Početna stranica Početna stranica

ROSIX
rosuvastatin

UPUTSTVO ZA LEK


ROSIX film tablete, 5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom,blister 2 x14 kom ROSIX film tablete, 10 mg Pakovanje:ukupno 28 kom, blister,2 x14 kom ROSIX film tablete, 20 mg Pakovanje:ukupno 28 kom, blister,4 x7 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik ROSIX 5 mg, film tablete

ROSIX 10 mg, film tablete ROSIX 20 mg, film tablete


INN

rosuvastatin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ROSIX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ROSIX

 3. Kako se upotrebljava lek ROSIX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ROSIX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROSIX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ROSIX pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek ROSIX se koristi za:

  • smanjenje povišene vrednosti holesterola u krvi koja povećava rizik od nastanka srčanog ili moždanog udara.

   Statini se uvode u lečenje kada promena načina ishrane i redovna fizička aktivnost ne doprinose dovoljnom smanjenju vrednosti holesterola u krvi. Iako uzimate lek ROSIX neophodno je da obavezno nastavite sa dijetom i fizičkom aktivnošću, kao i pre početka primene leka.

  • smanjenje rizika od pojave srčanog ili moždanog udara ili sličnih zdravstvenih problema kod osoba koje imaju više faktora rizika.

   Srčani i moždani udar, kao I slične problem može izazvati bolest koja se zove ateroskleroza. To je bolest kod koje se u zidovima arterija talože masne naslage.


   Zašto je važno da nastavite da uzimate lek ROSIX?


   Lek ROSIX se uzima da bi se normalizovale vrednosti lipida (masne materije koje se nalaze u krvi), od kojih je najznačajniji holesterol.


   U krvi postoje različite vrste holesterola, tzv. "loš" holesterol (LDL-C) i "dobar" holesterol (HDL-C). Lek ROSIX može smanjiti vrednosti "lošeg" i povećati vrednost "dobrog" holesterola, a deluje tako što sprečava organizam da stvara "loš" holesterol i poboljšava sposobnost organizma za njegovo uklanjanje iz krvi. Kod većine ljudi, visok nivo holesterola ne utiče na to kako se osećaju, jer ne izaziva nikakve simptome. Međutim, nelečena povećana količina holesterola može dovesti do taloženja masnih naslaga u zidovima krvnih sudova i prouzrokovati njihovo suženje.


   Ponekad se suženi krvni sudovi mogu začepiti i prekinuti dovod krvi u srce ili mozak i prouzrokovati srčani ili moždani udar. Sniženjem nivoa vrednosti holesterola u krvi smanjuje se rizik od nastanka srčanog ili moždanog udara.


   Neophodno je da nastavite sa uzimanjem leka ROSIX čak i kada je nivo holesterola u krvi postigao normalne vrednosti, jer on sprečava ponovni porast vrednosti holesterola i nastanak novih masnih naslaga u krvnim sudovima. Primenu leka treba da prekinete jedino ukoliko Vam Vaš lekar to preporuči ili ukoliko ste trudni.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROSIX

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ROSIX ne smete da upotrebljavate ukoliko:

  • ste već imali reakciju preosetljivosti (alergiju) na rosuvastatin ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka;

  • ukoliko ste preosetljivi na šećere, kao što je laktoza, posavetujte se sa Vašim lekarom, pre nogo što počnete sa primenom leka;

  • ste trudni ili dojite. Ukoliko zatrudnite tokom primene leka ROSIX, odmah prekinite njegovu primenu i obavestite Vašeg lekara. Žene bi tokom primene leka ROSIX trebale


   primenjivati odgovarajuće metode zaštite od trudnoće (korišćenjem kontracepcije);

  • ukoliko patite od oboljenja jetre;

  • ukoliko imate težak poremećaj rada bubrega;

  • ukoliko imate ponavljajuće ili neobjašnjive grčeve ili bolove u mišićima;

  • ukoliko uzimate lek ciklosporin (lek koji se koristi posle presađivanja (transplantacije) organa).


