Početna stranica Početna stranica

Noramin
metamizol-natrijumUPUTSTVO ZA LEKimage

Noramin, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA Noramin

  metamizol-natrijum (500.00 mg/mL) rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1mL rastvora za injekciju sadrži


  Aktivne supstance:

  Metamizol-natrijum 500.00mg


  Pomoćne supstance:

  Vinska kiselina 2.00mg

  Voda za injekcije do 1.00mL


 4. INDIKACIJE


  • Otklanjanje bolova u gastroinestinalnom traktu različite etiologije (kataralna enteralgija, tonični grčevi creva, opstipacija, meteorizam želudca i creva, dilatacija želuca, faringealni ili ezofagealni spazam – opstrukcije).

  • Akutni zapaljenski procesi lokomotornog aparata (artritis, burzitis, tendinitis i miozitis)

  • Lumbago.

  • Bolne rane i ozlede.

  • Otklanjanje spazma materice (distocija kod krmača i ovaca).

  • Spastična stanja urinarnog trakta.

  • Snižavanje povišene telesne temperature.

  • Smanjenje bola u toku pregleda ili terapije životinja.

  • Simptomatska terapija u lečenju bakterijskih infekcija.   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne daje se životinjama sa obolelim bubrezima, jetrom, srcem i promenjivom krvnom slikom, kao ni dehidriranim i iscrpljenim životinjama.

  • Ne daje se kod gastroenteritisa i kod krvarenja bez obzira na poreklo.

  • Ne daje se sportskim konjima najmanje 5 dana pred takmičenje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Produžena primena metamizola može da prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanje, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre.

  Visoke doze ovog leka, zbog prenadraženosti centralnog nervnog sistema, mogu da prouzrokuju ataksije i grčeve.

  Ukoliko primetite bilo kakvo neželjeno dejstvo, ili neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Kod jakih bolova i grčeva lek treba aplikovati sporo intravenski, ali se može aplikovati i inramuskularno. Preporučuje se oba načina primene.

  Konjima se lek aplikuje intravenski.

  Lek se obično primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza leka se može ponoviti jednom ili dva puta u toku dana, u intervalu od 8 sati.

  Doze leka za intravensku i intramuskularnu aplikaciju:

  • konji 2 do 5mL/50kg t.m., (ekv. 20mg do 50mg metamizola/kg t.m.)

  • goveda 2 do 4mL/50kg t.m., (ekv. 20mg do 40mg metamizola/kg t.m.)

  • svinje 1.5 do 5mL/50kg t.m., (ekv. 15mg do 50mg metamizola/kg t.m.)

  • ovce 1 do 2mL/25kg t.m., (ekv. 20mg do 40mg metamizola/kg t.m.)

  • psi i mačke 0.25mL/5kg t.m., (ekv. 25mg metamizola/kg t.m.) Terapija se ponavlja u toku 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jednom injekcionom mestu (i.m.) govedima se maksimalno može dati do 20mL, a svinjama i ovcama do 10mL leka.

  Subkutana primena preparata nije preporučljiva zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva.

  Ukoliko se lek primenjuje u okviru terapije infektivnih procesa, oni moraju biti pod kontrolom antibiotika


  image


 10. KARENCA


  Meso: 12 dana.

  Mleko: 5 dana.

  Lek se ne primenjuje kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Sportskim konjima preparat se ne daje najmanje 5 dana pred takmičenje.


  Interakcije

  Ovaj lek ne treba davati istovremeno sa bili kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom (NSAIL), zbog mogućeg antagonizma ili potenciranja toksičnih neželjenih efekata.

  Ne primenjivati ga zajedno sa barbituratima (skraćuje efekat NORAMIN-a) i hlorpromazinom (nastaje hipotermija).


  Inkompatibilnost

  Zbog nedovoljno poznate inkompatibilnosti metamizol ne treba mešati u sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  U većim dozama od preporučenih, metamizol, dovodi do eksitacije centralnog nervnog sistema koja se manifestuje pojavom ataksija i grčeva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka o bilo kakvom štetnom dejstvu i toku graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga životinji treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose zaštitne maske, rukavice i naočare.

  Zbog održavanja higijene, osobe koje daju lek životinji, treba da operu ruke nakon toga.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.07.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica 1 x 50mL, u složivoj kartonskoj kutiji. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QN02BB02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00007-18-002 od 12.07.2018.image