Početna stranica Početna stranica

Voltaren Emulgel
diklofenak

UPUTSTVO ZA LEK


Voltaren Emulgel, 1%, gel

diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Voltaren Emulgel i sadržaj pakovanja

Homogeni, beo do žućkast gel, nalik kremu. Unutrašnje pakovanje leka je:

Aluminijumska tuba sa membranom (iznutra obložena fenol-epoksi lakom) zatvorena polipropilenskim

zatvaračem, u koji je smešten šiljak za probijanje aluminijumske membrane pre prve upotrebe. Aluminijumska laminatna tuba [polietilen niske gustine/aluminijum/polietilen visoke gustine (unutrašnji sloj)] ima polietilenski zatvarač visoke gustine i zapečaćena je. Tuba je zatvorena polipropilenskim navojnim zatvaračem, u koji je inkorporiran karakterističan šiljak koji se koristi za uklanjanje pečata pre prve upotrebe. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 tuba sa 50 g, odnosno 100 g gela i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole


PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih brigada 88, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Voltaren Emulgel, 1%, gel, 1 x 50 g: 515-01-00607-18-002 od 18.03.2019.

Voltaren Emulgel, 1%, gel, 1 x 100 g: 515-01-00608-18-002 od 18.03.2019.