Početna stranica Početna stranica

Ventolin
salbutamol

CENE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza

Veleprodaja: 304,30 din
Maloprodaja: 368,20 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKVentolin, 100 mikrograma/doza, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom salbutamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ventolin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Ventolin

 3. Kako se primenjuje lek Ventolin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ventolin

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ventolin i čemu je namenjen

  Lek Ventolin sadrži aktivnu supstancu salbutamol (u obliku salbutamol-sulfata). Salbutamol pripada grupi lekova koji se nazivaju bronhodilatatori brzog dejstva.

  • Bronhodilatatori pomažu da vazdušni putevi u plućima ostanu otvoreni, što omogućava lakši protok vazduha.

  • Bronhodilatatori pomažu u olakšanju osećaja teskobe u grudima, zviždanja u grudima i kašlja.


   Lek Ventolin se primenjuje kod odraslih osoba, adolescenata i dece uzrasta od 4 do 11 godina. Za primenu leka Ventolin kod odojčadi i dece mlađe od 4 godina konsultujte se sa lekarom Vašeg deteta.


   Lek Ventolin obezbeđuje kratkotrajnu (4 do 6 sati) bronhodilataciju koja nastaje brzo (u roku od 5 minuta) kod reverzibilne opstrukcije disajnih puteva.


   Posebno je pogodan za ublažavanje i prevenciju simptoma astme. Lek Ventolin je potrebno koristiti za ublažavanje simptoma kada se jave, kao i za prevenciju simptoma u okolnostima za koje pacijent zna da će izazvati astmatični napad (npr. pre fizičkog opterećenja ili izlaganja „okidačima“ koje se ne može izbeći kao što su kućna prašina, polen, dlake mačke i psa, kao i duvanski dim).


   Lek Ventolin je posebno značajan kao lek za ublažavanje simptoma blage, umerene ili teške astme, pod uslovom da njegova primena ne odlaže uvođenje i primenu uobičajenih inhalacionih kortikosteroida u terapiji.


   Lek Ventolin sadrži potisni gas - propelent koji se naziva GR106642X (HFA 134a). Zbog toga je manje štetan po okolinu od starijih inhalatora. Može se osetiti razlika u ukusu nakon primene navedenog inhalatora u odnosu na prethodno primenjene inhalatore. To neće dovesti do razlike u dejstvu Vašeg leka.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Ventolin Lek Ventolin ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na salbutamol-sulfat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)


   Lek Ventolin, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom se ne sme primenjivati u lečenju nekomplikovanog prevremenog porođaja ili pretećeg pobačaja.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Ventolin ukoliko:

  • imate aktivnu astmu (npr. imate učestale simptome ili napade astme ili ograničenu fizičku sposobnost). U cilju kontrole simptoma astme, Vaš lekar može započeti primenu ili povećati dozu lekova za kontrolu astme (kao što su inhalacioni kortikosteroidi),

  • imate povišen krvni pritisak,

  • imate povećanu aktivnost štitaste žlezde,

  • imate srčane probleme kao što su nepravilan ili ubrzan rad srca ili anginu pektoris (bol u grudima),

  • koristite derivate ksantina (kao što je teofilin, lek koji se koristi kod otežanog disanja) ili kortikosteroide za lečenje astme,

  • koristite diuretike (lekovi koji se koriste za izbacivanje viška tečnosti iz organizma), koji se ponekad koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska ili nekog srčanog oboljenja.


   Drugi lekovi i lek Ventolin

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimai bilo koje druge lekove, uključujući biljne lekove i lekove koji se mogu nabaviti bez recepta. Ne zaboravite da ponesete sa sobom lek Ventolin ukoliko morate da ostanete u bolnici.

   Obavezno obavestite Vašeg lekara ukoliko koristite:

  • lekove za nepravilan ili ubrzan rad srca (npr. neselektivni beta blokatori, kao što je propranolol). Takođe, obavestite svog lekara ukoliko uzimate druge lekove za lečenje astme.

