Početna stranica Početna stranica

Covexin 10
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium spp.UPUTSTVO ZA LEK


Covexin 10, suspenzija za injekciju, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: ZOETIS BELGIUM SA.


Adresa: Belgija, Louvain-la-Neuve, Rue Laid Burniat 1 Podnosilac zahteva: ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO Adresa: Beograd, Vladimira Popovića 38-40image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  ZOETIS BELGIUM SA., Belgija, Louvain-la-Neuve, Rue Laid Burniat 1


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO, Vladimira Popovića 38-40, Beograd


 2. IME LEKA Covexin 10

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium spp. suspenzija za injekciju

  za goveda i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Cl. perfrigens tip A, α toksoid ≥ 0,9 U3

  Cl. perfrigens tip B i C, β toksoid ≥ 12,4 U1

  Cl. perfrigens tip D, ε toksoid ≥ 5,1 U1

  Cl. chauvoei, cela kultura ćelija, inaktivisana u skladu sa Ph.Eur.2

  Cl. novyi tip B, toksoid ≥ 1,2 U1

  Cl. septicum, toksoid ≥ 3,6 U1

  Cl. tetani, toksoid ≥ 2,5 U1

  Cl. sordellii, toksoid 0,8U1

  Cl. haemolyticum, toksoid 16,5 U3

  1 in house ELISA

  2 veštačka infekcija (challenge test), u skladu sa Ph. Eur.

  3 in vitro test neutralizacije toksina baziran na hemolizi eritrocita ovna


  Adjuvans:

  Aluminijum-kalijum-sulfat (alumen) 3,03-4,09 mg


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal 0,05-0,18 mg


  Ostale pomoćne supstance: formaldehid, natrijum-hlorid, voda za injekcije Vodena suspenzija svetlosmeđe boje; stajanjem dolazi do formiranja taloga.  image


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju ovaca i goveda protiv bolesti uzrokovanih infekcijama Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tip B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii i Clostridium haemolyticum, i protiv tetanusa koje prouzrokuje Clostridium tetani.

  Za pasivnu imunizaciju jagnjadi i teladi (putem kolostruma) protiv navedenih klostridijalnih infekcija (osim za C. haemolyticum kod ovaca).

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje nakon sprovođenja programa osnovne vakcinacije (utvrđeno samo na osnovu serologije).


  Trajanje aktivnog imuniteta (utvrđeno samo na osnovu serologije):

  Ovce: 12 meseci protiv C. perfringens tip A, B, C i D, C. novyi tip B,

  C. sordellii, C. tetani

  < 6 meseci protiv C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei

  Goveda: 12 meseci protiv C. tetani i C. perfringens tip D

  < 12 meseci protiv C. perfringens tip A, B i C

  < 6 meseci protiv C. novyi tip B, C. septicum, C. sordellii,

  C. haemolyticum, C.chauvoei

  Dodatno, za sve komponente je dokazan anamnestički humoralni imunski odgovor (imunološko pamćenje) nakon izlaganja antigenima, 12 meseci nakon završenog programa osnovne vakcinacije.


  Trajanje pasivnog imuniteta (utvrđeno samo na osnovu serologije):

  Jagnjad: najmanje 2 nedelje za C. septicum i C. chauvoei

  najmanje 8 nedelja za C. perfringens tip B i C. perfringens tip C najmanje 12 nedelja za C. perfringens tip A, C. perfringens tip D,

  C. novyi tip B, C. tetani i C. sordellii

  Nije dokazana pasivna zaštita protiv C. haemolyticum

  Telad: najmanje 2 nedelje za C. sordellii i C. haemolyticum

  najmanje 8 nedelja za C. septicum i C. chauvoei

  najmanje 12 nedelja za C. perfringens tip A, C. perfringens tip B,

  C. perfringens tip C i C. perfringens tip D, C. novyi tip B i C. tetani


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne ili imunodeficijentne jedinke.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


U slučaju razvoja anafilaktičke reakcije treba bez odlaganja primeniti odgovorajuću terapiju (kao što je adrenalin).

Veoma često, kod vakcinisanih životinja mogu se javiti neželjene reakcije. Ove reakcije se obično razvijaju u vidu lokalizovanog otoka, otvrdnuća ili druge reakcije potkožnog tkiva na mestu primene vakcine (veoma često), ali se može javiti i blaga hipertermija (veoma često).image


Veoma često se kod životinja javlja otok na mestu primene vakcine. Njegova veličina može da dostigne prečnik od 6 cm kod ovaca i 15 cm kod goveda; iako nekada kod goveda lokalna reakcija može biti prečnika do 25 cm. Većina lokalnih reakcija se spontano povlači u periodu od 3-6 nedelja kod ovaca i za manje od 10 nedelja kod goveda, ali mogu trajati i duže. Često, kod nekih životinja može doći do stvaranja apscesa.

