Početna stranica Početna stranica

Glukoglitazon
pioglitazon

UPUTSTVO ZA LEK


Glukoglitazon, tableta, 15 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Glukoglitazon, tableta, 30 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Glukoglitazon, tableta, 45 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Actavis Ltd.


Adresa: BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd

Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Glukoglitazon, 15 mg, tableta Glukoglitazon, 30 mg, tableta Glukoglitazon, 45 mg, tableta


INN pioglitazon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glukoglitazon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glukoglitazon

 3. Kako se upotrebljava lek Glukoglitazon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glukoglitazon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUKOGLITAZON I ČEMU JE NAMENJEN


  Glukoglitazon je lek koji sadrži pioglitazon i spada u grupu oralnih antidijabetika koji se koriste za lečenje insulin-nezavisnog dijabetes melitusa (tip 2). Ova vrsta dijabestesa razvija se obično u odraslom životnom dobu.


  Glukoglitazon pomaže kontroli nivoa glukoze u Vašoj krvi, kada imate dijabetes tipa 2, pomažući Vašem organizmu da bolje iskorišćava insulin koji proizvodi. Vaš lekar će proveriti da li je postignut željeni terapijski efekat u intervalu od 3 do 6 meseci nakon otpočinjanja terapije.


  Glukoglitazon može da se koristi bilo samostalno kod pacijenata koji ne mogu koristiti metformin, i kada se dijetom i pojačanim fizičkim aktivnostima ne može postići adekvatna kontrola nivoa glukoze u krvi; ili u kombinaciji sa drugim terapijama (metforminom, sulfonilurejom, insulinom), sa kojima nije postignuta adekvatna kontrola nivoa glukoze u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUKOGLITAZON


  Lek Glukoglitazon ne smete koristiti ukoliko:

  • ste preosetljivi (alergični) na pioglitazon ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka,

  • imate srčanu insuficijenciju ili ste je imali u prošlosti,

  • imate oboljenje jetre,

  • ste imali dijabetičku ketoacidozu (komplikacija dijabetesa koja uzrokuje nagli gubitak telesne mase, mučninu i povraćanje),

  • imate ili ste ranije imali karcinom mokraćne bešike

  • primetite pojavu krvi u urinu, koja nije ispitana od strane Vašeg lekara.


   Kada uzimate lek Glukoglitazon, posebno vodite računa:

   Pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, obavestite Vašeg lekara ukoliko:

  • zadržavate vodu u organizmu (imate retenciju tečnosti) ili imate probleme srčane insuficijencije, posebno ukoliko ste stariji od 75 godina,

  • imate poseban tip dijabetičkog oboljenja oka, takozvani makularni edem (otok očne pozadine),

  • imate ciste na ovarijumu (sindrom policističnog ovarijuma), može postojati povećana mogućnost da postanete trudni, pošto tokom uzimanja tableta Glukoglitazon možete ponovo imati ovulaciju. Ukoliko se ovo odnosi na Vas, koristite prikladnu kontracepciju da bi izbegli mogućnost neplanirane trudnoće,

  • imate problem sa jetrom ili srcem; pre započinjanja terapije lekom Glukoglitazon, potrebno je da izvršite analizu krvi radi provere funkcije Vaše jetre, a ove provere možete ponavljati u određenim

   intervalima. Kod pojedinih pacijenata sa dijabetes melitusom tipa 2 tokom dužeg perioda i srčanim oboljenjem ili prethodnim moždanim udarom, koji su primali Glukoglitazon u kombinaciji sa insulinom, ispoljili su se znaci srčane insuficijencije kao što su neuobičajeni nedostatak daha ili nagli porast telesne mase ili lokalizovano oticanje (edemi).


   Ukoliko uzimate tablete Glukoglitazon zajedno sa drugim lekovima za dijabetes, veća je mogućnost da Vaš nivo šećera u krvi opadne ispod normalnog nivoa (hipoglikemija).


