Početna stranica Početna stranica

Nobilis Salenvac T
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis PT4 (soj 109) i Salmonella Typhimurium DT104UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis Salenvac T, suspenzija za injekciju, 1 x 500 mL (1000 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O., Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Nobilis Salenvac T

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis PT4 (soj 109) i Salmonella Typhimurium DT 104

  suspenzija za injekciju za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine od 0,5 mL sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis PT4 (soj 109) 1 RP* Inaktivisane bakterije Salmonella Typhimurium DT 104 1 RP*


  *RP relativna potencija srednja vrednost titra antitela nakon primene vakcine kunićima u testu potencije je jednaka ili veća od srednje vrednosti titra dobijenog primenom referentne serije vakcine, čija efikasnost je dokazana na pilićima


  Adjuvans:

  Aluminijum-hidroksid 125 mg

  Konzervans:

  Tiomersal 0,065 mg


  Ostale pomoćne supstance: trometamol (tris), maleinska kiselina, natrijum-hlorid, formaldehid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pilića u cilju redukcije kolonizacije cekuma i redukcije fekalne ekskrecije S. Enteritidis i S. Typhimurium.

  Početak imuniteta: 4 nedelje nakon primene druge doze vakcine.

  Trajanje imuniteta: do 56-60 nedelje starosti, za piliće vakcinisane u 12. i 16. nedelji


  U izuzetnim slučajevima, ukoliko je epizootiološki indikovano, odnosno postoji veći rizik od infekcije u ranoj fazi uzgoja (u sredinama gde je nedavno dolazilo do izbijanja salmoneloze ili u sredinama sa povećanim rizikom od infekcije), mogu se vakcinisati jednodnevni pilići.

  Početak imuniteta: 4 nedelje nakon primene druge doze vakcine.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne sme davati bolesnim, kahektičnim, rekonvalescentnim, kao ni životinjama inficiranim parazitima.

  Vakcina se ne primenjuje tokom perioda nošenja jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vakcina sadrži adjuvans i vakcinacija može rezultirati pojavom prolaznog otoka na mestu aplikacije, što je više izraženo kod jednodnevnih pilića.

  Kod pilića starosti 4 i više nedelja (kod kojih se aplikuje doza od 0,5 mL) vakcinacija može, mada retko, rezultirati pojavom malih, palpabilnih čvorića na mestu injekcije (površine do najviše 1 cm2), koji se uočavaju odmah nakon vakcinacije, prolaznog su karaktera i najčešće se povlače za 1-2 dana. Kod vakcinisanih ptica mogu se javiti prolazna otupelost, apatija i hramanje, u trajanju do 2 dana.

  Kod jednodnevnih pilića (kojima se aplikuje doza od 0,1 mL) reakcije su izraženije. Otok na mestu injekcije je izraženiji nego kod primene doze od 0,5 mL pticama starim četiri i više nedelja, i nekada može da zahvati ceo batak. Ove reakcije su prolazne i u većini slučajeva se povlače za najviše 7 dana. U izuzetnim slučajevima, otok može biti prisutan i 15 dana nakon primene vakcine. Osim navedenog, kod značajnog dela ptica mogu se javiti letargija, otupelost i hramanje, kao i smanjeni prirast.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići namenjeni za priplod i za proizvodnju jaja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za intramuskularnu upotrebu. Imunizacija nosilja i roditelja:

  Vakcina se aplikuje intramuskularno, dvokratno, u intervalu od 4 nedelje.

  Vakcinacija se spovodi u 12. i 16. nedelji života, primenom doze od 0,5 mL vakcine intramuskularno u batak ili grudnu muskulaturu.


  image


  Imunizacija jednodnevnih pilića (kada je to epizootiološki indikovano, u visokorizičnom okruženju): Jednodnevni pilići se vakcinišu intramuskularno primenom doze od 0,1 mL, a 4 nedelje kasnije se primenjuje druga doza od 0,5 mL.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah


  Čuvati i transportovati u originalnom pakovanju na temperaturi od 2-8 °С, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema podataka o uticaju maternalnih antitela na razvoj imunskog odgovora nakon vakcinacije. Prema tome, kada je epizootiološki indikovana vakcinacija jednodnevnih pilića, treba vakcinisati samo one piliće koji potiču iz nevakcinisanih i neinficiranih roditeljskih jata.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah se obratiti lekaru i pokazati mu tekst uputstva za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Ne primenjuje se kod živine tokom perioda nošenja jaja.


  Interakcije  image


  Vakcinacija kod pilića uzrokuje serološki odgovor koji može da da lažno pozitivan rezultat u serološkoj kontroli jata na prisustvo infekcije S. Enteritidis i S. Typhimurium u jatu, pa je pozitivan serološki nalaz potrebno potvrditi i bakteriološki. Vakcinu ne treba primenjivati u jatima u kojima se za detekciju infekcije S. Enteritidis i S. Typhimurium koriste isključivo serološki testovi.

  Vakcinacija takođe može da dovede do ukrštene reakcije u testu aglutinacije na pločici za S. Pullorum/Gallinarum, pa za diferencijalnu dijagnozu treba koristiti specifične serološke ili bakteriološke metode.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se ona primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruko veće doze vakcine nisu zabeležene druge reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6, ali su bile izraženije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.08.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena niske gustine zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, sa 500 mL vakcine, u kartonskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AB01

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00466-21-001 od 18.08.2022.image