Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Frontline spray

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1x100 mL Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1x250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL


Adresa: 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


Podnosilac zahteva: Royal Vet d.o.o.


Adresa: Oslobođenja 25, 11000 Beograd


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Royal Vet d.o.o.

Oslobođenja 25, 11000 Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

MERIAL

4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


 1. IME LEKA


  Frontline spray Fipronil (2.5 mg/mL) sprej za kožu, rastvor za pse i mačke


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL spreja za kožu, rastvora sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Fipronil 2.5 mg

  Pomoćne supstance:

  Kopovidon; izopropanol; voda, prečišćena.


 3. INDIKACIJE


  Za tretman i prevenciju infestacije buvama ( Ctenocephalides spp. ) i krpeljima ( Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp. ) na psima.

  Za tretman i prevenciju infestacije buvama ( Ctenocephalides felis ) i krpeljima ( Rhipicephalus spp., Ixodes spp. ) na mačkama.

  Tretman i kontrola alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve (FAD) kod pasa i mačaka. Prevencija i tretman infestacije pavašima na psima i mačkama.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Za upotrebu na životinjama. Samo za spoljašnju upotrebu.

  • Ne koristiti na kunićima, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije pa i uginuće.

  • Ne upotrebljavati na bolesnim (sistemska oboljenja, groznica) životinjama i na životinjama u rekonvalescenciji.

  • Životinje treba izmeriti pre tretmana. Ne predozirati.

  • Izbeći kontakt sa očima životinje.

  • Držati dalje od domašaja dece.

  • Životinja ili osoba koja daje lek sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegava kontakt sa Frontline spray.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po upotrebi leka životinja liže mesto aplikacije, može da se pojavi kratak period hipersalivacije, uglavnom kao posledica prirode nosača.

  Među veoma retkim sumljivim neželjenim reakcijama, prolazne kutane reakcije na mestu aplikacije (lokalna alopecija, svrab, eritem) i generalizovani svrab ili alopecija su primećeni nakon upotrebe. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi ), povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.

  Lek se ne sme predozirati.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

  Psi i mačke


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Topikalna aplikacija na kožu


  Doziranje: Naneti 3 do 6 ml po kg telesne mase (7.5 do 15 mg fipronila po kg tm), odnosno 2 do 4 aplikacije pumpom po kg telesne mase za bočicu od 250 ml (po jednom pritisku na pumpu se oslobađa 1.5 ml za bočicu od 250 ml), odnosno 6 do 12 aplikacija pumpom za bočicu od 100 ml (po jednom pritisku na pumpu se oslobađa 0.5 ml za bočicu od 100 ml).

  Način primene: Spolja, aplikacijom na dlaku. Poprskati celo telo životinje kako bi osigurali da

  čitavo krzno bude vlažno do kože. Razbarušiti krzno dugodlakih životinja kako bi proizvod dospeo do kože na njenim leđima, bočnim stranama, stomaku, nogama, ramenima i vratu. Za predeo glave i očiju poprskajte Frontline spray na rukavicu i nanesite nežno na dlaku. Dozvolite prirodno sušenje, nemokte upotrebljavati peškir ili druga sredstva prilikom sušenja.

  Preparat je aktivan do pet nedelja protiv krpelja, jedan do tri meseca protiv buva i 63 dana za pse ili

  42 dana za mačke protiv pavaši

  U nedostatku studija sigurnosti, minimalni interval između aplikacija je 4 nedelje.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Fipronil pripada grupi finilpirazola nesistemskih insekticida/akaricida koji deluju blokiranjem GABA receptora i ubijaju parazite pri kontaktu. On ima aktivnost protiv buva (Ctenocephalides spp.), krpelja (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp, Ixodes spp.) i pavaši kod pasa.

  Kada se koristi kao deo tretmana protiv alergijskog dermatitis koji izazivaju buve, preporučuje se

  mesečna aplikacijana alergične pse i mačke kao i druge pse i mačke u domaćinstvu. Pored toga buve sa životinje infestiraju njihove korpe, ležaljke i uobičajena mesta za odmor kao što su tepisi i mekan nameštaj koje treba tretirati u slučaju masovnih infestacija i na početku primene kontrolnih mera, sa odgovarajućim insekticidom i uz primenu usisavanja.

  Proizvod se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

  Kupanje ili šamponiranje životinje do jednog sata pre tretmana ne utiče na efikasnost proizvoda. Važno je da životinja bude suva pre primene preparata.

  Nema poznatih interakcija kada se Frontline spray koristi sa drugim proizvodima.


 9. KARENCA

  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 30º C. Čuvati na suvom mestu, udaljeno od izvora toplote. Čuvati van domašaja dece.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Važno je osigurati se da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati se da se životinje neće lizati međusobno po završetku tretmana.

  Psima ne bi trebalo dozvoliti plivanje na otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije.

  Postoji mogućnost infestacije jednim krpeljom. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila kod

  pacova i kunića.

  Osim toga, s obzirom na to da nema apsorpcije proizvoda, on se može koristiti kod gravidnih ženki i ženki u laktaciji.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Proizvod može izazvati iritaciju sluznice i očiju. Zbog toga kontakt proizvoda sa ustima i očima treba izbegavati.

  Životinja ili osoba koja daje lek sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da

  izbegava kontakt sa Frontline spray. Treba izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke sa vodom i sapunom.

  U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih pažljivo isprati sa čistom vodom. Oprati ruke po upotrebi. Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši, i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već je treba tretirati tokom rane večeri, i da se skoro tretiranoj životinji ne treba dozvoliti da spava sa vlasnicima, posebno sa decom.

  Ne pušiti, piti ili jesti u toku aplikacije.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.05.2014.


 14. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 24 meseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

Pakovanje:

Sprej kontejner od polietilena visoke gustine sa mehaničkom sprej pompom koja oslobađa 0.5 ml rastvora kod pakovanja od 100 ml, odnosno 1.5 ml rastvora kod pakovanja od 250 ml.

Sprej kontejner sadrži 100 ml ili 250 ml spreja za kožu, rastvora.

Sprej kontejner je ujedno i unutrašnje i spoljašnje pakovanje.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15


Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00470-13-001 od 26.05.2014.za Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1x100

mL

323-01-00471-13-001 od 26.05.2014. za Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1x250 mL