Početna stranica Početna stranica

Apiguard
timolUPUTSTVO ZA LEK


Apiguard, gel za košnicu, 10 x 50 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CICIEFFE S.R.L.


Adresa: Via G. Marconi n.13, 24040 Fornovo San Giovanni (BG), Italija


Podnosilac zahteva: ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ZOOPHARM D.O.O. BEOGRAD;

  Hadži Prodanova br. 8, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CICIEFFE S.R.L;

  Via G. Marconi n.13, 24040 Fornovo San Giovanni (BG), Italija


 2. IME LEKA Apiguard

  25%

  gel za košnicu medonosne pčele timol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g gela za košnicu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Timol 250 mg

  Pomoćne supstance:

  Karbomer, trietanolamin, prečišćena voda.


 4. INDIKACIJE


  Tretiranje varooze pčela uzrokovane sa Varroa destructor.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u vreme pčelinje paše.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lagani nemir zajednice tokom tretmana. Ponekad, kod visokih dnevnih temperatura, moguća je pojava blagog smanjenja mladog legla. Ovaj efekat je prolazan i nema uticaja na razvoj društva. Moguća je pojava ograničenog uklanjanja pčelinjeg legla u tretiranim društvima. Kod normalnog ponašanja pčela, one uklanjaju i čiste gel iz aluminijumske kutije koja je smeštena iznad okvira legla pri čemu nema delovanja na društvo. Međutim, kod nekih društava sa jačim higijenskim ponašanjem, neke pčele


  image


  mogu povremeno da uklone nepoklopljeno pčelinje leglo koje u blizini leka. Ako se primeti ovakva reakcija, ukloniti lek iz društva.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosne pčele (Apis mellifera).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tretman u košnici: Dve aplikacije od po 50 g gela po društvu, u razmaku od dve nedelje. Tretman treba primenjivati najviše dva puta godišnje.


  Način primene:

  Otvoriti košnicu. Povući foliju na kutiji tako da jedan kraj folije ostane spojen sa jednim krajem kutije. Postaviti tako otvoreno pakovanje u centar legla, na vrhu rama.


  Obezbediti slobodan prostor od 0.5 cm između vrha kutije sa lekom i poklopne daske, odnosno zbega. Zatvoriti košnicu. Posle 14 dana izvaditi kutiju i staviti novu na isti način kao i prethodnu. Ostaviti preparat u društvu sve dok se ne stavi hranilica.


  Efikasnost proizvoda je najjača kada se koristi u periodu kasnog leta posle medne žetve, kada se smanjuje pčelinje leglo. Međutim, u slučaju jake infestacije preparat se može koristiti tokom proleća pre paše, kada je temperatura iznad 15°C.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Efikasnost proizvoda može varirati između pčelinjih zajednica zbog specifičnog načina primene. Ovaj proizvod može se koristiti kao jedna od mera suzbijanja parazita u sklopu Programa mera zdravstvene zaštite životinja i redovno treba pratiti broj otpalih varoa. Ako se tokom sledeće zime ili proleća zapazi značajan broj otpalih varoa, preporučuje se primena dodatnog, sekundarnog zimskog ili prolećnog tretmana lečenja protiv varoa.


 10. KARENCA


  Med: 0 (nula) dana.

  Ne koristiti za vreme pčelinje paše.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.  image


  Uslovi čuvanja gotovog proizvoda:


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Preparat se ne sme čuvati blizu pesticida ili drugih hemijskih supstanci koje mogu kontaminirati preparat.

  Ne čuvati zajedno sa hranom.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Gel za košnicu se koristi jednokratno.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: Gel za košnicu se može koristiti samo jednom.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Voditi računa da se poštuje propisani način doziranja jer nepravilna primena može imati štetne efekte po pčelinje društvo.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne tretirati tokom pčelinje paše. Ne prehranjivati društvo pre tretiranja. Tretiranje se može izvršiti odmah posle uklanjanja meda.

  Preparat se ne koristi kada je dnevna maksimalna temperatura ispod 15°C, kada je aktivnost drušva veoma mala ili kada je dnevna temperatura iznad 40°C.

  Preparat treba da stoji u košnici sve dok se kutija ne isprazni. U svakom slučaju izneti preparat kada se postavi hranilica u društvu.

  Sastaviti slaba društva pre tretiranja.

  Istovremeno treba tretirati sva društva u pčelinjaku.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt sa kožom i očima, zbog mogućeg razvoja kontaktnog dermatitisa i iritacije kože i očiju. Pri rukovanju sa preparatom, pčelari moraju koristiti nepropusne rukavice i uobičajenu zaštitnu opremu. Posle aplikacije, ruke i materijale koji su došli u kontakt sa gelom oprati sa sapunom.

  U slučaju kontakta sa kožom, mesto kontakta dobro oprati sapunom i vodom.

  U slučaju kontakta sa očima, oči dobro isprati velikom količinom tekuće vode i potražiti pomoć lekara.

  Ne udisati.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Nije primenjivo.


  Interakcije

  Preparat ne primenjivati istovremeno sa bilo kojim drugim akaricidnim preparatom.


  Inkompatibilnost

  Nije primenjivo.


  image


  Predoziranje

  Korišćenje veće doze od preporučene (50g po jednoj aplikaciji) može prouzrokovati promene u ponašanju pčelinjeg društva (uznemirenost, napuštanje košnice ili povećan mortalitet).


  U slučaju predoziranja, ukloniti višak preparata iz društva.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Ako se lek koristi na propisan način, nema štetan uticaj na životnu sredinu. Timol može biti toksičan za okolinu, a naročito za organizme u vodi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 08.07.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister (Alu/Alu) koji sadrži 50 g gela.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 10 pojedinačnih blistera (Alu/Alu).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AX22

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00501-21-002 od 08.07.2022.


image