Često na mestu primene vakcine može doći do promene boje kože (koja se vraća u normalnu boju sa povlačenjem lokalne reakcije). Tokom 1-2 dana nakon aplikovanja prve doze vakcine može se javiti lokalizovani bol na mestu injekcije.

Navedene lokalne reakcije ne utiču na opšte zdravstveno stanje, ponašanje, ishranu ili prirast životinja.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:


Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Goveda i ovce.


8.


DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Ovce, uzrasta najmanje 2 nedelje Goveda, uzrasta najmanje 2 nedelje

doza: 1 mL

doza: 2 mL

Način primene: Subkutana upotreba.


Osnovna vakcinacija: aplikovati dve doze vakcine u intervalu od 4-6 nedelja (pogledati poglavlje

Indikacije“ i poglavlje „Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu”)

Revakcinacija (busterizacija): jedna doza vakcine, u intervalima od 6-12 meseci (pogledati poglavlje „Indikacije“)


Primena u graviditetu:

U cilju obezbeđivanja pasivne zaštite potomstva putem kolostruma, jedna doza vakcine se aplikuje gravidnim životinjama u periodu između 8. i 2. nedelje pre partusa, pod uslovom da je kod njih pre graviditeta sproveden kompletan program osnovne vakcinacije.


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučena regija za primenu vakcine je kožni nabor na postranom delu vrata.  image


  Kod goveda treba voditi računa o mestu aplikacije vakcine (zbog lokalnih reakcija), s obzirom na naknadne tuberkulinske probe.

  Bočicu treba uvek dobro promućkati pre izvlačenja sadržaja.

  Špricevi i igle koji se koriste za primenu vakcine treba da budu sterilni, a aplikacija vakcine izvršena kroz čistu i suvu kožu, uz preduzete sve mere predostrožnosti za sprečavanje kontaminacije.


 2. KARENCA


  Nula (0) dana.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 - 8 °C. Čuvati zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 8 sati


 4. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Efikasnost vakcine u pasivnoj zaštiti mlade jagnjadi i teladi zavisi od toga da li su ove životinje uzele odgovarajuću količinu kolostruma prvog dana života.

  Kliničke studije su pokazale da prisustvo maternalnih antitela, posebno protiv C. tetani, C. novyi tip B, C. perfringens tip A (samo kod teladi), C. chauvoei (samo kod jagnjadi) i C. perfringens tip D, može redukovati imunski odgovor na vakcinu kod mlade jagnjadi i teladi. Zbog toga, da bi se obezbedio optimalan odgovor na vakcinu kod mladih životinja sa maternalnim antitelima prisutnim u visokom titru, primarnu vakcinaciju treba odložiti dok titar ovih antitela ne opadne (nakon 8-12 nedelja starosti; pogledati poglavlje „Indikacije“).


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nije primenljivo.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba se odmah obratiti lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek ili pakovanje leka.


  image


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Graviditet:

  Kada je vakcina aplikovana ovcama i kravama u periodu između 8. i 2. nedelje pre partusa, nisu zabeležena druga neželjena dejstava osim onih opisanih u poglavlju „Neželjena dejstva“.

  U nedostatku posebnih ispitivanja bezbednosti, ne preporučuje se primena ove vakcine tokom prve i druge trećine graviditeta.

  Kod gravidnih ovaca i krava treba izbegavati izazivanje stresa.


  Predoziranje

  Kod teladi i jagnjadi, nakon primene doze koja je dvostruko veća od preporučene, lokalne reakcije mogu biti nešto izraženije u odnosu na one opisane u poglavlju „Neželjena dejstva“.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga odluku o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati vakcinu sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.12.2020.


 7. OSTALI PODACI


Aktivna imunizacija ovaca i goveda protiv C. chauvoei i toksina C. perfringens tipa A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip D, C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii i C. haemolyticum sadržanih u vakcini. Pasivna imunizacija mlade jagnjadi i teladi putem kolostruma protiv navedenih klostridijalnih infekcija.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) sa 50 mL vakcine, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa jednom bočicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI02AB01(goveda) i QI04AB01(ovce)

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00509-19-001 od 18.12.2020.


image