Početna stranica Početna stranica

Novpiron
metamizol-natrijumUPUTSTVO ZA LEK


image

NOVPIRON, rastvor za injekciju, 500 mg/mL, 1 x 50mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA NOVPIRON

  metamizol-natrijum (500 mg/mL) rastvor za injekciju

  za konje, ždrebad, goveda i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Metamizol-natrijum 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 0.15 mg Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Primena leka NOVPIRON indikovana je u sledećim slučajevima:


  • ublažavanje i uklanjanje bolova i grčeva, kao što su kolike konja, meteorizam creva i želuca (gasne kolike), kolike usled toničnog grča creva, kod opstipacije tankog creva, začepljenja jednjaka, lumbaga konja, vrlo bolnih rana i ozleda.

  • akutnih zapaljenskih procesa lokomotornog aparata (artritis, burzitis, tendinitis i miozitis).

  • otklanjanje bolova nastalih tokom pregleda životinja, odnosno izvođenja bolnih dijagnostičkih procedura.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod:


  • životinja sa obolelim bubrezima, jetrom, srcem i promenjenom krvnom slikom


   image


  • životinja kod kojih su dijagnostikovane ulceracije na sluzokoži želuca i creva, gastroenteritis ili krvarenje bez obzira na poreklo

  • dehidriranih i iscrpljenih životinja

  • životinja kod kojih postoji preosetljivost na aktivnu supstancu leka, kao ni neposredno pre i posle hiruškog zahvata

  • trkačkih konja najmanje 5 dana pre trke

  • konja namenjenih za ishranu ljudi

  • štenadi mlađe od 6 nedelja


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Produžena primena metamizola prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanja, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre.

  Moguća je bolna reakcija i otok posle intramuskularne primene leka.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, ždrebad, goveda i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje parenteralno, intramuskularnom ili intravenskom injekcijom. Metamizol se primenjuje u sledećim dozama:


  • Konji 20-50 mg / kg t.m.

  • Goveda 20-40 mg / kg t.m.

  • Psi 28 mg / kg t.m.


   U praktičnoj primeni NOVPIRON se primenjuje u sledećim dozama:


  • Konji, goveda 10-20 ml po životinji

  • Ždrebad 5-10 ml po životinji

   Psi 0.25 ml / 4.5 kg t.m.


   Preporučena doza se aplikuje jednom dnevno, a u težim slučajevima može se ponoviti posle 8 sati. Terapija se obično sprovodi u toku 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod konja se preporučuje spora intravenska aplikacija, prethodno temperiranog leka, a kod goveda, ždrebadi i pasa intramuskularna i intravenska aplikacija.


  image


  Na jednom injekcionom mestu (i.m.) se može dati najviše:


  • govedima 10 ml leka

  • ždrebadima 5 ml

  • psima 1-2 ml leka.


 10. KARENCA


  Goveda (meso, iznutrice i druga jestiva tkiva): 12 dana

  Goveda (mleko): 5 dana

  Lek se ne koristi kod konja namenjenih za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Lek se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje 5 dana pre trke.


  Kod jakih količnih bolova preporučuje se intravenska ili kombinovana aplikacija leka.

  Brza intravenska primena leka dovodi do hipotenzije i nekoordinisanih pokreta, pa je potrebna spora aplikacija. Ukoliko se lek aplikuje paravenozno nastaje iritacija tkiva koja može da pređe u nekrozu. Izbegavati primenu leka kod dehidriranih, hipovolemičnih i hipotenzivnih životinja kako bi se sprečio mogući nefrotoksični efekat


  Interakcije

  Lek se ne primenjuje istovremeno, ni u toku 24 časa sa bilo kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom i glukortikoidima.

  Ne primenjuje se sa aminoglikozidnim antibioticima i drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima. Predoziranje praparata prouzrokuje konvulzije i ataksije koje nastaju zbog stimulacije CNS-a.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga životinji, treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose zaštitnu opremu (masku, rukavice, naočare).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.12.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 50 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QN02BB02

Broj dozvole: 323-01-00049-18-001 od 26.12.2018. godine


image