Početna stranica Početna stranica

Kabiven
glukoza, alanin, arginin, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

UPUTSTVO ZA LEK


Kabiven, 190 g/L + 16 g/L + 11,3 g/L + 3,4 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 6,8 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 9 g/L +

5,6 g/L + 7,9 g/L + 6,8 g/L + 4,5 g/L + 5,6 g/L + 1,9 g/L + 0,23 g/L + 7,3 g/L + 0,74 g/L + 5,04 g/L + 1,6

g/L + 5,97 g/L + 4,9 g/L + 200 g/L, emulzija za infuziju

glukoza, alanin, arginin, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa Vašim lekaro pre primanja leka Kabiven ukoliko imate:

Primena leka Kabiven sa hranom i pićima

Utvrđeno je postojanje ukrštene alergijske reakcije između ulja soje i kikirikija.


Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek.

Nisu rađene studije o bezbednosti primene Kabiven, emulzije za infuziju kod trudnica i dojilja. Potrebno je pažljivo proceniti odnos koristi i rizika pre primene ovog leka kod trudnica i dojilja.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Uticaj nije poznat.


 1. Kako se primenjuje lek Kabiven

  Prilikom određivanja doziranja i brzine infuzije treba se voditi sposobnošću eliminacije masti i metabolisanja glukoze kod pacijenata (videti odeljak Upozorenja i mere opreza).


  Doziranje se procenjuje individualno, a veličina pakovanja (kese) koju treba primeniti određuje se na osnovu kliničke slike, telesne mase i nutritivnog statusa svakog pacijenta.


  Odrasli

  Potreba organizma za azotom, da bi se održala masa proteina u telu, zavisi od stanja pacijenta (npr. nutritivnog statusa i stepena kataboličkog stresa).

  Pri normalnom nutritivnom statusu i kod blažeg metaboličkog stresa doziranje je 0,10-0,15 g azota/kg telesne mase/dan.

  Kod umerenog i povećanog metaboličkog stresa sa ili bez malnutricije doze su 0,15-0,30 g azota/kg telesne mase/dan (1,0-2,0 g aminokiselina/kg telesne mase/dan).

  Odgovarajuće prihvaćene vrednosti za glukozu su 2,0-6,0 g/kg/dan, i za masti 1,0-2,0 g/kg/dan.

  Doza od 0,10-0,20 g azota/kg/dan (0,7-1,3 g aminokiselina/kg telesne mase/dan) zadovoljava potrebe većine pacijenata. To odgovara 19-38 mL leka Kabiven/kg/dan. Za pacijenta od 70 kg to je ekvivalentno 1330-2660 mL leka Kabiven/dan.

  Ukupne energetske potrebe zavise od kliničkog stanja pacijenta i kreću se od 25-35 kcal/kg telesne mase/dan. Kod gojaznih pacijenata doze treba određivati prema idealnoj telesnoj masi.

  Kabiven, emulzija za infuziju, proizvedena u četiri veličine pakovanja namenjena je pacijentima sa bazalnim nutritivnim potrebama. Da bi se obezbedila kompletna parenteralna nadoknada neophodno je u emulziju dodati vitamine, oligoelemente i dopunske elektrolite.


  Deca

  Doziranje se određuje na osnovu metaboličkih mogućnosti deteta u odnosu na pojedinačne nutritijente. Generalno bi infuziju kod dece od 2-10 godina trebalo započeti malim dozama 12,5-25 mL/kg (0,49-0,98 g masti/kg/dan, 0,41-0,83 g aminokiselina/kg/dan i 1,2-2,4 g glukoze/kg/dan) i postepeno povećavati dozu po 10-15 mL/kg/dan do maksimalne doze od 40 mL/kg telesne mase/dan.

  Kod dece starije od 10 godina mogu se primeniti iste doze kao kod odraslih osoba.

  Upotreba leka Kabiven se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine jer se cistein smatra esencijalnom aminokiselinom u tom uzrastu.


  Brzina infuzije

  Maksimalna brzina infuzije iznosi:

  • za glukozu 0,25g/kg/h,

  • aminokiseline 0,1 g/kg/h i

  • masti 0,15 g/kg/h.

