Početna stranica Početna stranica

Intracox Pump
toltrazuril


UPUTSTVO ZA LEK


Intracox pump, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. Interchemie Werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemie Werken "De Adelaar" B.V


Adresa: 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija


Podnosilac zahteva: VOJVODINA LEK DOO


Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VOJVODINALEK DOO

  Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

  2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V Metaalweg 8, Venray, Holandija


 2. IME LEKA Intracox pump

  50 mg/mL

  oralna suspenzija

  za telad,prasad i jagnjad toltrazuril


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA


  1 mL oralne suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 50.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum benzoat (E 211) 2.1 mg

  Natrijum propionat (E 281) 2.1 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-dokusat; simetikon emulzija; limunska kiselina, bezvodna; bentonit; ksantan guma; propilenglikol; voda, prečišćena.


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  Prevencija kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje izlučivanja kokcidija kod teladi na farmama na kojima je anamnestički potvrdeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici Eimeria bovis ili Eimeria zuernii.

  Svinje:

  Prevencija kliničkih znakova kokcidioze kod novorođene prasadi (3-5 dana starosti) na farmama na kojima je anamnestički potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji je uzročnik Cystoisospora suis.


  image


  Ovce:

  Prevencija kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje izlučivanja kokcidija kod jagnjadi na farmama na kojima je anamnestički potvrdeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici Eimeria crandallis i Eimeria ovinoidalis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu.

  U cilju zaštite životne sredine:

  -ne primenjivati lek kod teladi čija je telesna masa veća od 80 kg

  -ne primenjivati u objektima za tov teladi i junadi Za više informacija pogledati tačku 4.5 i 5.3


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema poznatih.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE


  Goveda (telad na farmama muznih krava), svinje (prasad starosti 3-5 dana), ovce (jagnjad)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.


  Jedan pritisak na pumpu oslobađa 1 mL leka.


  Telad:

  Svakoj životinji se jednokratno daje 15 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 3,0 mL oralne suspenzije po 10 kg telesne mase.Za lečenje grupe životinja iste rase i iste ili slične starosti, doziranje treba odrediti prema najtežoj životinji iz grupe.


  Prasad:

  Svakoj životinji starosti od 3-5 dana se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.. Usled malih zapremina potrebnih za tretiranje pojedinačne prasadi preporučuje se upotreba opreme za doziranje sa dozom preciznosti od 0,1 mL.


  Jagnjad:

  Svakoj životinji se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.Ako se životinje leče kolektivno, treba ih grupisati prema njihovoj


  image


  telesnoj masi i shodno tome odrediti doziranje, kako bi se izbeglo subdoziranje i predoziranje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Oralnu suspenziju spremnu za upotrebu treba promućkati 20 sekundi pre upotrebe. Da bi se obezbedila maksimalna korist, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliniikih znakova. tj. u periodu pre manifestacije simptoma zaraze (prepatentni period). Da bi se obezbedilo adekvatno doziranje, potrebno je odrediti telesnu masu što je preciznije moguće.


 10. KARENCA


  Telad:

  Meso i jestiva tkiva: 63 dana.

  Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Prasad:

  Meso i i jestiva tkiva: 77 dana


  Jagnjad:

  Meso i jestiva tkiva: 42 dana

  Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece

  Uslovi čuvanja: Ne zahteva posebne uslove čuvanja


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preporučuje se terapija svih životinja u istom oboru.

  Primenom higijenskih mera može se smanjiti rizik od pojave kokcidioze.Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi,naročito obezbeđivanje suvog i čistog smeštaja. Da bi se obezbedio maksimalni učinak,životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znakova,tj u prepatentnom periodu. Kako bi se izmenio tok klinički utvrđene kokcidiozne infekcije,kod životinja koje već pokazuju znake dijareje može biti potrebna primena potporne terapije. U slučaju pojave dijareje, efikasnost leka može biti smanjena, jer je već došlo do oštećenja tankog creva. Kao i u slučaju primene drugih antiparazitika, česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  image


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa lekom.


  Izbegavajte kontakt leka sa kožom i očima.

  Odmah isprati vodom kožu i oči u slučaju bilo kakvog kontakta sa lekom. Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korišćenja leka.


  Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

  Nije primenjljivo.


  Interakcije

  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  Telad i prasad dobro podnose dozu koja je tri puta veća od preporučene bez pojave znakova intolerancije.Studije bezbednosti su pokazale da jagnjad dobro podnosi i dozu koja je dva puta viša od preporučene, a aplikovana tokom dva uzastopna dana.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme davati sa drugim veterinarski lekovima.


  Ostala upozorenja

  Glavni metabolit toltrazurila, toltrazuril-sulfon (ponazuril) je postojan (poluživot > 1 godina), lako prodire kroz slojeve zemlje i toksičan je za biljke.


  Radi zaštite životne sredine treba se prodržavati sledećih ograničenja

  Telad: U cilju smanjenja neželjenih dejstva na biljke i moguće kontaminacije zemjišta podzemnih voda, đubrivo od lečenih teladi se ne sme rasipati po zemlji bez mešanja sa đubrivom nelečenih krava. Đubrivo poreklom od lečenih teladi se pre posipanja na zemlju mora razblažiti sa đubrivom od nelečenih krava koje je bar 3 puta veće težine.

  Jagnjad: Jagnjad starosti od 6 nedelja ili telesne mase veće od 20 kg, a koja su provela čitav životni vek u zatvorenom prostoru pod intenzivnim uzgojnim sistemom, ne sme biti tretirana ovim lekom. Đubrivo ovih životinja treba primeniti na istom komadu zemlje tek jednom u tri godine.

  Prasad: Nema.


 13. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal unistava se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA


  10.12.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:


image


Unutrašnje pakovanje: Boca od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje, sa 100 mL oralne suspenzije, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sa pumpom za doziranje.


Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi boca i Uputstvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00067-20-001 od 10.12.2020. godine


image