Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Mediflor

UPUTSTVO ZA LEK


Mediflor, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Broj rešenja: 323-01-0634-11-001. od 19.11.2012. za lek Mediflor, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa zaključkom 323-00-00028-2012-8-003 od 28.11.2012.


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Mediflor

  florfenikol (300 mg/ml) Rastvor za injekciju

  Za svinje i goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca

  Florfenikol 300.00 mg


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 150.00 mg

  N-metil-2-pirolidon; polietilenglikol.


 4. INDIKACIJE


  Svinje: Lečenje akutnih respiratornih infekcija izazvanih sojevima Actinobacillus pleuropneumoniae

  i Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol.

  Goveda: Lečenje infekcija respiratornog trakta uzrokovanih Mannheimia haemolitica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod odraslih bikova i nerastova namenjenih za reprodukciju. Ne primenjuje se kod krava u laktaciji.

  Ne primenjuje kod prasadi telesne mase manje od 2kg.

  Ne primenjuje se u slučaju preosetljivosti na florfenikol ili neku od pomoćnih supstanci.


  Broj rešenja: 323-01-0634-11-001. od 19.11.2012. za lek Mediflor, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa zaključkom 323-00-00028-2012-8-003 od 28.11.2012.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Svinje: Najčešće uočene neželjene reakcije su prolazni proliv i perianalni i rektalni eritem i edem, koji se mogu pojaviti kod oko 50% tretiranih životinja. Ovi efekti se obično javljaju do nedelju dana od davanja leka. Lokalno se posle intramuskularne primene florfenikola kod svinja može javiti otok (koji prolazi spontano za najduže 5 dana) i znaci loklanog zapaljenja (koji takođe prolaze spontano za najduže 28 dana).

  Goveda: Može se javiti prolazno smanjenje uzimanja hrane i razmekšavanje fecesa. Intramuskularna aplikacija leka može izazvati lokalnu zapaljensku reakciju koja spontano prolazi za 14 dana. Moguća je i pojava alergijskih reakcija.


  Ako primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno obavezno ga prijavite nadležnom veterinaru.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno u predelu vrata.


  Svinje: Doza florfenikola iznosi 15mg/kg telesne mase, odnosno 1ml rastvora za injekciju Mediflor

  na 20 kg telesne mase, dvokratno u razmaku od 48 sati.


  Goveda: Doza florfenikola iznosi 20mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml rastvora za injekciju

  Mediflor na 15 kg telesne mase, dvokratno u razmaku od 48 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svinje:

  Maksimalna količina leka po jednom injekcionom mestu ne sme da pređe 3 ml.

  Preporučuje se procena efikasnosti lečenja u roku od 48 sati posle druge injekcije. Ukoliko klinički znaci respiratorne bolesti traju i posle 48 sati nakon druge injekcije, tretman treba promeniti, odnosno terapiju nastaviti drugim antibiotikom sve do potpunog izlečenja.


  Goveda:

  Maksimaln a količina leka po jednom injekcionom mestu ne sme da pređe 10 ml.

  Preporučuje se procena efikasnosti lečenja u roku od 48 sati posle druge injekcije. Ukoliko klinički znaci respiratorne bolesti traju i posle 48 sati nakon druge injekcije, tretman treba promeniti, odnosno terapiju nastaviti drugim antibiotikom sve do potpunog izlečenja.


  Broj rešenja: 323-01-0634-11-001. od 19.11.2012. za lek Mediflor, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa zaključkom 323-00-00028-2012-8-003 od 28.11.2012.


 10. KARENCA


  Meso svinja 18 dana. Meso goveda 30 dana.


  Ovaj lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek se daje intramuskularno isključivo u muskulaturu vrata.

  Svinjama se na jedno injekciono mesto ne sme aplikovati više od 3ml leka. Govedima se na jedno injekciono mesto ne sme aplikovati više od 10ml leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe preosetljive na florfenikol ili pomoćne supstance koje sadrži ovaj lek treba da izbegavaju da njime rukuju.

  U slučaju samoubrizgavanja leka odmah se obratiti lekaru.

  U slučaju kontakta sa očima ili kožom mesto kontakta isprati vodom, a ukoliko se pojave znaci iritacije potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Broj rešenja: 323-01-0634-11-001. od 19.11.2012. za lek Mediflor, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa zaključkom 323-00-00028-2012-8-003 od 28.11.2012.


Pakovanje: Bočica od 100 ml, u kartonskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj dozvole: 323-01-0634-11-001 od 19.11.2012.


Broj rešenja: 323-01-0634-11-001. od 19.11.2012. za lek Mediflor, rastvor za injekciju, 1 x 100 ml Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa zaključkom 323-00-00028-2012-8-003 od 28.11.2012.