   Brzina infuzije ne bi trebala biti veća od 2,6 mL/kg telesne mase/h (što odgovara 0,25 g glukoze, 0,09 g aminokiselina i 0,1 g masti/kg telesne mase). Preporučeni period za davanje infuzije je 12-24 h. U zavisnosti od stanja infuzija se može produžiti.


   Maksimalna dnevna doza

   Maksimalna dnevna doza je 40 mL/kg telesne mase/dan. Za pacijenta telesne mase 64 kg, ova doza će obezbediti 1,3 g aminokiselina/kg/dan (0,21 g azota/kg/dan), 31 kcal/kg/dan neproteinske energije (3,9 g glukoze/kg/dan i 1,6 g masti/kg/dan).

   Maksimalna dnevna doza varira u zavisnosti od kliničkog stanja pacijenta i može da bude svaki dan različita.


   Način i trajanje primene

   Lek Kabiven se primenjuje kao intravenska infuzija preko centralnog venskog katetera. U zavisnosti od kliničkog stanja pacijenta infuzija se može produžiti.


   Ako ste primili više leka Kabiven nego što treba

   Lek Kabiven se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, tako da nije verovatno da ćete primiti previsoku dozu. Efekti predoziranja mogu uključiti mučninu, povraćanje, znojenje i zadržavanje tečnosti. Prijavljene su i hiperglikemija (povećana koncentracija šećera u krvi) i poremećaji elektrolita. U slučaju predoziranja, postoji rizik od preuzimanja previše masti. Ovo se naziva „sindrom preopterećenja mastima“. Za više informacija, videti odeljak 4 „Moguća neželjena dejstva“. Ukoliko osetite bilo koji od simptoma opisanih u tekstu iznad ili verujete da ste primili previše leka Kabiven, odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru. Infuzija će ili biti odmah prekinuta ili nastavljena u manjoj dozi. Ovi simptomi obično nestaju smanjenjem doze ili prekidom infuzije.


   Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): povećanje telesne temperature

  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): drhtavica, umor, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, povećanje vrednosti enzima jetre u plazmi, glavobolja, malaksalost

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): hemoliza (razgradnja crvenih krvnih zrnaca), retikulocitoza (povišen broj retikulocita – nezrelih crvenih krvnih zrnaca), ubrzano disanje, reakcije preosetljivosti (npr. anafilaktička reakcija, kožni osip, koprivnjača), prijapizam (bolna, dugotrajna erekcija), snižen krvni pritisak, povišen krvni pritisak


  Kao i kod svih ostalih hipertoničnih rastvora moguć je nastanak tromboflebitisa ukoliko se aplikuje preko perifernog venskog sistema.


  Sindrom preopterećenja mastima: videti odeljak Ako ste primili više leka Kabiven nego što treba


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek Kabiven

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  Ne smete koristiti lek Kabiven posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Fizička i hemijska stabilnost emulzije nastale mešanjem tečnosti iz trodelne kese, dokazana je tokom perioda od 24 sata na temperaturi do 25ºC.

  Sa mikrobiološkog stanovišta proizvod treba iskoristiti odmah nakon otvaranja, zbog rizika od mikrobiološke kontaminacije.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u zaštitnoj kesi. Ne zamrzavati.

  Uslovi čuvanja nakon mešanja (otvaranja poroznih pregrada): videti odeljak Rok upotrebe


  Nakon dodavanja kompatibilnih aditiva

  Nakon otvaranja poroznih pregrada i mešanja tri rastvora mogu se dodati i drugi aditivi preko medication

  porta.


  Sa mikrobiološkog stanovišta proizvod treba iskoristiti odmah nakon dodavanja kompatibilnih rastvora. Ukoliko se ne iskoristi odmah, rok upotrebe i uslovi čuvanja pre korišćenja su odgovornost korisnika i obično ne bi smeli da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC.


