Početna stranica Početna stranica

COLIGEN G - 100
gentamicin


UPUTSTVO ZA LEKCOLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH CORP. 2000 D.O.O.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH CORP. 2000 D.O.O.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH CORP. 2000 D.O.O.

  Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH CORP. 2000 D.O.O.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA COLIGEN G - 100

  100 mg/g oralni prašak za svinje gentamicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Gentamicin-sulfat 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Gentamicin je aminoglikozidni antibiotik koji ima širi antibakterijski spektar u odnosu na druge antibiotike iz te grupe. Primenjuje se peroralno za lečenje bakterijskih crevnih infekcija.

  COLIGEN G - 100 je indikovan za lečenje gastrointestinalnih infekcija svinja prouzrokovanih sa

  E.coli.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba koristiti kod životinja preosetljivih na gentamicin i kod životinja sa obolelim bubrezima.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima je moguće da i posle peroralne primene dođe do ispoljavanja alergijskih reakcija na gentamicin. Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.

  Posle primene u toku dužeg vremenskog perioda i u većim dozama, gentamicin može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenje sluha i ravnoteže, a mogući su i nefrotoksični efekti.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: upotreba dodavanjem u vodu za piće.


  Doziranje: 5 g (jedna kafena kašika) preparata (500 mg gentamicina) na 10 L vode za piće. Terapija traje 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini rastvora.

  Upotrebiti u roku od 24 sata od rastvaranja u vodi za piće.


 10. KARENCA


  10 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine.


  image


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 7 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 sata, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se ne koristi kod svinja tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju rastvor sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Primena leka se ne preporučuje tokom graviditeta i laktacije. Iako se slabo resorbuje posle peroralne primene, gentamicin veoma dobro prodire kroz placentalnu barijeru i ulazi u fetalni krvotok, pa primenjen u ranom graviditetu u visokim dozama i u dužem vremenskom periodu može oštetiti statoakustički nerv kod mladunčadi.


  Interakcije

  COLIGEN G-100 ne treba primenjivati istovremeno sa miorelaksantnim lekovima, opštim anesteticima, neuromuskularnim blokatorima, potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima i diureticima.


  Predoziranje

  Zbog velike terapijske širine, predoziranje gentamicinom je teško. U slučajevima značajnog prekoračenja doze i primene u toku dužeg vremenskog perioda, moguća je pojava oštećenja sluha i ravnoteže, kao i oštećenje bubrega i reakcije preosetljivosti. Terapija je simptomatska.


  Inkompatibilnost

  Gentamicin je inkompatibilan sa natrijum bikarbonatom, jer može doći do oslobađanja ugljen- dioksida (reakcija neutralizacije). Obzirom da su, in vitro, neki aminoglikozidi inkompatibilni sa nekim beta laktamskim antibioticima, ove lekove, ako su neophodni, treba davati odvojeno. Gentamicin i druge aminoglikozide ne treba mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  image


  28.09.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem u kome se nalazi kesa sa 1 kg oralnog praška i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QA07AA91

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00040-20-001 od 28.09.2020.


image