   Primena leka Ventolin sa hranom, pićima i alkoholom


   Možete koristiti lek Ventolin u bilo koje doba dana, sa hranom ili bez nje.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da će primena leka Ventolin uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

 3. Kako se primenjuje lek Ventolin


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i deca uzrasta 12 godina i starija

  • za ublažavanje simptoma astme - jedna ili dve inhalacije

  • za prevenciju astme - dve inhalacije 10 do 15 minuta pre izlaganja fizičkom naporu ili izlaganja

   „okidaču”

  • u hroničnoj terapiji - dve inhalacije do četiri puta na dan

   .

   Deca mlađa od 12 godina

  • za ublažavanje simptoma astme - jedna inhalacija; ukoliko je potrebno primeniti dve inhalacije

  • za prevenciju astme - jedna inhalacija 10 do 15 minuta pre izlaganja fizičkom naporu ili izlaganja

   „okidaču” ; ukoliko je potrebno primeniti dve inhalacije

  • u hroničnoj terapiji - do dve inhalacije do četiri puta na dan

   Primena leka Ventolin po potrebi ne treba da prelazi dozu veću od 8 inhalacija u toku 24 sata. Česta primena dodatnih inhalacija ili naglo povećanje doze ukazuje na nedovoljno kontrolisanu astmu, odnosno pogoršanje simptoma astme.


   Uputstvo za upotrebu

  • Aktiviranjem inhalatora leka Ventolin oslobađa se fina magla koju udišete kroz usta u pluća. Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut će Vam pokazati kako da koristite Vaš inhalator. Ukoliko niste sigurni, potražite savet Vašeg lekara, medicinske sestre ili farmaceuta.

  • Jedan inhalator pod pritiskom obezbeđuje 200 inhalacija.


Inhalator nemojte primenjivati češće nego što Vam je Vaš lekar propisao. Obavestite Vašeg lekara ukoliko Vam se čini da lek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje primene, jer može doći do pogoršanja Vaše bolesti i možda će Vam biti potrebna primena drugog leka.

Ukoliko dođe do pogoršanja zviždenja u grudima ili do pogoršanja disanja, u hitnim slučajevima, Vaš lekar će Vam propisati povećanje doze. Veoma je važno pridržavati se instrukcija lekara u pogledu broja inhalacija koje je potrebno da primenite i koliko često.


Testiranje Vašeg inhalatora

 1. Prilikom prve primene inhalatora, proverite da li pravilno radi. Uklonite poklopac sa nastavka za usta blagim pritiskom palca i kažiprsta na njegove bočne strane i odvojite ih.


  image


 2. Da bi se uverili da radi, dobro ga protresite, udaljite nastavak za usta od Vas i pritisnite bočicu kako bi oslobodili dve doze leka u vazduh. Ukoliko niste koristili inhalator 5 dana ili duže, dobro ga protresite i oslobodite dve doze leka u vazduh.


Upotreba Vašeg inhalatora


Važno je da neposredno pre upotrebe Vašeg inhalatora počnete da dišete što je sporije moguće.

 1. Sedite ili stojte uspravno prilikom upotrebe Vašeg inhalatora

 2. Uklonite poklopac sa nastavka za usta (kako je prikazano na prvoj slici). Proverite unutrašnjost i spoljašnjost kako bi bili sigurni da je nastavak čist i da ne sadrži strana tela.

 3. Protresite inhalator 4 ili 5 puta kako bi se uverili da nema neučvršćenih delova i da je sadržaj inhalatora ravnomerno promešan.


  image


 4. Držite inhalator uspravno sa palcem postavljenim na bazu inhalatora, ispod nastavka za usta. Izdahnite duboko koliko god možete. Ne udišite ponovo vazduh.


  image


 5. Postavite nastavak za usta u usta, između zuba i obuhvatite ga usnama. Nemojte zagristi.


  image


 6. Udahnite kroz usta. Neposredno nakon što počnete da udišete vazduh, pritisnite nadole vrh inhalatora kako bi se oslobodila jedna doza leka. Navedeni korak činite dok još uvek udišete mirno i duboko.


  image


 7. Zadržite dah, izvadite inhalator iz usta i uklonite prst sa vrha inhalatora. Zadržite dah tokom nekoliko narednih sekundi ili koliko dugo Vam odgovara.


  image

 8. Ukoliko Vam je lekar preporučio da primenite dve doze leka, sačekajte približno pola minuta pre primene naredne doze, zatim ponovite postupke od koraka broj 3 do 7.