  Ukoliko se čuvanje ne može izbeći, mešavina emulzije sa kompatibilnim rastvorima može se pre upotrebe čuvati najduže 6 dana na temperaturi od 2-8ºC, ako je dodavanje kompatibilnih rastvora obavljeno u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima. Nakon čuvanja na temperaturi od 2-8ºC mešavina se mora upotrebiti u roku od 24 sata.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Kabiven

  Lek Kabiven je dostupan u trosegmentnoj kesi. Svaka kesa sadrži dole navedene različite volumene u zavisnosti od veličine pakovanja:


  Ukupna zapremina

  2566 mL

  2053 mL

  1540 mL

  1026 mL

  Glukoza (Glucose 19%)

  Aminokiseline i elektroliti Emulzija masti (Intralipid 20 %)

  1316 mL

  750 mL

  500 mL

  1053 mL

  600 mL

  400 mL

  790 mL

  450 mL

  300 mL

  526 mL

  300 mL

  200 mL


  Sastav leka izražen na ukupnu zapreminu, nakon mešanja:


  Aktivne supstance

  Ulje soje, prečišćeno

  2566 mL

  100 g

  2053 mL

  80 g

  1540 mL

  60 g

  1026 mL

  40 g

  Glukoza, monohidrat

  (što odgovara glukozi, bezvodnoj)

  275 g

  250 g

  220 g

  200 g

  165 g

  150 g

  110 g

  100 g

  Alanin Arginin

  Asparaginska kiselina Glutaminska kiselina Glicin

  Histidin

  12,0 g

  8,5 g

  2,6 g

  4,2 g

  5,9 g

  5,1 g

  9,6 g

  6,8 g

  2,0 g

  3,4 g

  4,7 g

  4,1 g

  7,2 g

  5,1 g

  1,5 g

  2,5 g

  3,6 g

  3,1 g

  4,8 g

  3,4 g

  1,0 g

  1,7 g

  2,4 g

  2,0 g

  Izoleucin

  4,2 g

  3,4 g

  2,5 g

  1,7 g

  Leucin

  Lizin-hidrohlorid (što odgovara lizinu) Metionin

  Fenilalanin Prolin Serin Treonin

  5,9 g

  8,5 g

  6,8 g

  4,2 g

  5,9 g

  5,1 g

  3,4 g

  4,2 g

  4,7 g

  6,8 g

  5,4 g

  3,4 g

  4,7 g

  4,1 g

  2,7 g

  3,4 g

  3,6 g

  5,1 g

  4,1 g

  2,5 g

  3,6 g

  3,1 g

  2,0 g

  2,5 g

  2,4 g

  3,4 g

  2,7 g

  1,7 g

  2,4 g

  2,0 g

  1,4 g

  1,7 g

  Triptofan

  1,4 g

  1,1 g

  0,86 g

  0,57 g

  Tirozin Valin

  Kalcijum-hlorid (kao dihidrat)

  0,17 g

  5,5 g

  0,56 g

  0,14 g

  4,4 g

  0,44 g

  0,10 g

  3,3 g

  0,33 g

  0,07 g

  2,2 g

  0,22 g

  Natrijum-glicerofosfat (hidratisani)

  3,8 g

  3,0 g

  2,3 g

  1,5 g

  Magnezijum-sulfat (kao heptahidrat) Kalijum-hlorid

  Natrijum-acetat (kao trihidrat)

  1,2 g

  4,5 g

  3,7 g

  0,96 g

  3,6 g

  2,9 g

  0,72 g

  2,7 g

  2,2 g

  0,48 g

  1,8 g

  1,5 g

  Što odgovara sledećem sastavu


  2566 mL


  2053 mL


  1540 mL


  1026 ml

  85 g

  13,5 g

  100 g

  250 g

  68 g

  10,8 g

  80 g

  200 g

  51 g

  8,1 g

  60 g

  150 g

  34 g

  5,4 g

  40 g

  100 g

  Energetska vrednost

  - ukupna


  2300 kcal


  1900 kcal


  1400 kcal


  900 kcal

  - bez proteina

  2000 kcal

  1600 kcal

  1200 kcal

  800 kcal

  Sastav elektrolita

  - natrijum


  80 mmol


  64 mmol


  48 mmol


  32 mmol

  60 mmol

  10 mmol

  5 mmol

  48 mmol

  8 mmol

  4 mmol

  36 mmol

  6 mmol

  3 mmol

  24 mmol

  4 mmol

  2 mmol

  • Aminokiseline

  • Azot

  • Masti

  • Ugljeni hidrati - glukoza (dekstroza)

