakih 12 časova.

  Domaćim životinjama ne sme biti dostupan preparat, kao ni medicinirana voda.


 9. KARENCA


  Meso tretiranih brojlera nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 7 dana od poslednje primene leka. Ne primenjuje se kod koka nosilja.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi do 25ºC. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca Rok upotrebe nakon prvog otvoranja: 3 meseca Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 12 časova


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek se ne sme istovremeno primenjivati sa drugim makrolidnim antibioticima (tilozin, spiramicin), ampicilinom, streptomicinom, tetraciklinom, tiamfenikolom i fluorfenikolom.


  Ne primenjuje se kod koka nosilja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Eritromicin može izazvati kontaktni dermatitis, iritaciju kože, očiju i respiratornog trakta ljudi.

  Makrolidni antibiotici mogu izazvati alergijsku reakciju (koja može biti ukrštena između prestavnika grupe) posle iniciranja, inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom. Iz navedenih razloga potrebno je izbegavati direktni kontakt sa lekom tokom pripremanja leka.

  Prilikom pripreme leka obavezno je korišćenje zaštitne maske, odela, naočara i rukavica. Posle završenog rada oprati ruke sapunom i vodom. Ukoliko lek dođe u kontakt sa očima, treba ih isprati sa vodom, a ukoliko se pojave promene na koži, edem lica ili usana, odnosno drugi simptomi preosetljivosti, odmah kontaktirati lekara.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: četvoroslojna vreća sa tri sloja od papira i četvrtim, unutrašnjim, od polietilena niske gustine.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA01

Broj dozvole: 323-01-249-09-001 od 01.08.2011.