Početna stranica Početna stranica

AviPro THYMOVAC
vakcina koja sadrži živi virus infektivne anemije pilića (CAV), soj Cux-1UPUTSTVO ZA LEKimage

AviPro THYMOVAC, liofilizat za upotrebu u vodi za piće, 10 x 1000 doza


(za primenu na životinjama)Proizvođač: LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH


Adresa: Heinz-Lohmann-St. 4, 27472 Cuxhaven, Nemačka


Podnosilac zahteva: BEOVETERINA d.o.o.

Adresa: Igmanska 4, 11120 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  BEOVETERINA D.O.O., Igmanska 4, 11 120 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Nemačka


 2. IME LEKA


  AviPro THYMOVAC

  vakcina koja sadrži živi virus infektivne anemije pilića (CAV), soj Cux-1 liofilizat za upotrebu u vodi za piće

  za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Živi virus infektivne anemije pilića (CAV), soj CUX-1: 104.5 – 105.5 TCID50

  Vakcina se proizvodi na embrioniranim SPF kokošijim jajima.


  Pomoćne supstance:

  Kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; laktoza, monohidrat; obrano mleko


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju roditelja protiv ekskrecije virusa infektivne anemije pilića i prenošenja virusa na jaja.

  Za aktivnu imunizaciju:

  • početak imuniteta: 4 nedelje nakon vakcinacije

  • trajanje imuniteta: 43 nedelje, što je dokazano ogledom veštačke infekcije

   Za pasivnu zaštitu potomstva protiv pojave kliničkih simptoma i lezija prouzrokovanih Infektivnom anemijom pilića. Zaštita potomstva je garantovana u periodu do 51 nedelje posle vakcinacije roditelja, a pilići su zaštićeni u starosti od jedan dan (što je dokazano ogledom veštačke infekcije).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod bolesnih životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema ih.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (roditelji od 8 nedelja starosti).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za primenu kroz vodu za piće, nakon rekonstitucije. Jednoj ptici se aplikuje jedna doza vakcine.


  Doziranje i primena:


  Aplikacija kroz vodu za piće:

  • Odredite potreban broj doza vakcine i količinu vode (pogledati dalje u tekstu) koja je potrebna. Ne delite bočice koje sadrže veliki broj doza radi vakcinisanja više od jednog objekta ili raspodele u više sistema za napajanje, jer to može dovesti do grešaka u doziranju.

  • Obezbedite da voda za piće i svi cevovodi, cevi, grla, pojilice i sl. budu temeljno očišćeni i slobodni od bilo kakvih ostataka dezinficijenasa, deterdženata, sapuna i sl.

  • Koristite samo hladnu i svežu vodu (poželjno je da bude nehlorisana) i slobodnu od jona metala. Da bi se poboljšao kvalitet vode i povećala stabilnost vakcine, u vodu se dodaje niskomasno obrano mleko u prahu (sa < 1 % masti, u količini od 2-4 grama po litri vode) ili obrano mleko (20-40 ml po 1 l vode). Ovo treba uraditi najmanje 10 minuta pre rekonstitucije vakcine.

  • Otvorite bočicu vakcine ispod površine vode i sadržaj dobro rastvoriti. Treba voditi računa da se i bočica i zapušač temeljno isperu u vodi, odnosno da se u potpunosti iskoristi sadržaj bočice.

  • Dozvolite da pilići popiju vodu iz sistema za napajanje, tako da nivo vode u pojilicama pre davanja vakcine bude minimalan. Sve cevi treba da budu ispražnjene od obične vode tako da pojilice sadrže samo vodu sa vakcinom. Ukoliko ima zaostale vode u sistemu za napajanje, linije moraju biti isušene pre aplikovanja vakcine.

  • Aplikujte vakcinu u periodu od (najviše) 2 sata. Osigurajte da sve jedinke piju tokom ovog perioda. Pošto ponašanje ptica pri pijenju vode varira, može biti neophodno da se na nekim mestima voda obustavi pre vakcinacije, kako bi se osiguralo da je sve ptice piju tokom vakcinacije.

  • Ptice treba vakcinisati jednokratno jednom dozom vakcine.

