Početna stranica Početna stranica

COGLAPIX
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Actinobacillus pleuropneumoniaeUPUTSTVO ZA LEK


COGLAPIX, suspenzija za injekciju, 5x50 doza (5x100 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.


Adresa: Szallas u. 5, Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas u. 5, Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA


  COGLAPIX

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Actinobacillus pleuropneumoniae

  suspenzija za injekciju za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 2 mL vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Actinobacillus pleuropneumoniae serotip 1 (soj NT3) i

  Actinobacillus pleuropneumoniae serotip 2 (sojevi PO, U3, B4, SZ II)


  koji eksprimiraju ApxI toksoid, najmanje 28,9 ELISA jedinica/mL* ApxII toksoid najmanje 16,7 ELISA jedinica/mL ApxIII toksoid najmanje 6,8 ELISA jedinica/mL


  *ELISA jedinica/mL: izračunati titar antitela u serumu imunizovanih kunića


  Adjuvans:

  Aluminijum hidroksid gel (izraženo na Al3+) 4,85 mg


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal (konzervans) najviše 0,22 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; natrijum-hlorid; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija svinja kao pomoć u kontroli pleuropneumonije uzrokovane serotipom 1 i 2 Actinobacillus pleuropneumoniae, u cilju redukcije kliničkih simptoma i lezija pluća izazvanih ovom infekcijom.

  Početak imuniteta: 21 dan posle druge vakcinacije. Trajanje imuniteta: 16 nedelja posle druge vakcinacije.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjene reakcije na vakcinu obuhvataju:

  • veoma često, prolazni i blagi otok maksimalne veličine 2 x 3,2 cm, koji se razvija na mestu primene vakcine i može trajati duže od 8 dana.

  • često, porast telesne temperature do 1,8°C tokom 2 sata, jedan ili dva dana nakon vakcinacije. Vakcinisane svinje mogu pokazivati znake slabosti/apatije nekoliko sati posle vakcinacije, međutim, to nije uobičajeno.


   Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Svinje je najbolje vakcinisati u mišiće vrata. Doza: 2 mL po jedinki.


  Shema vakcinacije: svinjama se aplikuju dve doze vakcine počevši od 7. nedelje starosti, sa intervalom od 3 nedelje između prve i druge doze vakcine.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za primenu vakcine koristiti sterilne špriceve i igle i poštovati aseptične uslove vakcinacije. Pre upotrebe dobro promućkati bočicu sa vakcinom.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 sati.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema podataka o efikasnosti vakcine kod životinja sa maternalnim antitelima. Međutim, ova antitela uglavnom nisu prisutna kod prasadi u uzrastu predviđenom za vakcinaciju.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, potražiti odmah pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Primena dvostruke doze vakcine nije izazvala drugačije reakcije osim onih opisanih u poglavlju 4.6. Međutim, simptomi su bili izraženiji, na primer: prolazni i blagi otoci maksimalne veličine 3x3 cm na mestu primene vakcine, koji su se postepeno povlačili ali su trajali najmanje 14 dana; porast telesne temperature od 2,6°C tokom 2 sata, jedan ili dva dana nakon vakcinacije.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa drugim veterinarskim lekovima. Odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle nekog drugog veterinarskog leka treba da se donese u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.03.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Primarno pakovanje:

Bočica od polietilena niske gustine, zapremine 100 mL, zatvorena zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom. Bočica sadrži 50 doza vakcine.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija sa 5 x 100 mL (5 x 50 doza).


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AB07

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00520-16-001 od 05.03.2018.


Vakcina sadrži inaktivisane bakterije Actinobacillus pleuropneumoniae. Ukupan sadržaj je 20 x 109 inaktivisanih bakterija po dozi. Soj NT3 pripada serotipu 1 koji eksprimira ApxI, dok sojevi SzII, PO,U3 i B4 pripadaju serotipu 2 koji eksprimira Apx III. Svi sojevi eksprimiraju Apx II.

Vakcinisane svinje razvijaju aktivni imunski odgovor protiv bolesti uzrokovane serotipom 1 ili 2

Actinobacillus pleuropneumoniae.

Efikasnost vakcine je dokazana u laboratorijskim, ali ne i u terenskim uslovima.


image