Početna stranica Početna stranica

Ramipril
ramipril

UPUTSTVO ZA LEK


Ramipril, tablete, 2,5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Ramipril, tablete, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Ramipril, tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ramipril, 2,5 mg, tablete Ramipril, 5 mg, tablete Ramipril, 10 mg, tablete


INN: ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Ramipril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ramipril

 3. Kako se upotrebljava lek Ramipril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ramipril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAMIPRIL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Ramipril sadrži aktivnu supstancu ramipril. On pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Ramipril deluje tako što:


  • smanjuje nastajanje supstanci koje proizvodi Vaše telo, a mogu da dovedu do porasta krvnog pritiska

  • čini Vaše krvne sudove opuštenim i širim

  • olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz Vaše telo. Ramipril se primenjuje:

  • za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija)

  • za smanjivanje rizika od nastanka ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima (bez obzira da li imate šećernu bolest (dijabetes) ili ne)

  • za lečenje Vašeg srca kada nije u stanju da pumpa dovoljno krvi kroz ostale delove tela (srčana slabost - insuficijencija)

  • za lečenje stanja posle srčanog udara (infarkt miokarda) uz srčanu slabost (srčanu insuficijenciju) kao komplikaciju

  • za smanjivanje rizika od nastanka srčanog udara ili moždanog udara


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAMIPRIL


  Lek Ramipril ne smete koristiti ukoliko:


  • ste alergični (preosetljivi) na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili neki od sastojaka leka Ramipril navedenih u delu DODATNE INFORMACIJE – ostali sastojci.

   Znaci alergijske reakcije mogu da uključuju pojavu sitnozrnaste ospe po koži, probleme sa gutanjem ili disanjem, oticanje Vaših usana, lica, grla ili jezika.

  • ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju označenu kao angioedem. Znaci uključuju svrab, koprivnjaču, pojavu crvenila po šakama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.

  • ste na dijalizi ili bilo kom drugom tretmanu filtracije krvi. Zavisno od vrste opreme koja se primenjuje, Ramipril možda nije odgovarajući lek za Vas.

  • imate probleme sa bubrezima kada je njihova prokrvljenost smanjena (stenoza bubrežne arterije).

  • ste trudni više od 3 meseca (videti deo Primena leka Ramipril u periodu trudnoće i dojenja).

  • je Vaš krvni pritisak neobično nizak ili nestabilan. Vaš lekar će to proceniti.


   Nemojte uzimati Ramipril ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što uzmete Ramipril.


   Kada uzimate lek Ramipril, posebno vodite računa:


   Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek ako:


  • imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima

  • ste izgubili dosta soli ili tečnosti (povraćanjem, prolivom, obilnim znojenjem, ukoliko ste na dijeti sa smanjenin unosom soli, uzimanjem diuretika (za izbacivanje tečnosti) tokom dugog perioda vremena ili ste na dijalizi)

  • treba da se podvrgnete tretmanu za smanjenje Vaše alergijske reakcije na ubod pčela ili osa (tzv. desenzitizacija)

  • treba da primite anestetik, npr. zbog operacije ili intervencije na zubima. Možda će biti potrebno da prekinete sa uzimanjem leka Ramipril jedan dan ranije; pitajte Vašeg lekara za savet

  • imate veću količinu kalijuma u krvi (utvrđeno rezultatima analize krvi)

  • imate kolagenu vaskularnu bolest kao što je sklerodermija ili sistemski lupus eritematozus


   Morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste (ili možete biti) trudni. Ramipril se ne preporučuje u prva 3 meseca trudnoće, a može izazvati ozbiljne probleme Vašoj bebi posle 3. meseca trudnoće (videti deo Primena leka Ramipril u periodu trudnoće i dojenja).


   Deca


   Ramipril se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina starosti zbog toga što ne postoje dostupne informacije vezane za ovu populaciju.


   Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se odnosi), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ramipril.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova. Oni mogu uticati da Ramipril deluje slabije:

  • lekovi protiv bolova i zapaljenja (na primer nesteroidni anti-inflamatorni lekovi kao što su ibuprofen ili indometacin i aspirin)

  • lekovi koji se koriste u terapiji sniženog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili alergija kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Vaš lekar će možda morati da proveri Vaš krvni pritisak.


   Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova. Oni mogu povećati verovatnoću za nastanak neželjenih efekata ukoliko ih uzimate istovremeno sa lekom Ramipril.


  • lekovi protiv bolova i zapaljenja (npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi kao što su ibuprofen ili indometacin i aspirin)

  • lekovi za lečenje kancera (hemioterapija)

  • lekovi koji sprečavaju odbacivanje organa posle presađivanja, kao što je ciklosporin

  • diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti), kao što je furosemid

  • lekovi koji mogu da povećaju količinu kalijuma u Vašoj krvi, kao što su diuretici spironolakton, triamteren, amilorid, kalijumove soli i heparin (za razređivanje krvi)

  • steroidni lekovi za zapaljenske bolesti (na primer prednizolon)

  • alopurinol (koristi se za smanjivanje nivoa mokraćne kiseline u krvi)

  • prokainamid (za poremećaje srčanog ritma)


   Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova. Na njihovo delovanje može uticati Ramipril:


  • lekovi za lečenje dijabetesa kao što su oralni antidijabetici i insulin. Ramipril može sniziti Vaš šećer u krvi. Dok uzimate lek Ramipril morate redovno kontrolisati nivo šećera u krvi.

  • litijum (za probleme sa mentalnim zdravljem): izlučivanje litijuma može biti smanjeno i time povećana njegova toksičnost; potrebno je da Vaš lekar pažljivo prati koncentraciju litijuma u krvi.


   Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se odnosi), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Ramipril.


   Uzimanje leka Ramipril sa hranom ili pićima


  • Uzimanje alkoholnih pića sa lekom Ramipril može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ako Vas interesuje koliko alkohola možete popiti u toku uzimanja leka Ramipril, razgovarajte o tome sa Vašim lekarom jer lekovi koji snižavaju krvni pritisak i alkohol mogu imati aditivni efekat (dolazi do većeg, nepoželjnog sniženja krvog pritiska)

  • Ramipril se može uzimati uz hranu kao i bez nje


   Primena leka Ramipril u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Morate reći Vašem lekaru ukoliko mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.

   Ne treba da uzimate Ramipril u prvih 12 nedelja trudnoće, a ne smete ga uopšte uzimati posle 13. nedelje trudnoće jer njegova primena za vreme trudnoće može štetno uticati na Vašu bebu.

   Ukoliko ostanete u drugom stanju dok uzimate Ramipril, recite to odmah Vašem lekaru. Na prikladniju

   alternativnu terapiju treba preći pre planirane trudnoće. Ne preporučuje se uzimanje leka Ramipril ukoliko dojite.

   Uticaj leka Ramipril na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Možete osećati vrtoglavicu dok uzimate Ramipril. Veća verovatnoća da se ovo desi je na početku terapije lekom Ramipril ili pri prelasku na veću dozu. Ako se ovo desi, nemojte upravljati motornim vozilima i rukovati mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Ramipril


   Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAMIPRIL


  Lek Ramipril uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

  • Lek uzimajte na usta, svaki dan u isto vreme

  • Progutajte lek sa malo tečnosti

  • Nemojte lomiti ili žvakati tabletu


   Koju dozu leka uzeti


   Terapija povišenog krvnog pritiska

  • Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

  • Vaš lekar će odrediti dozu leka koja je neophodna za kontrolu Vašeg krvnog pritiska.

  • Maksimalna dnevna doza je 10 mg.

  • Ukoliko već uzimate diuretike (lekovi za izbacivanje tečnosti), Vaš lekar će možda privremeno prekinuti uzimanje ili smanjiti dozu diuretika pre nego što započnete terapiju lekom Ramipril.


   Smanjenje rizika za nastanak srčanog udara ili moždanog udara

  • Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

  • Vaš lekar može zatim odlučiti da poveća dozu leka.

  • Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.


   Terapija za smanjenje ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima

  • Možete početi dozom od 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

  • Vaš lekar će odrediti dozu koju treba da uzimate.

  • Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.


   Terapija srčane slabosti

  • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno

  • Vaš lekar će odrediti dozu koju treba da uzimate.

  • Maksimalna dnevna doza je 10 mg. Preporučuje se da se ova doza primeni podeljena u dve doze na dan.


   Terapija stanja posle srčanog udara

  • Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dva puta na dan.

  • Vaš lekar će odrediti dozu koju treba da uzimate.

  • Maksimalna dnevna doza je 10 mg. Preporučuje se da se ova doza primeni podeljena u dve doze na dan.


   Starije osobe

   Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i postepeno menjati dozu koju uzimate.


   Ako ste uzeli više leka Ramipril nego što je trebalo


   Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


   Nemojte sami upravljati vozilom, neka Vas neko odveze ili pozovite ambulantna kola. Ponesite sa sobom kutiju leka kako bi lekar znao koji ste lek uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ramipril


   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


   Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ramipril


   Čak i ako se dobro osećate, nemojte prestati da uzimate lek bez konsultacije sa lekarom. Važno je da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš lekar.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ramipril, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Ramipril i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:


  • Oticanje lica, usana ili grla koje Vam otežava gutanje ili disanje, kao i pojava svraba i sitnozrnaste ospe na koži. Ovo može biti znak teške alergijske reakcije na Ramipril

  • Teške kožne reakcije koje uključuju sitnozrnastu ospu, čireve u ustima, pogoršanje postojećih kožnih oboljenja, crvenilo, pojavu plikova ili ljuspanje kože (kao što su Stevens-Johnson sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili multiformni eritem).


   Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko osetite sledeće:

  • Brže otkucaje srca, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje u grudima ili mnogo ozbiljnije probleme kao što su srčani udar ili moždani udar.

  • Kratkoću daha ili kašalj. Ovo može biti znak problema sa plućima.

  • Čestu pojavu modrica, krvarenje koje duže traje, bilo koje krvarenje (na primer krvarenje iz desni), pojavu ljubičastih mrlja po koži ili dobijanje infekcije lakše nego što je uobičajeno, gušobolju i groznicu, osećaj umora, nesvesticu, vrtoglavicu ili bledu kožu. Sve ovo mogu biti znaci problema sa krvlju ili koštanom srži.

  • Jak bol u predelu želuca koji se širi u leđa. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenje gušterače).

  • Groznicu, jezu, osećaj umora, gubitak apetita, bol u predelu želuca, mučninu, žutu prebojenost kože ili beonjača (žutica). Sve ovo mogu biti znaci problema sa jetrom kao što su hepatitis (zapaljenje jetre) ili oštećenje jetre.


   Takođe se mogu javiti:


   Recite Vašem lekaru ukoliko bilo koje od niže navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.


   Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Glavobolja ili osećaj umora

  • Osećaj vrtoglavice. Ovo se ćešće dešava kada započinjete terapiju lekom Ramipril ili pri povećanju doze leka

  • Nesvestica, hipotenzija (neuobičajeno nizak krvni pritisak), posebno kada ste u stojećem položaju ili naglo ustajete

  • Suv nadražajni kašalj, zapaljenje sinusa (sinuzitis) ili bronhitis, kratak dah

  • Bolovi u želucu ili crevima, proliv, loše varenje, osećaj mučnine

  • Sitnozrnasta ospa

  • Bol u grudima

  • Grčevi ili bol u mišićima

  • Analize krvi pokazuju veću koncentraciju kalijuma u krvi od uobičajene


   Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Problemi sa ravnotežom (vrtoglavica)

  • Svrab i neobičan osećaj po koži kao što je utrnulost, bockanje, ubadanje, osećaj paljenja ili gamiženja po koži (parestezije)

  • Gubitak ili promena osećaja ukusa

  • Poremećaj sna

  • Osećaj depresije, uzmenirenosti, povećane nervoze ili nemira

  • Zapušenost nosa, teškoće sa disanjem ili pogoršanje astme

  • Otok u crevima (intestinalni angioedem) koji stvara simptome kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proliv

  • Gorušica, zatvor ili suvoća usta

  • Izlučivanje veće količine mokraće od uobičajene u toku dana

  • Pojačano znojenje

  • Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)

  • Ubrzan ili nepravilan srčani ritam, oticanje ruku i nogu. Ovo može bti znak da Vaše telo zadržava više tečnosti nego što je to uobičajno.

