Početna stranica Početna stranica

Nobilis Ma5 + Clone 30
vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa, soj Ma5 - serotip Massachusetts i živi virus Newcastle bolesti, soj Clone 30


UPUTSTVO ZA LEKimage

Nobilis Ma5+Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10 x 2500 doza Nobilis Ma5+Clone 30, liofilizat za suspenziju, 12 x 2500 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Nobilis Ma5+Clone 30

  vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa (soj Ma5, serotip Massachusetts) i živi virus Newcastle bolesti (soj Clone 30)

  liofilizat za suspenziju za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 1mL nalizi se:


  Aktivne supstanace:

  Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živine, soj Ma5 – serotip Massachusetts najmanje 3,0 log10 EID50

  Živi atenuirani virus Newcastle bolesti, soj Clone 30

  najmanje 6,0 log10 ELD50


  Pomoćne supstance:

  sorbitol, kazein, hidrolizovani želatin,dinatrijum fosfat,dihidrat, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Imunizacija zdravih pilića protiv Massachusetts tipa ili serološki sličnih tipova virusa Infektivnog bronhitisa i protiv Newcastle bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati kahektične, bolesne i parazitima invadirane piliće.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema ih.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Doza: najmanje 3,0 log10 EID50 (IB) i 6,0 log10 ELD50 (ND). Program vakcinacije:

  Vakcina se može davati jednodnevnim pilićima. Optimalno vreme davanja i metod aplikacije zavise od velikog broja faktora kao i lokalne epiziotološke situacije.

  Trajanje i intenzitet vakcinalne reakcije, kao i nastanak solidnog imuniteta generalno zavise od zdravlja i telesne kondicije ptica. Higijena i menadžment su takođe važni u postvakcinalnom periodu.

  Imunitet protiv ND I Massachusetts tipa Infektivnog bronhitisa će trajati približno 6 nedelja. U područjima gde se ND javlja endemski, druga vakcinacija sa Nobilis ND Clone 30 treba da bude data približno 4 nedelja nakon prve vakcinacije. Ukoliko je neophodna hitna vakcinacija u toku perioda nošenja, javlja se prolazni pad nosivosti jaja.

  Način upotrebe: vakcinacija putem spreja, putem vode za piće i intranazalno/intraokularnom metodom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pošto se prethodno sadržaj bočice sa vakcinom rastvori u određenoj količini vode, odnosno rastvarača, vakcina se pilićima aplikuje raspršivanjem (sprej metodom), intranazalno ili intraokularno ili u vodi za piće.

  Za okulonalazalnu upotrebu se koristi poseban rastvarac Diluent Oculo-Nasal.

  Vakcina se isporučuje u obliku liofilizata u staklenoj bočici ili kao liofilizat o obliku kuglica u čašicama.

  Proizvod u čašicama, nemojte koristiti ako je sadržaj braonkaste boje ili se lepi za posudu jer to ukazuje da postoji oštećenje unutrašnjeg pakovanja. Svaku čašicu treba upotrebiti odmah i potpuno isprazniti sadržaj posle otvaranja.


  Raspršivanje (sprej metoda) - Odgovarajući broj bočica treba da bude otvoren ispod površine vode. U oba slučaja dobro promešajte vodu u kojoj se nalazi vakcina pre upotrebe. Posle rastvaranja suspenzija treba da izgleda (čisto)bistro.Pošto se prethodno vakcina rastvori u svežoj, čistoj vodi bez primesa gvožđa i hlora, sipa se u (prethodno dobro opran) aparat za raspršivanje i prska sa rastojanja od 30 do 40 cm. Za vakcinaciju jednodnevnih pilića potrebno je rastvoriti 1.000 doza vakcine u 0,25 L vode, a za vakcinaciju starijih pilića rastvara se 1.000 doza vakcine u 1 L vode.


  Intranazalno/intraokularna metoda - Rastvoriti vakcinu u fiziološkom rastvoru (obično 30 mL za

  1.000 doza) i aplikovati pomoću kapaljke. Jednu kap treba dati u nozdrvu ili u jedno oko. Moramo se uveriti da je kod intranazalne aplikacije kap inhalirana.


  Aplikacija u vodi za piće –Bočice treba otvoriti pod vodom ili sadržaj čašice (čašica) treba uliti u vodu. U oba slučaja dobro promešajte vodu u kojoj se nalazi vakcina pre upotrebe.


  image


  Nakon rekonstitucije suspenzija treba da izgleda bistro. Vakcinu treba otopiti u hladnoj, čistoj vodi koja ne sadrži gvožđe i hlor. Dodavanjem 2 grama obranog mleka u prahu na litru vode virus zadržava svoju aktivnost puno duže. Pobrinite se da sva voda s rastvorom vakcine popije u roku od 2 sata.

  Sud u kome se vakcina rastvara, takođe ne sme imati tragove deterdženta ili nekog dezinficijensa. Radi bolje stabilnosti vakcine, odnosno virusa, preporučljivo je u rastvor dodati 0,2% obranog mleka. Hiljadu doza vakcine se rastvori u 20 - 40 litara vode za piće (što zavisi od uzrasta) uz stalno mešanje. Odmah nakon rekonstituisanja vakcina se mora dati pilićima da je konzumiraju. Vakcinu je najbolje primeniti u ranim jutarnjim satima. U cilju ujednačenije konzumacije rastvora vakcine od strane pilića, preporučuje se uskraćivanje vode najmanje dva sata pre primene vakcine. Na ovaj način se vakcinišu pilići stariji od jednog dana, odnosno u prvim nedeljama života.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Zaštititi od svetlosti.


  Rok upotrebe liofilizata: najmanje 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 2 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima ili vakcinama.


  Predoziranje

  Nema simptoma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Koliko god je moguće, osobe koje aplikuju vakcinu treba da izbegavaju kontakt sa vakcinalnim virusom (nošenjem maske za lice), pošto vakcinalni virus može prouzrokovati prolazni konjuktivitis kod ljudi koji dođu u direktni kontakt.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.03.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla hidrolitičke grupe II zatvorena halogenbutil zapušačem i osigurana aluminijumskom kapicom sa otvorom u sredini.

Zapečaćena aluminijumska laminatna čašica sa polipropilenom (čašica) i polipropilenom/ polietilenom poklopacem koja sadrži 2500 doza


Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 10 bočica liofilizata za suspenziju i Uputstvo za lek.

PET plastična kutija sa 12 čašica od 2500 doza


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod: QI01AD07

Broj i datum izdavanja dozvole:

Nobilis Ma5+Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10 x 2500 doza 323-01-00523-19-001 od

19.06.2020 godine

Nobilis Ma5+Clone 30, liofilizat za suspenziju, 12 x 2500 doza od: 323-01-00064-23-001 od

06.03.2023 godine


image