   Ukoliko niste sigurni da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se Vašem lekaru.


   ROSIX ne smete da upotrebljavate u dozi od 40 mg (najviša doza) ukoliko:

   • ukoliko imate umereni poremećaj rada bubrega (ako sumnjate na to, obratite se Vašem lekaru);

   • ukoliko imate poremećaj rada štitne žlezde;

   • ukoliko ste imali ponavljajuće ili neobjašnjive grčeve ili bolove u mišićima, ako ste Vi ili članovi Vaše porodice imali probleme sa mišićima, ili ako ste ranije pri uzimanju lekova za smanjenje vrednosti holesterola u krvi imali problema sa mišićima;

   • ukoliko redovno pijete velike količine alkohola;

   • ukoliko ste pripadnik azijskih naroda (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejanac ili Indijac);

   • ukoliko uzimate druge lekove za smanjenje vrednosti holesterola u krvi (fibrate). Ukoliko niste sigurni da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se Vašem lekaru.

    Kada uzimate lek ROSIX, posebno vodite računa ukoliko:

    • ukoliko imate probleme sa bubrezima;

    • ukoliko imate probleme sa jetrom;

    • ukoliko ste imali ponavljajuće ili neobjašnjive grčeve ili bolove u mišićima, ako ste Vi ili članovi Vaše porodice imali probleme sa mišićima, ili ako ste ranije pri uzimanju lekova za smanjenje vrednosti holesterola u krvi imali problema sa mišićima. Obavestite odmah Vašeg lekara ukoliko imate neobjašnjive grčrve ili bolove u mišićima, posebno ukoliko se loše osećate ili imate povišenu telesnu temperaturu;

    • ukoliko redovno pijete velike količine alkohola;

    • ukoliko imate poremećaj rada štitne žlezde;

    • ukoliko uzimate druge lekove za smanjenje vrednosti holesterola u krvi (fibrate). Pročitajte pažljivo ovo Uputstvo, čak i ako ste ranije uzimali druge lekove za povišen holesterol.

    • ukoliko uzimate lekove za lečenje HIV infekcije (npr. lopinavir/ritonavir) (vidi odeljak

     Primena drugih lekova);

    • ukoliko je pacijent mlađi od 10 godina,jer se lek ROSIX se ne sme davati deci mlađoj od 10 godina;

    • ukoliko ste mlađi od 18 godina jer doza od 40 mg leka Rosix se ne sme davati kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina;

    • ukoliko je pacijent stariji od 70 godina – Vaš lekar Vam mora odrediti početnu dozu leka koja Vam odgovara;

    • ukoliko imate težak poremećaj organa za disanje;

    • ukoliko ste pripadnik azijskih naroda (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejanac ili Indijac) – Vaš lekar Vam mora odrediti početnu dozu leka koja Vam odgovara.


     Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, nemojte uzimati najvišu dozu leka ROSIX (40 mg). Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe bilo koje doze leka ROSIX .


     Kod malog broja ljudi, statini mogu uticati na rad jetre. To se može utvrditi jednostavnim testom za otkrivanje povišenih vrednosti enzima jetre u krvi. Zbog toga će Vas lekar uputiti da uradite laboratorijske analize krvi pre i tokom lečenja lekom ROSIX.


     Ukoliko imate šećernu bolesti ili faktore rizika za nastanak šećerne bolesti, dok uzimate lek ROSIX, Vaš lekar će zahtevati češće kontrole. Takođe možete da budete pod rizikom za razvoj šećerne bolesti ukoliko imate povišene nivoe šećera ili masti u krvi, prekomernu telesnu težinu i povišen krvni pritisak (hipertenzija).