  • kalijum

  • magnezijum

  • kalcijum


  25 mmol

  10 mmol

  16 mmol

  97 mmol

  20 mmol

  8 mmol

  93 mmol

  78 mmol

  15 mmol

  6 mmol

  70 mmol

  58 mmol

  10 mmol

  4 mmol

  46 mmol

  39 mmol

  Osmolalnost

  približno 1230 mosm/kg vode

  Osmolarnost

  približno 1060 mosmol/L

  pH vrednost

  približno 5,6

  • fosfati

  • sulfati

  • hloridi

  • acetati


  Pomoćne supstance: Fosfolipidi jajeta, prečišćeni; Glicerol;

  Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

  Sirćetna kiselina, glacijalna (za podešavanje pH); Voda za injekcije.


  Kako izgleda lek Kabiven i sadržaj pakovanja

  Izgled rastvora u odvojenim segmentima plastične kese:

  Glukoza (Glucose 19%): bistar, skoro bezbojan rastvor, bez mehaničkih onečišćenja Aminokiseline i elektroliti: bistar, bezbojan do bledo žut rastvor, bez mehaničkih onečišćenja Emulzija masti (Intralipid 20 %): bela, homogena emulzija


  Izgled rastvora nakon mešanja (otvaranja poroznih pregrada): emulzija bele boje


  Unutrašnje pakovanje leka Kabiven je trosegmentna kesa obložena spoljašnjim omotačem. Segmenti u kesi su međusobno odvojeni poroznim pregradama. Apsorber kiseonika je smešten između spoljašnjeg omotača i unutrašnje kese.

  Unutrašnja kesa je sastavljena od višeslojnog polimernog filma Biofine.


  Biofine unutrašnja kesa se sastoji od poli (propilen-co-etilena), sintetičkog gumenog poli (stiren-blok- butilen-coetilen) tj. SEBS i sintetičkog gumenog poli (stiren-blok-izoprena) tj. SIS. Infuzioni i dodatni port se sastoje od polipropilena i sintetičkog gumenog poli (stiren-blok-butilen-co-etilena) tj. SEBS, a zatvaraju se sintetičkim poliizoprenim (latex-free) zatvaračima. Slepi port se koristi samo tokom proizvodnje i sačinjen je od polipropilena i zatvara se sintetičkim poliizoprenim (latex-free) zatvaračem.


  Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze plastične kese (trosegmentne kese) u zavisnosti od veličine pakovanja: 4 x 1026mL/4 x 1540mL/4 x 2053mL/3 x 2566mL i Uputstvo za lek.


  Lek je namenjen samo za jednokratnu primenu. Ne koristiti ukoliko je pakovanje oštećeno.

  Sadržaj koji se nalazi u pregradama kese je neophodno pomešati pre upotrebe.


  Kako bi se obezbedila homogenost emulzije neophodno je kesu nekoliko puta okrenuti pre primene infuzije.


  Koristiti samo ukoliko je rastvor aminokiselina i glukoze bistar, bezbojan ili blago žut, a emulzija masti bela i homogena.


  Kompatibilnost

  Dozvoljeno je dodavanje samo onih aditiva za koje postoji dokazana kompatibilnost. Dodavanje je neophodno obaviti u aseptičnim uslovima.

  Uputstvo proizvođača o mešanju sa aditivima moguće je dobiti na zahtev. Preostali deo mešavine nakon primene infuzije je neophodno baciti.

  Lek se uništava u skladu sa važećim propisima

  Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

  FRESENIUS KABI D.O.O BEOGRAD

  Omladinskih brigada 88b, Beograd


  Proizvođač:

  FRESENIUS KABI AB, Rapsgatan 7, Uppsala, Švedska

  FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, Hafnerstrasse 36, Graz, Austrija


  Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Oktobar, 2020.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:

  Kabiven, emuzija za infuziju, 4 x 1540 mL: 515-01-03808-19-001 od 07.10.2020.

  Kabiven, emuzija za infuziju, 4 x 1026 mL: 515-01-03807-19-001 od 07.10.2020.

  Kabiven, emuzija za infuziju, 4 x 2053 mL: 515-01-03809-19-001 od 07.10.2020.

  Kabiven, emuzija za infuziju, 3 x 2566 mL: 515-01-03810-19-001 od 07.10.2020.


