Početna stranica Početna stranica

CASTRALGIN
metamizol-natrijum


UPUTSTVO ZA LEKCASTRALGIN, rastvor za injekciju, 500mg/mL, 1x100mL


Za primenu na životinjamaProizvođač:


Adresa:

 1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

 2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

 1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

 2. Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija


  Podnosilac zahteva: Vojvodinalek DOO


  Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad-Grad, Republika Srbija


  image


  1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

   Vojvodinalek DOO

   Temerinski put 93, Novi Sad-Grad, Republika Srbija


   NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

   1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V., Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Holandija


 1. IME LEKA CASTRALGIN 500 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda,konje,svinje,pse Metamizol-natrijum


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Metamizol-natrijum, monohidrat 500.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 30,00mg

  Voda za injekcije


 3. INDIKACIJE

  Castralgin je indikovan za lečenje sledećih stanja: Goveda, telad, konji i ždrebad:

  • Bol povezan sa kolikama različitog porekla i spazmom u gastrointestinalnom traktu.

  • Serozitis i artritis, tendovaginitis, zglobni i mišićni reumatizam, akutni i hronični artritisi.

  • Bolesti povezane sa visokom temperaturom i / ili upalom.


   Svinje:

  • Bol povezan sa kolikama različitog porekla i spazmom u gastrointestinalnom traktu.

  • Serositis i artritis, tendovaginitis, zglobni i mišićni reumatizam, akutni i hronični artritis.

  • Bolesti povezane sa visokom temperaturom i / ili upalom kao što su MMA ( mastitis-metritis- agalakcija) sindrom.


   image


   Psi:

  • Bolne kolike različitog porekla, spazam i opstrukcija jednjaka.

  • Serozitis i artritis, tendovaginitis, zglobni i mišićni reumatizam, akutni i hronični artritis.

  • Bolesti povezane sa visokom temperaturom i / ili upalom.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati ukoliko postoji poznata preosetljivost na aktivnu supstancu. Ne primenjivati kod životinja sa ozbiljnim oštećenjima bubrega i / ili jetre.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji (mučnina, povraćanje, dijareja), čir na želucu. Postoji rizik od krvarenja i diskrazije krvi, bubrežne papilarne nekroze.

  Prijavljeni su pojedinačni slučajevi anafilaktičkih reakcija.


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE


  Goveda, telad, konji, ždrebad, svinje, psi


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda, telad, svinje, psi: Za intravensku ili intramuskularnu upotrebu. Konji, ždrebad: za intravensku primenu.


  Goveda: 40 mg na kg telesne mase jednokratno

  (što odgovara 8 ml leka Castralgin na 100 kg T.M).


  Svinje: 75-100 mg po kg telesne mase jednokratno

  (što odgovara 15-20 ml leka Castralgin na 100 kg T.M).


  Konji, ždrebad, telad: 40-50 mg po kg telesne mase jednokratno (što odgovara 8-10 ml leka Castralgin po 100 kg T.M).


  Psi: 70-100 mg po kg telesne mase

  (što odgovara 1,4-2 ml Castralgin po 10 kg T.M). Doza se može ponoviti ako je potrebno.


  image


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intravenske injekcije treba davati vrlo sporo zbog potencijalnog rizika od šoka.

  Gumeni čep se ne sme probušiti iglom više od 15 puta.


 9. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Goveda: 20 dana

  Telad: 28 dana

  Svinje: 17 dana

  Konji i ždrebad: 12 dana


  Lek se ne koristi kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domasaja dece. Rok upotrebe: 3 godine.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju (bočica u kartonskoj kutiji).


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

  Čuvati u originalnom pakovanju (bočica u kartonskoj kutiji).


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja


  Intravenske injekcije treba davati vrlo sporo zbog potencijalnog rizika od šoka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na metamizol i / ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.Tokom upotrebe treba nositi zaštitne rukavice. Treba paziti da ne dodje do samoubrizgavanja. U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo ili etiketu lekaru. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju slučajnog kontakta sa kožom ili očima, odmah isprati sa čistom vodom. Ako iritacija potraje, obavezno potražiti savet lekara. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom upotrebe ovog leka.

  Oprati ruke nakon upotrebe.


  Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

  Castralgin se može bezbedno koristiti tokom graviditeta i dojenja, pod uslovom da se mleko tretiranih životinja ne koristi za ishranu ljudi.


  image


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa barbituratima, fenilbutazonom, glukokortikosteroidima ili drugim NSAIL.


  Predoziranje


  U slučaju predoziranja nisu poznati drugi neželjeni efekti osim onih navedenih u odeljku 6.(Neželjena dejstva)


  Inkompatibilnost


  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski proizvod se ne sme mešati sa drugim lekovima.


 12. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA


  27.09.2022.


 14. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od stakla zapremine 100 mL zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom i flip-off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QN02BB02

Broj i datum izdavanja dozvole:323-01-00254-21-001 od 27.09.2022. godine


image