     Primena drugih lekova

     Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


     Veoma je važno da obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

   • ciklosporin (lek koji se primenjuje posle presađivanja organa);

   • varfarin ili bilo koji drugi lek protiv zgrušavanja krvi;

   • fibrate (npr. gemfibrozil, fenofibrat) ili druge lekove za snižavanje povišene vrednosti holesterola u krvi (npr. ezetimib);

   • antacide (lekove koji neutrališu kiselinu u želucu);

   • eritromicin, antibiotik (lek za lečenje infekcija);

   • lekove protiv začeća (pilule za kontracepciju);

   • hormonsko supstituciono lečenje;

   • lopinavir, ritonavir (lekovi za lečenje HIV infekcije) – (vidi odeljak Kada uzimate lek ROSIX, posebno vodite računa).


   Lek ROSIX može promeniti delovanje nekih lekova ili bi oni mogli uticati na delovanje leka ROSIX.


   Uzimanje leka ROSIX sa hranom ili pićima

   Lek ROSIX možete uzeti sa ili bez hrane.


   Primena leka ROSIX u periodu trudnoće i dojenja

   Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite dete, kažite svom lekaru ili farmaceutu.

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ne smete uzimati lek ROSIX ukoliko ste trudni ili dojite.


   Ukoliko zatrudnite tokom primene leka ROSIX, odmah prekinite njegovu primenu i obratite se Vašem lekaru. Tokom primene leka ROSIX žene bi trebale da primenjuju odgovarajuće metode zaštite od trudnoće, korišćenjem odgovarajuće kontracepcije.


   Uticaj leka ROSIX na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Kod većine ljudi lek ROSIX ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje


   mašinama. Međutim, kod nekih ljudi se tokom primene leka ROSIX može pojaviti vrtoglavica. Ukoliko Vam se pojavi vrtoglavica posavetujte se sa Vašim lekarom pre početka upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka ROSIX

   Ako Vam je lekar rekao da imate bolest nepodnošenja (intolerancija) nekih šećera (laktoza ili mlečni šećer), pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ROSIX

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek ROSIX. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek tačno onako kako Vas je lekar posavetovao. Ako niste sigurni kako treba da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.


  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 10 godina.


  Tabletu progutajte celu sa dovoljnom količinom vode. Lek se primenjuje jednom dnevno, u bilo koje doba dana. Uzmite tabletu svaki dan u isto vreme kako bi lakše zapamtili vreme uzimanja propisane doze.


  Uobičajene doze kod odraslih


  Primena leka ROSIX u lečenju povišene vrednosti holesterola


  Početna doza

  Lečenje treba započeti dozom od 5 ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali veće doze nekog drugog statina. Izbor početne doze zavisi od:

  • vrednosti holesterola u krvi;

  • nivoa rizika za razvoj srčanog ili moždanog udara;

  • postojanja nekog faktora koji povećava mogućnost razvoja neželjenih dejstava. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom koja je doza odgovarajuća za Vas.

   Vaš lekar može da odluči da Vam propiše najnižu dozu (5 mg) ukoliko:

  • ako ste pripadnik azijskih naroda (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejanac i Indijac);

  • ste stariji od 70 godina;

  • imate umereni poremećaj rada bubrega;

  • ste izloženi riziku od grčeva ili bolova u mišićima (miopatija).


   Povećanje doze i najveća dnevna doza

   Vaš lekar može da odluči da Vam poveća dozu, kako bi Vam osigurao onu dozu koja Vam je neophodna.

   Ukoliko ste lečenje započeli dozom od 5 mg, Vaš lekar može dozu da udvostruči na 10 mg, pa na 20 mg i ukoliko je to potrebno i na 40 mg. Ako ste lečenje započeli dozom od 10 mg, doza se može


   povećati na 20 mg, odnosno 40 mg.

   Vremenski razmak između svakog povećanja doze mora biti 4 nedelje.

