Početna stranica Početna stranica

Gamaret intramammary suspension
novobiocin, benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin, neomicin, prednizolon


UPUTSTVO ZA LEK


GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 5 x 4 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Bioveta,a.s.

Adresa: Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane,Češka Republika

Podnosilac zahteva: Provet doo

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Bioveta,a.s.

  Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane Češka Republika


 2. IME LEKA


GAMARET intramammary suspension

(100 mg + 100 mg + 91250 i.j. + 102.000 i.j. +10 mg)/10 mL

intramamarna suspenzija

za krave u periodu laktacije

novobiocin, benzilpenicilin –prokain, dihidrostreptomicin, neomicin, prednizolon


3

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 intramamarni špric (10 mL) sadrži:

Aktivne supstance:


Novobiocin natrijum


100 mg

Benzilpenicilin- prokain, monohidrat 100.000 i.j. (100 mg) Dihidrostreptomicin sulfat 91.250 i.j. ( 125mg)

Neomicin sulfat 102.000 i.j. (150mg) Prednizolon 10 mg


Pomoćne supstance:


koloidni silicijum-dioksid; ulje kikirikija


 1. INDIKACIJE


  Lečenje mastitisa kod krava u periodu laktacije, izazvnih mikroorganizmima osetljivim na penicilin,dihidrostreptomicin , neomicin i novobiocin.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Poznata preosetljivost na neku od aktivnih ili pomoćnih supstanci u sastavu leka.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA

  Nakon primene leka ,može doćo do razvoja alergijskih reakcija (pojačana salivacija,dispnoja,  image


  pojava otoka na glavi i perineumu) kod životinja sa preosetljivošću na komponente leka.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu laktacije


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu upotrebu.

  Sadržaj jednog intramamarnog šprica (10 ml preparata) aplikuje se u obolelu četvrt vimena. Preparat se primenjuje posle izmuzanja mlečne žlezde.

  Ukoliko je potrebno, primena leka se može ponoviti jedanput , nakon 24-48 sati.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro protresti.Pre aplikacije leka vime isise se operu toplom vodom i dobro osuše.

  Vrh sise se dezinfikuje odgovarajućim sredstvom.Posle skidanja plastičnog poklopca vrh šprica se ubaci u sisni kanal. Sadržaj se istisne u vime pritiskanjem klipa.Posle ubrizgavanja leka obolela četvrt se masira, da bi seobezbedilo bolje rasprostiranje preparata u mlečne cisterne.


 7. KARENCA


  Meso: 7 dana

  Mleko: 5 dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

  Čuvati van domašaja dece Čuvati na temperaturi do 250 C

  Čuvati na suvom mestu,zaštićeno od svetlosti

  Ne zamrzavati

  Rok upotrebe: 18 meseci


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ako simptomi bolesti (crvenilo,otok ili promena u izgledu mleka) ne prestaju, potrebno je prekinuti terapiju i preispitati dijagnozu.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Tokom terapije, veterinar mora redovno pratiti stanje životinje.  image


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nema ograničenja.


  Interakcije

  Nisu opisane


  Inkompatibilnost

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim lekovima


  Predoziranje

  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.

  Dvostruka doza leka ne izaziva druga neželjena dejstva kod ciljne vrste životinja,osim onih navedenih u poglavlju neželjena dejstva.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost nakon ubrizgavanja,udisanja,ingestije ili kontakta sa kožom. Osobe preosetljive na peniciline mogu istovremeno biti preosetljive i na cefalosporine i obrnuto.

  Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.Osobe sa poznatom preosetljivošću na penicilin i druge komponente u sastavu leka ne treba da rukuju ovim lekom.

  Ukoliko dodje do razvoja simptoma preosetljivosti u vidu kožnog osipa ili svraba,treba potražiti savet lekara. Otok lica,usana,očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Ako dodje do slučajnog kontakta sa kožom ,odmah je dobro isprati pod mlazom vode. Oprati ruke posle svake upotrebe leka.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.03.2019.


 12. OSTALI PODACI: Pakovanje:

Aplikatori (injektori) od LDPE sa 10 ml suspenzije Četiri aplikatora se nalaze u foliji od LD polietilena.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 20 aplikatora (5x4aplikatora)

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet kod: QJ51RV01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00282-18-001 od 14.03.2019. godine.


image


image