 9. Nakon upotrebe uvek ponovo postavite poklopac na nastavak za usta kako bi se zaštitio od prašine. Poklopac postavite čvrsto ga potiskujući, tako da ulegne na mesto.


  Prvih nekoliko puta vežbajte ispred ogledala. Ukoliko primetite „maglu“ koja izlazi sa vrha inhalatora ili sa strane usta, potrebno je da ponovite postupak.


  Maloj deci može biti potrebna pomoć roditelja koji mogu rukovati inhalatorom umesto njih. Recite detetu da izdahne vazduh i upotrebite inhalator neposredno nakon što dete počne da udiše vazduh. Uvežbavajte tehniku zajedno. Možda će vam pomoći upotreba Volumatic ili Babyhaler komora za inhalaciju ukoliko lek Ventolin primenjujete kod beba ili dece mlađe od 5 godina života - razgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko smatrate da Vam je potrebno neko od navedenih medicinskih sredstava.


  Starijoj deci ili osobama sa slabim rukama može biti lakše da drže inhalator sa obe ruke. Postavite oba kažiprsta na vrh inhalatora i oba palca na bazu inhalatora ispod nastavka za usta. Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut će biti u mogućnosti da Vas posavetuju.


  Čišćenje

  Važno je da očistite Vaš inhalator najmanje jednom nedeljno, kako biste sprečili da se blokira.


  Da biste očistili Vaš inhalator:

  • Uklonite metalnu bočicu iz plastične kutijice inhalatora i uklonite poklopac nastavka za usta.

  • Potpuno isperite plastičnu kutijicu ispod mlaza tople vode.

  • Osušite unutrašnjost i spoljašnjost plastične kutijice.

  • Vratite metalnu bočicu u plastičnu kutijicu i vratite poklopac nastavka za usta. Ne stavljajte metalnu bočicu u vodu.


   Ako ste primenili više leka Ventolin nego što treba


   Ukoliko ste primenili veću dozu leka Ventolin nego što je potrebno, posavetujte se sa Vašim lekarom što je pre moguće.

   Može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:

  • Vaše srce može kucati brže nego što je uobičajeno

  • možete se osećati nesigurno (drhtavo)

  • hiperaktivnost


   Pojava navedenih dejstava obično prestaje u toku nekoliko sati.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Ventolin

  • Ukoliko se zaboravili da primenite dozu leka, primenite Vašu dozu čim se setite.

  • Međutim, ukoliko je vreme da primenite narednu dozu leka, nemojte primenjivati propuštenu dozu.

  • Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da primenjujete lek Ventolin


Nemojte prekidati terapiju lekom Ventolin bez preporuke Vašeg lekara.


Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

 1. Moguća neželjena dejstva


  Ukoliko se Vaše disanje ili zviždanje u grudima pogoršava neposredno nakon upotrebe inhalatora, odmah prekinite sa primenom leka i odmah obavestite Vašeg lekara.


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prilikom primene leka Ventolin može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Alergijske reakcije (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Ukoliko imate alergijsku reakciju, prekinite sa primenom leka Ventolin i odmah se javite lekaru. Simptomi alergijske reakcije uključuju: otok lica, usana, usne duplje, jezika ili grla koji može otežati gutanje ili disanje, osip praćen svrabom, nesvesticu, ošamućenost i kolaps.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom što je pre moguće ukoliko:

  • Osetite da Vaše srce kuca brže ili jače nego obično (palpitacije). Palpitacije su obično bezazlene i obično prestaju nakon kratkotrajne primene leka (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Osetite nepravilan rad srca ili dodatne otkucaje (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).


   Ukoliko primetite neko od navedenih neželjenih dejstva posavetujte se sa Vašim lekarom što je pre moguće.

   Ne prekidajte primenu leka Ventolin osim ukoliko Vam bude rečeno da tako učinite.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite neko od navedenih neželjenih dejstava koje se može javiti nakon primene leka Ventolin:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osećaj podrhtavanja (tremor),

  • glavobolja,

  • ubrzan rad srca (tahikardija).