  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  Terapijske indikacije

  Lek Kabiven, emulzija za parenteralnu ishranu, pogodan je za primenu preko centralnog venskog katetera. Indikovan je kod pacijenata kod kojih je peroralna ili enteralna ishrana nemoguća, nedovoljna ili kontraindikovana. Primenjuje se kod odraslih pacijenata i dece starije od 2 godine.


  Doziranje i način primene

  Prilikom određivanja doziranja i brzine infuzije treba se voditi sposobnošću eliminacije masti i metabolisanja glukoze kod pacijenata. Videti deo 4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


  Doziranje

  Doziranje se procenjuje individualno, i određuje se na osnovu kliničke slike, telesne mase i nutritivnog statusa svakog pacijenta.


  Odrasli

  Potreba organizma za azotom, da bi se održala masa proteina u telu, zavisi od stanja pacijenta (npr. nutritivnog statusa i stepena kataboličkog stresa). Pri normalnom nutritivnom statusu i kod blažeg metaboličkog stresa doziranje je 0,10-0,15 g azota/kg telesne mase/dan. Kod umerenog i povećanog metaboličkog stresa sa ili bez malnutricije doze su 0,15-0,30 g azota/kg telesne mase/dan (1,0-2,0 g aminokiselina/kg telesne mase/dan).

  Odgovarajuće prihvaćene vrednosti za glukozu su 2,0-6,0 g/kg/dan, a za masti 1,0-2,0 g/kg/dan.

  Doza od 0,10-0,20 g azota/kg/dan (0,7-1,3 g aminokiselina/kg telesne mase/dan) zadovoljava potrebe većine pacijenata. To odgovara 19-38 mL leka Kabiven/kg/dan. Za pacijenta od 70 kg to je ekvivalentno 1330-2660 mL leka Kabiven/dan.

  Ukupne energetske potrebe zavise od kliničkog stanja pacijenta i kreću se između 25 i 35 kcal/kg telesne mase/dan. Kod gojaznih pacijenata doze treba određivati prema idealnoj telesnoj masi.

  Kabiven, emulzija za infuziju, proizvedena u četiri veličine pakovanja namenjena je pacijentima sa bazalnim nutritivnim potrebama. Da bi se obezbedila kompletna parenteralna nadoknada neophodno je u emulziju dodati vitamine, oligoelemente i dopunske elektrolite.


  Deca

  Doziranje se određuje na osnovu metaboličkih mogućnosti deteta u odnosu na pojedinačne nutritijente. Generalno bi infuziju kod dece od 2-10 godina trebalo započeti malim dozama 12,5-25 mL/kg (0,49-0,98 g masti/kg/dan, 0,41-0,83 g aminokiselina /kg /dan i 1,2-2,4 g glukoze/kg/dan) i postepeno povećavati dozu po 10-15 mL/kg/dan do maksimalne doze od 40 mL/kg telesne mase /dan.

  Kod dece uzrasta iznad 10 godina mogu se primeniti iste doze kao kod odraslih osoba.

  Upotreba leka Kabiven se ne preporučuje kod dece uzrasta ispod 2 godine jer se cistein smatra esencijalnom aminokiselinom u tom uzrastu.


  Brzina infuzije

  Maksimalna brzina infuzije iznosi:

  • za glukozu 0,25 g/kg/h,

  • aminokiseline 0,1 g/kg/h i

  • masti 0,15g/kg/h.

Brzina infuzije ne bi trebala biti veća od 2,6 mL/kg telesne mase/h (što odgovara 0,25 g glukoze, 0,09 g aminokiselina i 0,1 g masti/kg telesne mase).

Preporučeni period za davanje infuzije je 12-24 h. U zavisnosti od stanja infuzija se može produžiti.


Maksimalna dnevna doza

Maksimalna dnevna doza je 40 mL/kg telesne mase/dan. Za pacijenta telesne mase 64 kg, ova doza će obezbediti 1,3 g aminokiselina/kg/dan (0,21 g azota /kg/dan), 31 kcal/kg/dan neproteinske energije (3,9 g glukoze/kg/dan i 1,6 g masti/kg/dan).

