Početna stranica Početna stranica

Albendazol tbl 250
albendazol

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Albendazoltbl250,1x250tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Albendazol tbl 250

  albendazol (250 mg)

  Tablete Ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivna supstanca

  Albendazol 250 mg

  Pomoćne supstance:

  Laktoza-monohidrat 1310,00 mg, mikrokristalna celuloza, kukuruzni skrob, povidon.


 4. INDIKACIJE


Lečenje i kontrola parazitskih infekcija ovaca izazvanih gastrointestinalnim nematodama Teladorsagia spp (Ostertagia spp), Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp uključujući N. battus), Chabertia spp i Oesophagostomum spp (uključujući i inhibisane larve Ostertagia), plućnim nematodama, Dictyocaulus filaria, cestodama Moniezia spp i trematodama Fasciola hepatica i Dicrocelium


5.KONTRAINDIKACIJE


Primena ovog leka kontraindikovana je kod životinja preosetljivih na albendazol i kod ovaca u vreme pripusta i tokom prvih 45 dana graviditeta.

Ovaj lek se ne sme primenjivati kod ovaca čije se mleko namenjeno za ishranu ljudi.


 1. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod ovaca nisu opisana.


 2. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce.


 3. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Peroralna doza albendazola za ovce za lečenje infekcija parazitskim nematodama i cestodama iznosi 5.0mg/kg telesne mase. U slučaju infekcije metiljima a posebno kod hroničnih infekcija, doza albendazola je 7.5mg/kg telesne mase. Albendazol se primenjuje jednokratno, a po potrebi (kontinuirana izloženost infekciji ili infekcije jačeg inteziteta) tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.


 4. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Veterinarski lek Albendazol tbl 250 se kod ovaca primenjuje peroralno na sledeći način:

  Lečenje infekcija nematodama i cestodama 1 tableta/50kg telesne mase (što odgovara dozi albendazola od 5mg/kg telesne mase).


  Lečenje infekcija metiljima 1.5 tableta/50kg telesne mase (što odgovara dozi albendazola od 7.5mg/kg telesne mase).


  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, potrebna je kontrola terapijskog efekta parazitološkim pregledima.Treba posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka, tj. što preciznije odrediti telesnu masu životinja.


 5. KARENCA


  Karenca za meso tretiranih ovaca 10 dana.


 6. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine


 7. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, potrebna je kontrola terapijskog efekta parazitološkim pregledima,

  posebno u slučaju subdoziranja leka.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne treba primenjivati tokom pripusta (osemenjavanja) i još narednih 45 dana (prvih 45 dana graviditeta).

  Lek se ne koristi kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinji

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah

  isprati tekućom vodom. Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokoža, koja perzistira i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru.


 8. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Bilo koji neiskorišćeni veterinarksi lek ili materijal kontaminiran veterinarskim lekom treba da bude uklonjen prema važećim zakonskim propisima.


 9. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.05.2012.


 10. OSTALI PODACI


Pakovanje: PE boca sa 20 tableta.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC11

Broj dozvole: 323-01-0194-11-001 od 24.05.2012.