   Kod Vas se takođe može ispoljiti i smanjenje broja krvnih ćelija (anemija). Prelomi kostiju


   Veći broj preloma kostiju zapažen je kod žena (ali ne i kod muškaraca) koje uzimaju pioglitazon. Vaš lekar će ovo uzeti u obzir prilikom odabira terapije za lečenje Vašeg oboljenja.


   Deca

   Ne preporučuje se primena ovog leka kod dece mlađe od 18 godina.


   Primena drugih lekova

   Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koje ste nabavili bez lekarskog recepta.


   Dok ste na terapiji lekom Glukoglitazon, obično možete da nastavite sa uzimanjem drugih lekova. Međutim, određeni lekovi mogu u velikoj meri da utiču na nivo glukoze u Vašoj krvi, i to:

  • gemfibrozil (koji se koristi za snižavanje holesterola)

  • rifampicin (koji se koristi za lečenje tuberkuloze i drugih infekcija)

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimati bilo koji od ova dva leka. Nivo glukoze u Vašoj krvi biće proveren i postoji mogućnost da se promeni Vaša doza leka Glukoglitazon.


   Uzimanje leka Glukoglitazon sa hranom ili pićima


   Možete uzimati Vašu tabletu bez ili sa obrokom. Tabletu treba da progutate sa čašom vode.


   Primena leka Glukoglitazon u periodu trudnoće i dojenja

   Obavestite Vašeg lekara

  • ukoliko ste trudni, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate da zatrudnite,

  • ukoliko dojite ili planirate da dojite Vašu bebu.

   Vaš lekar će Vas posavetovati da prekinete sa uzimanjem ovog leka.


   Uticaj leka Glukoglitazon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Pioglitazon ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Ukoliko primetite smetnje u vidu treba da budete oprezni prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Glukoglitazon


   Ovaj lek sadrži laktozu, monohidrat. Ukoliko Vam je lekar rekao da ne podnosite određene vrste šećera, pre nego što počnete sa uzimanjem ovog leka obratite se Vašem lekaru.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUKOGLITAZON


  Glukoglitazon, tableta, 15 mg: Jednu tabletu od 15 mg pioglitazona treba uzimati jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar Vam može reći da uzimate dozu koja se razlikuje od ove.

  Glukoglitazon, tableta, 30 mg: Jednu tabletu od 30 mg pioglitazona treba uzimati jednom dnevno. Ukoliko je

  potrebno, Vaš lekar Vam može reći da uzimate dozu koja se razlikuje od ove.

  Glukoglitazon, tableta, 45 mg: Jednu tabletu od 45 mg pioglitazona treba uzimati jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar Vam može reći da uzimate dozu koja se razlikuje od ove.


  Ukoliko imate utisak da je efekat leka Glukoglitazon previše slab, recite to Vašem lekaru.


  Kada se Glukoglitazon uzima u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje dijabetesa (kao što je insulin, hlorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), Vaš lekar će Vam reći da li je potrebno da uzimate manju dozu leka Glukoglitazon.


  Vaš lekar će Vas zamoliti da u toku terapije lekom Glukoglitazon periodično vršite ispitivanja krvi. Ovo je potrebno radi provere da li Vaša jetra normalno obavlja svoju funkciju.


  Ukoliko ste na određenom režimu ishrane za dijabetičare (dijeti), sa takvom ishranom treba da nastavite i u toku terapije lekom Glukoglitazon.


  Vašu telesnu masu treba da kontrolišete redovno. Obavestite Vašeg lekara, ukoliko se Vaša telesna masa poveća.


