Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Rabisin

UPUTSTVO ZA LEK


Rabisin, suspenzija za injekciju, 10x1 doza Rabisin, suspenzija za injekciju, 1x10 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL


Adresa: 99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: Royal Vet d.o.o.


Adresa: Oslobođenja 25., Rakovica, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Royal Vet d.o.o.

  Oslobođenja 25., Rakovica, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL

  99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska


 2. IME LEKA


  Rabisin

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj G52 suspenzija za injekciju

  za sve životinjske vrste


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml (jedna doza) vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Glikoproteini virusa besnila ≥ 1 i.j.

  Adjuvans:

  Aluminijum (u obliku hidroksida) 1.7 mg

  Konzervans (samo bočica sa 10 doza):

  Tiomersal ≤ 0.1 mg

  Pomoćne supstance:

  Rastvarač Glazgov MEM do 1 ml


 4. INDIKACIJE


  Vakcinacija svih životinjskih vrsta protiv besnila.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne aplikovati vakcinu subkutano kod konja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i sa drugim vakcinama, mogu se pojaviti reakcije preosetljivosti. Ovo je retka pojava i u datom slučaju treba primeniti odgovarajuću sistemsku terapiju.


  Prisustvo aluminijum hidroksida može ponekad izazvati formiranje malog prolaznog čvorića na mestu injekcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Sve životinjske vrste.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikovati subkutano ili intramuskularno, dozu od 1 ml vakcine po sledećem rasporedu:


  ŽIVOTINJSKE VRSTE

  MINIMALNA STAROST PRI VAKCINACIJI

  BUSTERIZACIJA

  Rođeni od

  nevakcinisanih ženki

  Rođeni od vakcinisanih

  ženki

  KARNIVORI

  4 nedelje

  11 nedelja

  Svake 1, 2 ili 3 godine

  u skladu sa važećom regulativom.

  HERBIVORI

  4 meseca

  9 meseci


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo potpuno zdrave životinje, pravilno tretirane protiv crevnih parazita barem 10 dana pre vakcinacije.


 10. KARENCA


  0 (nula) dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2°C - 8°C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne aplikovati vakcinu subkutano kod konja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nisu zabeležene neželjene reakcije kod ženki u toku graviditeta.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.10.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica (staklena) sa 1 dozom suspenzije, kutija sa 10 bočica.

Bočica (staklena) sa 10 doza suspenzije, kutija sa 1 bočicom.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI04AA**, QI20DA**, QI06AA**, QI05AA**, QI02AA**, QI07AA02

Broj dozvole: 10 x 1 ml: 323-01-98-09-001 od 20.04.2011.

1 x 10 ml: 323-01-99-09-001 od 20.04.2011.