Početna stranica Početna stranica

INJEKCIJA STEROIDA NE OTKLANJA DUGOTRAJNO BOL U LEĐIMA

Od hroničnog bola u donjem delu leđa pate milioni ljudi širom sveta. Mnogi pokušavaju da injekcijom steroida reše taj problem, ali istraživanja su pokazala da se ovim načinom bol otklanja samo privremeno. U istraživanju koje je sprovedeno u Francuskoj ispitano je 135 pacijenata sa bolom u leđima koji je uzrokovan inflamacijom između diskova i pršljena u donjem delu kičme. Istraživači su utvrdili da jedna injekcija steroida umanjuje bol jedan mesec. Posle toga, efektivnost je nestala. Praktično nema razlike kod pacijenata posle jedne godine koji su primali injekcije i koji nisu. Rezultati istraživanja ne podržavaju široku primenu injekcija glukokortikoida u dugoročnom otklanjanju simptoma ovog oboljenja. Ovi rezultati su potvrdili ranija istraživanja. Da bi testirali ovu teoriju, izabrani su pacijenti sa hroničnim bolom u donjem delu leđa i znakovima inflamacije diska na magnetnoj rezonanci kako bi injekcijom steroida tretiratli lokalnu inflamaciju diska. U prosecku, ovi pacijenti imaju 6 godina bolove u leđima. Polovina pacijenata je dobila injekciju steroida, polovina nije. Pacijenti su ocenjivali nivo bolova pre i posle injekcije jedan, tri, šest i 12 meseci. Jedan mesec posle injekcije, 55 procenata onih koji su primili injekciju je imalo manje bolova u donjem delu leđa za razliku od 33 procenata onih koji nisu primili injekciju. Ipak, posle godinu dana obe grupe pacijenata nisu pokazivale gotovo nikakve razlike. I jedni i drugi su imali iste probleme sa inflamacijom diska, lošijim kvalitetom života, više anksioznosti i depresije i redovno korišćenje lekova protiv bolova. Pacijentima nisu naškodile injekcije steroida, nije bilo nikakvih opasnosti po zdravlje, nije bilo slučajeva infekcije, oštećenja ili kalcifikacije diska nakon 12 meseci od injekcije. Uzroci hroničnih bolova u donjem delu leđu mogu biti različiti, što bi objasnilo zašto injekcije ne deluju duže. Studija nije odbacila primenu injekcija steroida. Pacijenti sa akutnim epizodama bolova u leđima verovatno ne moraju da prime injekciju steroida, ali ako se bolovi ne smanje posled mesec ili dva, onda treba razmotriti prednosti i mane injekcije steroida. Hronični bol u leđima znači tretirati sam bol, ali treba i primeniti terapiju kognitivnog ponašanja kao i psihologiju bola kako bi pacijenti mogli lakše da se nose sa bolovima.