Početna stranica Početna stranica

Albendazol tbl 2500
albendazol


UPUTSTVO ZA LEKAlbendazol tbl 2500, tableta, 2500 mg, 1 x 45 tableta (za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd

Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC D.O.O., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Albendazol tbl 2500

  2500 mg tableta

  za goveda albendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca

  Albendazol 2500 mg


  Pomoćne supstance:

  Mikrokristalna celuloza; magnezijum stearat; povidon K30.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola parazitskih infekcija goveda prouzrokovanih želudačno crevnim nematodama (adulti i larva IV stadijuma) - Ostertagia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Cooperia spp, Strongyloides spp; plućnim nematodama (adulti i larva IV stadijuma) -Dictyocaulus viviparous; cestodama - Moniezia spp.; trematodama (adulti) Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocelium dendriticum.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog leka kod životinja preosetljivih na albendazol. Kontraindikovana je primena leka kod goveda u vreme pripusta i tokom prvih 45 dana graviditeta.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja posle primene leka, koji ponekad traje i nekoliko nedelja.  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Peroralna doza albendazola za goveda namenjena za lečenje infekcija parazitskim nematodama i cestodama iznosi 7.5mg/kg telesne mase. U slučaju infekcije metiljima doza albendazola je 10mg/kg telesne mase. Albendazol se primenjuje jednokratno peroralno a po potrebi (kontinuirana izloženost infekciji ili infekcije jačeg inteziteta) tretman se može ponoviti za 3 do 4 nedelje.

  Lek se kod goveda primenjuje na sledeći način:

  -Lečenje infekcija nematodama i cestodama 1 tableta/330kg telesne mase (što odgovara dozi od 7.5 mg albendazola/ kg telesne mase).

  -Lečenje infekcija metiljima 1 tableta/250kg telesne mase (što odgovara dozi albendazola od 10mg/kg telesne mase).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, kontrolisati efekte terapije odgovarajućim parazitološkim pregledima a posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka (što preciznije odrediti telesnu masu životinja).


 10. KARENCA


  Meso: 14 dana.

  Mleko: 3 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.

  Zbog mogućeg razvoja rezistencije, kontrolisati efekte terapije odgovarajućim parazitološkim pregledima a posebno voditi računa da ne dođe do subdoziranja leka (što preciznije odrediti telesnu masu životinja).


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne postoje.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokoža, koja perzistira i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne treba primenjivati tokom pripusta (osemenjavanja) i prvih 45 dana graviditeta.


  Interakcije

  Nije poznata.


  Inkompatibilnost

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Goveda dobro tolerišu albendazol čak i kada se ovaj antiparazitik primeni kod mladih, bolesnih ili iznurenih životinja. Uginuća su kod goveda zabeležena tek posle doze od 300mg/kg telesne mase, što je trideset puta više od najviše terapijske doze albendazola.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Albendazol je toksičan za vodene organizme, pa je neophodno sprečiti direktnu kontaminaciju voda.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.12.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena braon boje, zatvorena čepom od polipropilena bele boje sa indukcionim umetkom od alu folije zlatne boje sa unutrašnje strane čepa.

Pakovanje sadži 45 tableta

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC11

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00060-22-002 od 01.12.2022.


image