Maksimalna dnevna doza varira u zavisnosti od kliničkog stanja pacijenta i može da bude svaki dan različita.


Način primene

Lek Kabiven se primenjuje kao intravenska infuzija preko centralnog venskog katetera. U zavisnosti od kliničkog stanja pacijenta, primena infuzije se može produžiti.


Lista pomoćnih supstanci

Fosfolipidi jajeta, prečišćeni; Glicerol;

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH);

Sirćetna kiselina, glacijalna (za podešavanje pH); Voda za injekcije.


Inkompatibilnost

Emulzija Kabiven se može kombinovati samo sa preparatima sa kojima je dokazana kompatibilnost. Videti odeljak 6.6.


Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


Fizička i hemijska stabilnost emulzije nastale mešanjem tečnosti iz trodelne kese, dokazana je tokom perioda od 24 sata na temperaturi do 25ºC.

Sa mikrobiološkog stanovišta proizvod treba iskoristiti odmah nakon otvaranja, zbog rizika od mikrobiološke kontaminacije.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Uslovi i mere upozorenja pri čuvanju: Čuvati na temperaturi do 25ºC. Čuvati u zaštitnoj kesi. Ne zamrzavati.

Uslovi čuvanja nakon mešanja (otvaranja poroznih pregrada): Videti odeljak 6.3.


Nakon dodavanja kompatibilnih aditiva

Nakon otvaranja poroznih pregrada i mešanja tri rastvora mogu se dodati i drugi aditivi preko medication

porta.

Sa mikrobiološkog stanovišta proizvod treba iskoristiti odmah nakon dodavanja kompatibilnih rastvora. Ukoliko se ne iskoristi odmah, rok upotrebe i uslovi čuvanja pre korišćenja su odgovornost korisnika i obično ne bi smeli da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC.


Ukoliko se čuvanje ne može izbeći, mešavina emulzije sa kompatibilnim rastvorima može se pre upotrebe čuvati najduže 6 dana na temperaturi od 2-8º C, ako je dodavanje kompatibilnih rastvora obavljeno u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima. Nakon čuvanja na temperaturi od 2-8ºC mešavina se mora upotrebiti u roku od 24 sata.


Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka Kabiven je trosegmentna kesa obložena spoljašnjim omotačem.

Segmenti u kesi su međusobno odvojeni poroznim pregradama. Apsorber kiseonika je smešten između spoljašnjeg omotača i unutrašnje kese.


Unutrašnja kesa je sastavljena od višeslojnog polimernog filma Biofine.


Biofine unutrašnja kesa se sastoji od poli (propilen-co-etilena), sintetičkog gumenog poli (stiren-blok- butilenco-etilen) tj. SEBS i sintetičkog gumenog poli (stiren-blok-izoprena) tj. SIS. Infuzioni i dodatni port se sastoje od polipropilena i sintetičkog gumenog poli (stiren-blok-butilen-co-etilena) tj. SEBS, a zatvaraju se sintetičkim poliizoprenim (latex-free) zatvaračima. Slepi port se koristi samo tokom proizvodnje i sačinjen je od polipropilena i zatvara se sintetičkim poliizoprenim (latex-free) zatvaračem.


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze plastične kese (trosegmentne kese) u zavisnosti od veličine pakovanja: 4 x 1026mL/4 x 1540mL/4 x 2053mL/3 x 2566mL i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Lek je namenjen samo za jednokratnu primenu.

Ne koristiti ukoliko je pakovanje oštećeno. Sadržaj koji se nalazi u pregradama kese je neophodno pomešati pre upotrebe.

Kako bi se obezbedila homogenost emulzije neophodno je kesu nekoliko puta okrenuti pre primene infuzije. Koristiti samo ukoliko je rastvor aminokiselina i glukoze bistar, bezbojan ili blago žut, a emulzija masti bela i homogena.


Kompatibilnost

Dozvoljeno je dodavanje samo onih aditiva za koje postoji dokazana kompatibilnost. Dodavanje je neophodno obaviti u aseptičnim uslovima.

Uputstvo proizvođača o mešanju sa aditivima moguće je dobiti na zahtev.

Preostali deo mešavine nakon primene infuzije je neophodno baciti. Lek se uništava u skladu sa važećim propisima.