  Ako ste uzeli više leka Glukoglitazon nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta, ili ukoliko je neko drugi ili dete uzelo Vaš lek, razgovarajte odmah sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Nivo glukoze u Vašoj krvi može pasti ispod normalne vrednosti, ali uzimanjem šećera može porasti. Preporučuje se da sa sobom uvek nosite kocke šećera, bombone, keks ili zašećeren voćni sok.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Glukoglitazon

  Uzimajte lek svakog dana. Međutim, ukoliko ste propustili jednu dozu, samo produžite Vašu terapiju sa sledećom dozom, kao da se ništa nije desilo. Ne uzimajte dvostruku dozu (dve tablete odjednom ili istog dana), da bi na taj način nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Glukoglitazon

  Ovaj lek treba uzimati svakog dana da bi delovao kako treba. Ukoliko ste prestali da ga uzimate, nivo glukoze u Vašoj krvi može porasti. Zato porazgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što prekinete da uzimate ovaj lek.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi primene leka Glukoglitazon, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi, Glukoglitazon može prouzrokovati neželjene efekte, koji se ne ispoljavaju kod svih pacijenata koji ga uzimaju.


Posebno, kod pacijenata su se ispoljila sledeća ozbiljna neželjena dejstva:


Srčana insuficijencija se ispoljava često (1-10 korisnika, od 100) kod pacijentata koji uzimaju Glukoglitazon u kombinaciji sa insulinom. Simptomi su neuobičajen nedostatak daha ili brzo povećanje telesne mase ili pojava lokalizovanih otoka (edema). Ukoliko se kod Vas ispolji bilo koji od navedenih simptoma, naročito ako imate više od 65 godina, odmah potražite savet lekara.


Karcinom mokraćne bešike se javlja povremeno (1-10 korisnika, od 1000) kod pacijenata koji uzimaju Glukoglitazon. Znaci i simptomi uključuju pojavu krvi u urinu, bol pri mokrenju ili iznenadnu potrebu za mokrenjem. Ukoliko se kod Vas ispolji bilo šta od navedenog, obratite se Vašim lekaru što je pre moguće.


Lokalizovani otoci (edemi) se takođe ispoljavaju veoma često kod pacijenatata koji uzimaju Glukoglitazon u kombinaciji sa insulinom. Ukoliko se kod Vas ispolji ovo neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


Prelom kostiju se ispoljava često (1-10 korisnika, od 100) kod žena koje uzimaju Glukoglitazon. Ukoliko se kod Vas ispolji ovo neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


Zamućenje vida zbog oticanja (ili nakupljanja tečnosti) u očnoj pozadini (učestalost ispoljavanja je nepoznata) je takođe evidentirano kod pacijenata koji su uzimali Glukoglitazon. Ukoliko se kod Vas ovaj simptom ispolji po prvi put, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće. Takođe, ako ste već imali pojavu zamućenja vida, a sada se ovi simptomi pogoršavaju, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće.


Ostala neželjena dejstva koja su se ispoljila kod pojedinih pacijenata koji su uzimali Glukoglitazon:


Često (kod 1-10 korisnika, od 100)

-

Kako izgleda lek Glukoglitazon i sadržaj pakovanja


Glukoglitazon, tableta, 15 mg su bele, okrugle, ravne, tablete fasetiranih ivica, prečnika 5,5 mm, sa ugraviranim ‘TZ15’ sa jedne strane.

Glukoglitazon, tableta, 30 mg su bele, okrugle, ravne, tablete fasetiranih ivica, prečnika 7 mm, sa ugraviranim ‘TZ30’ sa jedne strane.

Glukoglitazon, tableta, 45 mg su bele, okrugle, ravne, tablete fasetiranih ivica, prečnika 8 mm, sa ugraviranim ‘TZ45’ sa jedne strane.


Pakovanje:


Na raspolaganju su kutije od 30 tableta. U kutiji se nalaze 3 blistera Al/Al sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

ADOC d.o.o. Beograd Milorada Jovanovića 11

11 147 Beograd Srbija


Proizvođač:

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Novembar, 2012. Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Glukoglitazon, tableta, 15 mg: 515-01-6468-11-001 od 18.12.2012.

Glukoglitazon, tableta, 30 mg: 515-01-6471-11-001 od 18.12.2012.

Glukoglitazon, tableta, 45 mg: 515-01-6474-11-001 od 18.12.2012.