Početna stranica Početna stranica

Lelax
natrijum-pikosulfatUPUTSTVO ZA LEK


image

Lelax, oralni prašak, 2.5 mg/g, 20 x 10 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA Lelax

  2.5 mg/g oralni prašak

  za goveda, konje, svinje, ovce i pse natrijum-pikosulfat


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivne supstance:

  Natrijum-pikosulfat 2.5 mg

  (u obliku natrijum-pikosulfata, monohidrata)


  Pomoćne supstance: glukoza, monohidrat Prašak bele boje


 4. INDIKACIJE


  Lečenje akutne i hronične opstipacije (postoperativna, puerperalna i dr.). Koristi se kod pripreme životinja za rentgenski pregled digestivnog i urogenitalnog sistema, kao i za preoperativnu pripremu kod goveda, konja, svinja, ovaca i pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE  image


  Lek se ne sme primenjivati, tj. kontraindikovan je kod životinja sa ileusom, intestinalnom opstrukcijom ili stenozom, zatim kod bolova u stomaku nepoznatog porekla, insuficijencije bubrega i srca, kao i dehidriranih i preosetljivih životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema podataka o neželjenim reakcijama kod životinja, ali postoji mogućnost da lek prouzrokuje abdominalni bol. Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, svinje, ovce i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje oralno rastvoren u vodi za piće ili umeša u džem ili med i daje jednokratno u preporučenoj dozi. Ukoliko efekat izostane, doza se može ponoviti posle 12 ili 24 sata.


  Goveda

  Govedima se natrijum-pikosulfat dozira u dnevnoj terapijskoj dozi od 50 do 75 mg po životinji, što iznosi 20 g do 30 g ovok leka na goveče telesne mase od 500 kg (2 do 3 kesice praška).

  Sadržaj 2-3 kesice sipati u 1-2 l vode za piće i dati životinji pomoću boce ili sondom.


  Konji

  Konjima se natrijum-pikosulfat dozira od 25 do 50 mg po životinji, što znači da se ovoj vrsti lek daje u količini 10 -20 g/500 kg telesne mase, odnosno 1- 2 kesice.

  Sadržaj 1 do 2 kesice pomešati sa džemom ili medom i namazati na jezik životinje.


  Svinje

  Svinjama se natrijum pikosulfat dozira od 10 do 15 mg po životinji, odnosno u količini leka 4

  -6 g, ili pola kesice praška.

  Pomešati sa džemom ili medom i namazati na jezik životinje.


  Telad i ovce

  5 g/životinji (1/2 kesice), što je ekv. 12,5 mg natrijum-pikosulfata/životinji. Sadržaj ½ kesice sipati u 250-500 ml vode i dati životinji pomoću boce.


  Jagnjad

  1 g/životinji (1/10 kesice), što je ekv. 2,5 mg natrijum-pikosulfata/životinji. Sadržaj 1/10 kesice sipati u 250-500 ml vode i dati životinji pomoću boce.


  Psi


  image


  1 g/životinji (1/10 kesice), što je ekv. 2,5 mg natrijum-pikosulfata/životinji. Sadržaj 1/10 kesice pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne preporučuje se česta primena leka, kao ni u većim dozama od preporučenih. Produžena primena i predoziranje leka može da prouzrokuje dijareju. Životinjama omogućiti slobodan pristup vodi za piće


 10. KARENCA


  Meso i mleko tretiranih životinja mogu se koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posle primene leka, životinjama treba omogućiti slobodan pristup vodi za piće, a kod učestale i dugotrajne dijareje životinjama se aplikuju sredstva za rehidraciju, koja (pored ostalih elekrolita) moraju sadržati obavezno i soli kalijuma.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se primena leka u poslednjih nekoliko nedelja graviditeta. Lek se koristi u period laktacije bez ograničenja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom aplikacije osobe treba da nose zaštitnu odeću i rukavice. U slučaja akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže čiste vode.


  Interakcije

  Lek Lelax ne primenjuje se istovremeno, niti u roku od sat vremena sa drugim lekovima. Lek se ne primenjuje istovremeno sa lekovima koji izazivaju hipokalemiju (diuretici  image


  snažnog i umerenog dejstva, kardiotonični glikozidi, aldosterone), kao ni sa antibakterijskim lekovima širokog spectra dejstva koji mogu da mu umanje efikasnost


  Predoziranje

  Prekomerne oralne doze leka kod tretiranih životinja mogu izazvati tešku i učestalu dijareju, praćenu bolom u stomaku (usled snažnih kontrakcija creva), oštećenje mukoze, spastični colitis, ozbiljan gubitak vode i elektrolita a naročito kalijuma (te usled toga preosetljivost srca na dejstvo kardiotoničnih glikozida), kao i pojavu atoničnog nefunkcionalnog kolona.


  Inkompatibilnost

  Nema podataka o inkopatibilnosti natrijum-pikosulfata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


16.08.2019.


15.

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije (PET/Al/PE) sa 10 oralnog praška.

g

Spoljno pakovanje: složiva kartonska kutija sa 20 kesica sa po 10 g oralnog praška.


image