  • Naleti crvenila

  • Zamagljen vid

  • Bolovi u zglobovima

  • Groznica

  • Seksualna nemoć kod muškaraca, smanjena seksualna želja kod muškaraca i žena

  • Povećan broj jedne vrste belih krvnih ćelija (eozinofilija) pri analizi krvi

  • Rezultati laboratorijskih analiza krvi koji ukazuju na promene u funkciji jetre, gušterače ili bubrega.


   Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Osećaj nesigurnosti ili konfuzije

  • Crven i otečen jezik

  • Teško ljuspanje ili ljuštenje kože, sitnozrnasta ospa koja svrbi

  • Problemi sa noktima (na primer klimanje ili odvajanje nokta iz ležišta)

  • Ospa po koži ili pojava modrica

  • Čirevi po koži i hladni ekstremiteti

  • Crvenilo, svrab, otok očiju ili suzne oči

  • Poremećaj sluha i zujanje u ušima

  • Osećaj slabosti

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih ćelija (eritrocita), belih krvnih ćelija (leukocita) ili krvnih pločica (trombocita) ili smanjenje količine hemoglobina u krvi.


   Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Veća osetljivost na sunce nego inače


   Drugi prijavljeni neželjeni efekti:

   Recite Vašem lekaru ukoliko bilo koje od niže navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.


  • Teško koncentrisanje

  • Otečena usta

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju suviše mali broj krvnih ćelija

  • Laboratorijske analize krvi pokazuju manju koncentraciju natrijuma od uobičajene

  • Prsti i vrhovi prstiju menjaju boju na hladnoći, a pri ponovnom zagrevanju se javlja osećaj bockanja i bolovi (Raynaud fenomen)

  • Uvećanje dojki kod muškaraca

  • Usporeno ili neadekvatno reagovanje

  • Osećaj paljenja

  • Poremećaj čula mirisa

  • Gubitak kose


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RAMIPRIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Ramipril posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ramipril Aktivne supstance su: Ramipril, 2,5 mg, tablete:

1 tableta sadrži:

ramipril 2,5 mg


Ramipril, 5 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 5 mg


Ramipril, 10 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 10 mg


Ostali sastojci su:


Ramipril, 2,5 mg, tablete:Kako izgleda lek Ramipril i sadržaj pakovanja


Ramipril, 2,5 mg, tablete:


Ovalna tableta, ravna, svetlo žute boje sa podeonom crtom na jednoj strani tablete i na bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podeone crte je utisnuto R, a sa druge strane 2. Dimenzije tableta su 10,0 x 5,0 mm.


Ramipril, 5 mg, tablete:


Ovalna tableta, ravna, svetlo ružičaste boje, sa podeonom crtom na jednoj strani tablete i na bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podeone crte je utisnuto R, a sa druge strane 3. Dimenzije tableta su 8,8 x 4,4 mm.


Ramipril, 10 mg, tablete:


Ovalna tableta, ravna, bele do skoro bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani tablete kao i na bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podeone crte je utisnuto R, a sa druge strane 4. Dimenzije tableta su 11,0 x 5,5 mm.


Veličina pakovanja: 28 tableta Blister (oPA-Al-PVC/Al) Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Ramipril, 2,5 mg: 515-01-8152-11-001 od 20.03.2013.

Ramipril, 5 mg: 515-01-8173-11-001 od 20.03.2013.

Ramipril, 10 mg: 515-01-8174-11-001 od 20.03.2013.