Početna stranica Početna stranica

GOPAVAK
vakcina koja sadrži inaktivisanu bakterijsku kulturu Salmonella typhimurium var. Copenhagen


UPUTSTVO ZA LEKimage

GOPAVAK, 40 a.j./mL, suspenzija za injekciju, 1x50 mL (1x50 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK/NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  GOPAVAK

  vakcina koja sadrži inaktivisanu bakterijsku kulturu Salmonella typhimurium var. Copenhagen

  suspenzija za injekciju za golubove


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (1 mL) vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisana bakterijska kultura

  Salmonella typhimurium var. Copenhagen najmanje 40 a.j.*


  Pomoćne supstance:

  Formaldehid, rezidualni najviše 0,5 mg


  *titar antitela u serumu golubova određen metodom aglutinacije nakon dvokratne imunizacije jednom dozom vakcine


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija golubova protiv infekcije uzrokovane sa Salmonella typhimurium var. Copenhagen.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Primena vakcine je kontraindikovana kod sasvim mladih golubova (mlađih od 4 nedelje), kliconoša, bolesnih, kahektičnih i životinja invadiranih parazitima; kao i kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene vakcine moguća je pojava prolaznog otoka. Takođe je moguća pojava alergijske ili anafilaktičke reakcije.


  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Golubovi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.

  Vakcina se aplikuje subkutano u predelu vrata u dozi od 1 mL, dvokratno u intervalu od 14 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije, bočica sa vakcinom se prethodno dobro protrese.


 10. KARENCA


  Nula dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 1 godina

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne koristiti kod drugih ptica osim kod golubova.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinacija mladih golubova se vrši tek posle potpunog obrastanja perjem.

  Vakcinacija se sprovodi samo u toku zimskih meseci, odnosno u periodu mirovanja reprodukcije. Bolesni i inficirani golubovi se ne vakcinišu i takve jedinke treba neškodljivo ukloniti, a objekat i ispuste nakon toga dezinfikovati.


  image


  Ukoliko se kod životinja pojave alergijske ili anafilaktičke reakcije, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Vakcina se ne primenjuje kod jedinki u periodu nosivosti i leženja jaja, kao i najmanje 4 nedelje pre tog perioda.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati etiketu ili uputstvo za upotrebu vakcine lekaru.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja vakcina ne izaziva sistemske reakcije. U ređim slučajevima, može doći do pojave lokalnih reakcija na mestu aplikacije koje ne zahtevaju nikakav dodatni tretman.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, vakcinu ne mešati ni sa jednom drugom vakcinom ili bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.11.2020.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 50 mL od tamnog stakla II hidrolitičke grupe, sa gumenim (brombutilnim) zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01EB**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00378-20-001 od 13.11.2020image