Početna stranica Početna stranica

INTERMECTIN Super
ivermektin, klorsulon


UPUTSTVO ZA LEK


INTERMECTIN Super,rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x50mL INTERMECTIN Super,rastvor za injekciju,10mg/mL+100mg/mL, 1x100mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: 1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Adresa: 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva: Vojvodinalek d.o.o.

Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbijaimage 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VOJVODINA LEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia


 2. IME LEKA


  INTERMECTIN SUPER (10 mg/mL+100 mg/mL)

  Ivermektin,klorsulon rastvor za injekciju Za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Ivermektin 10.0 mg

  Klorsulon 100.0 mg

  Pomoćne supstance

  Glicerol formal;propilen glikol


 4. INDIKACIJE


  Intermectin Super je indikovan za efikasno lečenje i kontrolu infekcija koje kod goveda prouzrokuju sledeći paraziti:


  Želudačno-crevne nematode

  L3

  L4

  Odrasli oblici

  Ostertagia ostertagi (uključujući i inhibirane larve)

  X

  X

  X

  Ostertagia lyrata

  X

  X

  Haemonchus placei

  X

  X

  X

  Mecistocirrus digitatus

  X

  Trichostrongylus axei

  X

  X

  T. colubriformis

  X

  X

  Cooperia oncophora

  X

  X

  C. punctata

  X

  X

  C. pectinata

  X

  X


  image


  Cooperia spp.

  X

  Oesophagostomum radiatum

  X

  X

  X

  Nematodirus helvetianus

  X

  N. spathiger

  X

  Strongyloides papillosus

  X

  Bunostomum phlebotomum

  X

  X

  X

  Toxocara vitulorum

  X

  Plućne nematode

  Dictyocaulus viviparous (uključujući i inhibisane larve)

  X

  X


  Nematode

  Parafilaria bovicala

  Thelazia spp.

  X


  Metilji

  Fasciola hepatica

  F. gigantica

  X


  Štrkljevi

  Hypoderma bovis

  H. lineatum

  Dermatobia hominis


  Vijčani crv

  Chrysomia bezzania


  Vaši

  Linoghatnus vituli

  Haematopinus eurysternus

  Solenopotes capillatus

  Damalinia bovis


  Grinje:

  Psoroptes ovis

  Sarcoptes scabiei var. bovis

  Chorioptes bovis


  Krpelji

  Boophilus microplus

  B. decoloratus

  Ornitodoros savignyi


  image

  Perzistentna dejstvo

  Primena leka u preporučenoj dozi od 0,2 mg/kg telesne mase, sprečiće reinfekciju životinja sledećim nematodama: Cooperia spp. i Oestertagia spp u trajanju

  najmanje 7 dana nakon tretmana; Dictyocaulus viviparus, u trajanju od najmanje 14 dana nakon tretmana.  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


  Ukoliko primetite ozbiljno,ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE

  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se aplikuje subkutano.


  Goveda:

  Lek se koristi isključivo za subkutanu injekciju u pojedinačnoj dozi od 0,2 mg ivermektina i 2 mg klorsulona po kg telesne mase (odgovara dozi od 1 ml na 50 kg telesne mase). Aplikuje se podkožno ispred ili iza lopatice.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intermectin Super treba aplikovati isključivo subkutano, koristeći aseptične uslove. Govedima lek se aplikuje ispred i iza lopatice.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso i iznutrice 66 dana.


  Ne sme se koristiti kod životinjana koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu, uključujući i tokom perioda zasušenja. Ne primenjujte kod steonih junica namenjenih za proizvodnju mleka za ljudsku ishranu u roku od 60 dana od prvog telenja.


  image 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti..


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjam

  Shema lečenja u oblastima u kojima se javlja hipodermoza:

  Ivermektin je visoko efikasan protiv svih stadija govedjih larvi. Međutim, odgovarajući vremenski

  period lečenja je veoma važan. Odrasle Hipoderma muve pretežno se javljaju tokom letnjih meseci. Međutim, moguće je da nekoliko muva ostane aktivno tokom kasnog leta i jeseni. Da bi se postigli optimalni rezultati, životinje treba tretirati što je pre moguće nakon završetka sezone muva. Kao što je slučaj sa drugim proizvodima za lečenje hipodermoze, uništavanje larve Hipoderma može izazvati neželjene reakcije kod domaćina kada su ove larve smeštene u vitalnim delovima životinja, što se posebno može dogoditi u periodu od decembra do marta.

  Uništavanje Hipoderma lineatum može uzrokovati nadimanje kada se larve nalaze u submukozi jednjaka a uništavanje H. bovisa može uzrokovati posrtanje ili paralizu. Zbog toga, stoku treba lečiti pre ili nakon prisustva ovih larvi u vitalnim delovima tela.


  Intermectin Super treba aplikovati isključivo subkutano. Ne koristiti intramuskularno ili intravenski.


  Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

  Ne sme se koristiti kod životinjana koje proizvode mleko za ljudsku upotrebu, uključujući i tokom perioda zasušenja. Ne primenjujte kod steonih junica namenjenih za proizvodnju mleka za ljudsku ishranu u roku od 60 dana od prvog telenja.


  Predoziranje

  Toksičnost ivermektina je niska; čak i ako je prekoračena preporučena doza, pojavljivanje intoksikacije je malo verovatno. Ne postoji protivotrov. Simptomatska terapija može biti korisna.


  Inkompatibilnost

  Ne koristiti ga zajedno sa drugim veterinarskim lekovima


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Izuzetno opasno za ribu i vodeni život. Nemojte zagađivati površinske vode ili jarkove sa proizvodom ili korišćenim kontejnerom. Bilo koji neiskorišteni veterinarski medicinski proizvod ili otpadni materijal izveden iz takvog veterinarskog medicinskog proizvoda treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


  image 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA


  01.08.2018.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla (II hidrolitička grupa) sa 50 mL ili 100mL rastvora za injekciju zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa flip-off zatvaračem.

Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA51

Broj i datum izdavanja dozvole:


1 x 50 mL: 323-01-00515-17-001 od 01.08.2018.

1 x 100 mL: 323-01-00516-17-001 od 01.08.2018.


image