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • iritacija sluzokože usta i grla,

  • grčevi mišića.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • smanjena vrednost kalijuma u krvi (hipokalemija),

  • povećan dotok krvi u ekstremitetima (periferna vazodilatacija).


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • poremećaji sna ili poremećaj ponašanja kao što je osećaj uznemirenosti i razdražljivosti,

  • nepravilan ritam srca (srčane aritmije uključujući atrijalnu fibrilaciju, supraventrikularnu tahikardiju i ekstrasistole),

  • suženje disajnih puteva praćeno otežanim disanjem (paradoksalni bronhospazam).


   Takođe, može doći do pojave nekog od navedenih neželjenih dejstava, međutim učestalost njihove pojave nije poznata:

  • bol u grudima, zbog srčanih problema kao što je angina pektoris. Obavestite Vašeg lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta ukoliko dođe do pojave navedenog dejstva. Ne prekidajte primenu leka Ventolin, osim ukoliko Vam ne bude rečeno da tako učinite.

   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Ventolin

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ventolin posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Ukoliko se inhalator jako ohladi, izvadite metalnu bočicu iz plastičnog raspršivača i zagrejte je u rukama nekoliko minuta pre upotrebe. Nikada ne koristite ništa drugo za zagrevanje inhalatora.


  Metalna bočica je pod pritiskom. Metalnu bočicu ne bušiti, ne lomiti i ne spaljivati čak i kada je prazna.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ventolin

  Aktivna supstanca je salbutamol-sulfat.

  Jedna doza sadrži 100 mikrograma salbutamola (u obliku salbutamol-sulfata). Pomoćna supstanca: 1,1,1,2 - tetrafluoretan (Propelent GR106642X - HFA 134a).


  Kako izgleda lek Ventolin i sadržaj pakovanja


  Suspenzija za inhalaciju pod pritiskom. Jednolična suspenzija bele do skoro bele boje.


  Unutrašnje pakovanje: inhalator se sastoji od kontejnera načinjenog od aluminijumske legure zatvorenim ventilom za doziranje, aktivatora i plastične kapice. Jedan kontejner sadrži 200 odmerenih doza od kojih jedna obezbeđuje 100 mikrograma salbutamola (u obliku salbutamol-sulfata).


  Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan inhalator pod pritiskom sa dozerom i Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač

  Nosilac dozvole:

  EVROPA LEK PHARMA D.O.O. BEOGRAD

  Bore Stankovića 2, Beograd


  Proizvođač:

  GLAXO WELLCOME PRODUCTION

  Zone industrielle No2, 23, rue Lavoisier, Evreux, Francuska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Jun, 2022.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole: 515-01-03641-21-001 od 10.06.2022.


  Test o kontroli astme (ACT)


  Test o kontroli astme predstavlja način na koji možete brzo proceniti kontrolu astme, dobijajući jednostavan rezultat od 1 do 25. Zdravstveni radnik Vam može postaviti dodatna pitanja u toku konsultacije.


  Da li kontrolišete astmu? Da li astma kontroliše Vas? Ovde možete pronaći odgovore.


  Korak 1: Pažljivo pročitajte svako od u nastavku navedenih pitanja, zaokružite broj pored odgovora za svako pitanje i upišite broj u polje „rezultat”.


  Korak 2: Saberite sve brojeve navedene u polju „rezultat”, kako biste dobili konačan rezultat Testa o kontroli astme.


  Korak 3: Koristite tabelu sa rezultatima kako biste procenili stepen kontrole astme.

  image

  Rezultat: 25

  • Astma je pod kontrolom tokom prethodne 4 nedelje

  • Ipak, ukoliko imate bilo koje probleme sa astmom, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu


   Rezultat: od 20 do 24

  • U osnovi, astma je pod kontrolom tokom prethodne 4 nedelje

  • Ipak, ukoliko se jave simptomi astme Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut će biti u mogućnosti da Vam pomognu


   Rezultat: manje od 20

  • Astma verovatno nije bila pod kontrolom tokom prethodne 4 nedelje

  • Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut predložiće Vam plan kako da poboljšate kontrolu astme