Početna stranica Početna stranica

NOV-B-VIT
nikotinamid, pantenol, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalaminUPUTSTVO ZA LEK


NOV-B-VIT, rastvor za injekciju

40 mg/mL + 20 mg/mL + 12 mg/mL + 2 mg/mL + 5 mg/mL + 0.1 mg/mL

1 x 25 mL

1 x 250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABIANA LIFE SCIENCES S.A.


Adresa: C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: MARLO FARMA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Resavska 31/5, Beograd, Republika Srbija


image


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MARLO FARMA D.O.O.

Resavska 31/5, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABIANA LIFE SCIENCES S.A.

C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


2.


IME LEKA

NOV-B-VIT

40 mg/mL + 20 mg/mL + 12 mg/mL + 2 mg/mL + 5 mg/mL + 0.1 mg/mL

rastvor za injekciju

za svinje, goveda, ovce, koze i konje

nikotinamid, pantenol, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijankobalamin


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Nikotinamid (vitamin B3) 40 mg

D-Pantenol (Vitamin B5) 20 mg

Tiamin-hidrohlorid (vitamin B1) 12 mg

Riboflavin natrijum fosfat (vitamin B2) 2 mg

Piridoksin-hidrohlorid (vitamin B6) 5 mg

Cijanokobalamin (vitamin B12) 0.1 mg

Pomoćne supstance:

Propil galat (E310) 0.06 mg

Butilhidroksianizol (E320) 0.20 mg

Propilenglikol (E1520) 200 mg

Ostale pomoćne supstance: feri hlorid heksahidrat, natrijum-hlorid,

dinatrijum edetat,

makrogolglicerol ricinoleat, natrijum-hidroksid (E524), hlorovodonična kiselina (E507), voda za injekciju.


Narandžastocrveni rastvor bez mehaničkih onečišćenja.


 1. INDIKACIJE


  Poremećaji izazvani nedostatkom kompleksa vitamina B kao što su promene nervnog sistema, polineuritis, ataksija, paraliza, mielitis, digestivni poremećaji, ruminalna acidoza i ketoza, anoreksija,


  image


  konstipacija, dijareja, gastritis, nekrotični enteritis, anemija, zakasneli rast, stres (odbijanje od sisanja, rekonvalescencija), bolesti kože i kao pomoć u terapiji nekoliko patoloških procesa.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivosti na aktivnu ili bilo koju pomoćnu supstancu.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Iritacija i bol se mogu javiti na mestu primene leka.

  Anafilaktičke reakcije različitog intenziteta se retko mogu javiti kod prethodno senzibilisanih životinja.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, goveda, ovce, koze i konji


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje intramuskularno. Odrasle jedinke;

  - goveda, ovce, koze, svinje i konji: 5 – 10 mL/životinji


  Mlade jedinke;

  - telad, jagnjad, jarići i ždrebad: 1 – 5 mL/životinji Ukoliko je potrebno, terapiju treba ponoviti posle 7 dana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom primene injekcionih preparata, moraju se obezbediti aseptični uslovi. Pratiti preporučeno doziranje, osim ako nije drugačije naznačio veterinar.


 7. KARENCA


  Meso i mleko: nula (0) dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  image


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C. Čuvati zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nema opisanih kontraindikacija prilikom primene preporučene doze.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Kada se lek primenjuje u preporučenoj dozi, nema rizika od intoksikacije. Kompleks B-vitamina ima vrlo malu toksičnost (veliku terapijsku širinu) kada se primenjuje oralno ili parenteralno.

  U slučaju akcidentalnog predoziranja ili pojave toksičnih efekata, prekinuti terapiju i konsultovati veterinara.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 10. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.08.2020.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od braon stakla sa 25 mL leka I boca od braon stakla sa 250 mL leka (hidrolitička grupa II), zatvorena hlorobutil gumenim čepom i aluminjumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutia sa 1 bočicom ili bocom sa lekom i Uputstvom za lek

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


image


ATCvet kod: QA11EA**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00086-19-002 od 18.08.2020. godine za 1 x 25 mL

323-01-00087-19-002 od 18.08.2020. godine za 1 x 250 mLimage