   Maksimalna dnevna doza leka ROSIX je 40 mg. Ta se doza propisuje samo bolesnicima sa visokim vrednostima holesterola u krvi i visokim rizikom od razvoja srčanog ili moždanog udara, a kod kojih dozom od 20 mg nije postignuto dovoljno sniženje vrednosti holesterola u krvi.


   Primena leka ROSIX u svrhu smanjenja rizika od pojave srčanog ili moždanog udara i sa tim povezanih zdravstvenih problema

   Preporučena doza je 20 mg na dan. Međutim, Vaš lekar Vam može propisati i nižu dozu ukoliko smatra da za to postoji neki od već gore navedenih razloga.


   Uobičajena doza kod dece od 10 do 17 godina starosti

   Uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno.

   Vaš lekar može da odluči da Vam poveća dozu, kako bi Vam osigurao onu dozu koja Vam je neophodna. Maksimalna dnevna doza kod dece od 10 do 17 godina je 20 mg.


   Lek ROSIX 40 mg film tablete nisu namenjene za primenu kod dece. Način primene

   Lek treba uzimati jednom dnevno, može se uzimati u bilo koje doba dana. Trudite se da lek uzimate svakog dana u isto vreme da ga ne biste zaboravili.


   Tabletu progutati celu, uz malo tečnosti.


   Redovna kontrola vrednosti holesterola u krvi

   Veoma je važno obavljati redovne kontrole vrednosti holesterola u krvi, kako bi bili sigurni da je vrednost holesterola dostigla i održava se u granicama normalnih vrednosti.


   Vaš lekar može odlučiti da Vam poveća dozu, kako biste uzimali dozu koja Vam najviše odgovara.


   Ako ste uzeli više leka ROSIX nego što je trebalo


   Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom ovo Uputstvo, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lek uzeli.


   Ukoliko je potrebno da primite neku drugu terapiju, recite medicinskom osoblju da uzimate lek ROSIX.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek ROSIX

   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

   Ako ste zaboravili da uzmete lek ROSIX, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Nikada nemojte uzeti dve doze istovremeno da biste nadoknadili dozu koju ste propustili.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek ROSIX

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko želite da prestanete sa primenom leka ROSIX. Ukoliko prestanete da primenjujete lek, vrednosti holesterola u krvi mogu se opet povećati.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i ROSIX može prouzrokovati neželjena dejstva kod nekih bolesnika.Važno je da znate koje neželjena dejstva mogu nastati prilikom primene leka. Ona su obično blaga i prolaze posle kratkog vremena.


  Ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija, odmah prekinite primenu leka ROSIX i potražite pomoć lekara:

  • otežano disanje, sa ili bez otoka lica, usana, jezika i/ili ždrela;

  • otok lica, usana, jezika i/ili ždrela koje može prouzrokovati otežano gutanje;

  • uporan svrab kože (praćen otokom).


   Takođe, prekinite sa primenom leka ROSIX i obratite se Vašem lekaru ukoliko Vam se pojave bilo kakvi neuobičajeni grčevi ili bolovi u mišićima koji traju duže nego što je očekivano. Ovi simptomi se češće javljaju kod dece i adolescenata nego kod odraslih. Kao i kod primene drugih statina, vrlo mali broj ljudi oseti neprijatne promene u mišićima koje retko pređu u oštećenje mišića koje je potencijalno opasno po život, poznato kao rabdomioliza.


   Česta neželjena dejstva (kod 1 - 10 na 100 bolesnika) koji uzimaju lek:

  • glavobolja;

  • bol u stomaku;

  • zatvor;

  • mučnina;

  • bolovi u mišićima;

  • malaksalost;

  • vrtoglavica;

  • povišene vrednosti belančevina u mokraći – vrednosti belančevina u mokraći vraćaju se na normalu i bez prekida primene leka ROSIX (važi samo za dozu od 40 mg);

  • šećerna bolest (diabetes mellitus) – kod bolesnika čije su vrednosti šećera u krvi pre primene leka bile na gornjoj granici normalne vrednosti.


