Početna stranica Početna stranica

HIPRADOXI-S
doksiciklin

UPUTSTVO ZA LEKA


HIPRADOXI-S, oralni rastvor, 100 mg/ml, boca 1 x 1000 ml,

HIPRADOXI-S, oralni rastvor, 100 mg/ml, kontejner 1 x 5000 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona) Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o. Zaplanjska 86a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A.

  Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


 2. IME LEKA


  HIPRADOXI-S

  doksiciklin, 100 mg/ml oralni rastvor

  za svinje i brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:


  Aktivnasupstanca:

  Doksiciklin (u obliku doksiciklin-hiklata) 100.0 mg


  Pomoćnesupstance:

  Limunska kiselina

  40.0 mg

  Propilen glikol

  q.sad

  1.0 ml


 4. INDIKACIJE


  Svinje: terapija respiratornih infekcija koje prouzorokuju Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophillus parasuis i Mycoplasma hyopneumoniae.

  Brojleri: terapija infekcija izazavanih sa E.coli bakterijama (kolibaciloze)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti na doksiciklin, bilo koji drugi sastojak leka i/ili tetracikline.

  Lek se ne primenjuje kod životinja sa oštećenom jetrom.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri dugotrajnoj primeni leka može doći do digestivnih poremećaja usled narušavanja intestinalne mikroflore.


  Kao kod svih tetraciklina, moguće su alergijske reakcije i fotosenzitivnost.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Načinprimene: oralno, u vodi za piće Doziranje:

  Svinje: 0,5-1 ml preparata HIPRADOXI-S/litar vode (50-100 mg doksiciklina/l vode) tokom 8 dana.

  Medicinirana voda mora biti jedini izvor vode za piće dok traje terapija.


  Brojleri: 1 ml preparata HIPRADOXI-S/litar vode (100 mg doksiciklina/l vode), tokom 3-5 dana. Medicinirana voda mora biti jedini izvor vode za piće dok traje terapija.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek ne rastvarati u oksidisanim koritima za vodu. Dnevno praviti svež rastvor leka.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva nisu za upotrebu tokom tretmana i 8 dana nakon poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u orginalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine. Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek ne davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja:

  Videti prethodnu rubriku.


  Interakcije

  Lek ne primenjivati zajedno sa antacidima, kaolinom i preparatima gvožđa, magnezijuma, kalcijuma

  ili aluminijuma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  U radu sa ovim lekom treba koristiti zaštitne rukavice, odelo i naočare. Sprečiti kontakt sa kožom i

  očima. Ukoliko do kontakta dodje, isprati tekućom vodom. Za vreme rada sa ovim lekom ne jesti, piti i pušiti. Ukoliko posle kontakta sa lekom dođe do pojave nekih simptoma, kao što je iritacija kože i sluzokoža, obratiti se lekaru. Urgentno potražiti pomoć lekara ukoliko se pojave simptomi iritacije lica, usana,očiju ili respiratornog sistema.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena visoke gustine (HDPE), zapremine 1000 ml zapečaćena aluminijumskom folijom i zatvorena HDPE zatvaračem sa navojem.

HDPE kontejner sa ručkom, zapremine 5000 ml zapečaćen aluminijumskom folijom i zatvoren HDPE zatvaračem sa navojem.

ATCvet kod: QJ01AA02

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-0184-11-001 od 27.11.2012.

323-01-0185-11-001 od 27.11.2012.