  • Najbolje je da vakcinu aplikujete u količini vode koju će ptice popiti u roku od 2 sata. Rastvorenu vakcinu dodajte u hladnu i svežu vodu u sledećem odnosu:

   1000 doza vakcine rastvoriti u 20-40 litara vode za 1000 pilića.

   U slučaju nedoumice, potrebnu količinu vode odredite na osnovu merenja količine vode popijene dan pre vakcinacije.

   • Rekonstituisanu vakcinu odmah aplikujte pticama.

   • Obezbedite da ptice tokom vakcinacije nemaju pristup nemediciniranoj vodi.


    Pažljivo pratite uputstvo za pravilnu primenu, da bi obezbedili da svaka ptica dobije propisanu dozu vakcine. Nepravilna vakcinacija može biti uzrok smanjene efikasnosti vakcine.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne primenjivati vakcinu nakon pronošenja (u periodu nošenja jaja), kao i u periodu od najmanje 6 nedelja pre pronošenja.


  image


  Izbeći izazivanje stresa kod pilića pre, tokom i nakon vakcinacije. Kompletan sadržaj otvorene bočice treba upotrebiti odjednom.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u u frižideru (2-8 ºC), zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rekonstituisanu vakcinu treba zaštititi od direktnog sunčevog svetla i temperature iznad 25 ºC. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinacija treba da se sprovede od 8. nedelje starosti ili kasnije, ali najkasnije 6 nedelja pre pronošenja.

  Vakcinalni virus može se širiti na nevakcinisane piliće, jer se vakcinalni soj izlučuje preko fecesa najmanje 14 dana. S obzirom na to da virus može prouzrokovati pojavu kliničkih simptoma kod vrlo mladih pilića, mora se sprečiti širenje virusa na ptice koje nisu zaštićene.

  Takođe treba sprečiti širenje virusa na nosilje, na ptice koje će uskoro proneti i na ptice starosti manje od 3 nedelje.Vakcinu ne treba koristiti na farmama sa živinom različitih starosnih kategorija. Izbeći izazivanje stresa kod pilića pre, tokom i nakon vakcinacije.

  Vakcinalni virus se može naći u različitim organima i tkivima između 7 i 49 dana nakon vakcinacije. Da bi se smanjila izloženost ptica vakcinalnom virusu iz okruženja (infektivni pritisak) u periodu dok se imunitet još nije razvio, potrebno je uklanjati izmet (stelju) i objekte čistiti između turnusa živine.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Vakcina sadrži živi virus, pa treba voditi računa (npr. nošenjem rukavica, zaštitom očiju, pranjem i dezinfikovanjem ruku, itd.) da ne dođe do kontaminacije vakcinom, npr. prskanjem ili prosipanjem. Treba pažljivo rukovati sa fecesom živine jer se virus može izlučivati izmetom najmanje 14 dana.

  Nakon upotrebe vakcine oprati i dezinfikovati ruke i opremu.  image


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Ne primenjivati vakcinu nakon pronošenja (u periodu nošenja jaja), kao i u periodu od najmanje 6 nedelja pre pronošenja.


  Predoziranje

  Nakon primene desetostruke doze vakcine nisu zapaženi neželjeni efekti.


  Interakcije

  Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kad se koristi sa drugim lekovima. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene drugih veterinarskih lekova donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, vakcinu ne mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima (ključanjem, spaljivanjem ili potapanjem u odgovarajući dezinficijens).


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.04.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutija sa 10 bočica od po 1000 doza. Bočice od stakla tipa I su zatvorene zapušačem od hlorbutilgume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AD04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00487-17-001 od 19.04.2018.


Vakcina AviPro THYMOVAC je namenjena za stimulaciju aktivnog imuniteta kod roditeljskih pilića i prenošenje pasivnog imuniteta na potomstvo. Roditeljski pilići se vakcinišu u vreme kada ne postoji mogućnost razvoja simptoma bolesti. Cilj vakcinacije je prenošenje maternalnih antitela na piliće radi zaštite pilića od horizontalne infekcije u prvim nedeljama života, kada su najosetljiviji.


image