   Povremena neželjena dejstva (kod 1 - 10 na 1000 bolesnika) koji uzimaju lek::

  • osip, svrab ili druge kožne reakcije;

  • povišene vrednosti proteina u mokraći – vrednosti proteina u mokraći vraćaju se na normalu i bez prekida primene leka ROSIX (važi samo za doze 5 mg, 10 mg i 20 mg).


   Retka neželjena dejstva (kod 1 - 10 na 10000 bolesnika) koji uzimaju lek::

  • ozbiljne alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti) – znaci uključuju otok lica, usana, jezika i/ili ždrela, otežano gutanje i disanje, uporan svrab kože (praćen otokom koži). Ukoliko sumnjate u postojanje neke od gore pomenutih alergijskih reakcija, odmah prekinite primenu leka ROSIX i potražite pomoć lekara.

  • oštećenje mišića kod odraslih – kao mera opreza, prekinite primenu leka ROSIX i konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko Vam se pojave bilo kakvi neuobičajeni grčevi ili bolovi u mišićima koji traju duže nego što je očekivano;

  • jak bol u stomaku (zapaljenje gušterače-pankreatitis);

  • povišene vrednosti enzima jetre u krvi.


   Veoma retka neželjena dejstva (kod manje kod 1 na 10000 bolesnika) koji uzimaju lek:


  • žutica (žuta prebojenost kože i sluzokože);

  • zapaljenje jetre (hepatitis);

  • tragovi krvi u urinu;

  • oštećenje nerava na rukama i nogama (pojava osećaja utrnulosti);

  • bol u zglobovima;

  • gubitak pamćenja;

  • ginekomastija (uvećanje grudi kod muškaraca).


   Nepoznata neželjena dejstva (kod malog broja ljudi i nemoguće je odrediti njihovu učestalost) koji uzimaju lek:

  • proliv;

  • Stevens-Johnsonov sindrom (ozbiljno stanje kod kojeg dolazi do pojave plikova na koži ustima, očima i genitalijama);

  • kašalj;

  • kratak dah;

  • edem (oticanje);

  • poremećaj sna, uključujući nesanicu i noćne more;

  • seksualni poremećaji;

  • depresija;

  • problemi sa disanjem, uključujući uporan kašalj i/ili kratak dah ili povišenu temperature;

  • poremećaj funkcije tetiva, često komplikovano kidanjem ili istezanjem.


   Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ROSIX


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lekove koji Vam nisu više potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ROSIX


Aktivna supstanca: rosuvastatin.


ROSIX 5 mg: Jedna film tableta sadrži 5 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma. ROSIX 10 mg: Jedna film tableta sadrži 10 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma. ROSIX 20 mg: Jedna film tableta sadrži 20 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro


celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; krospovidon; magnezijum-stearat.


Film omotač


laktoza monohidrat; hipromeloza; boja titan-dioksid (E171); triacetin; boja Quinoline Yellow aluminium lake (E104).


Kako izgleda lek ROSIX i sadržaj pakovanja


Film tableta.


ROSIX 5 mg film tableta: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „5“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „^15“ na drugoj strani.

ROSIX 5 mg: 28 (2x14) film tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


ROSIX 10 mg film tableta: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „10“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „^15“ na drugoj strani.

ROSIX 10 mg: 28 (2x14) film tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


ROSIX 20 mg film tableta: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete žute boje, sa utisnutom oznakom „20“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „^15“ na drugoj strani.

ROSIX 20 mg: 28 (4x7) film tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ROSIX film tableta, 28 x (5 mg): 515-01-1389-11-001 od 27.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ROSIX film tableta, 28 x (10 mg): 515-01-1392-11-001 od 27.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ROSIX film tableta, 28 x (20 mg): 515-01-1395-11-001 od 27.03.2013.