Početna stranica Početna stranica

Karvis
karvedilol

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Karvileks, tableta, 12,5 mg, Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Karvileks, 12,5 mg, tableta INN karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karvileks i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karvileks

 3. Kako se upotrebljava lek Karvileks

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karvileks

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARVILEKS I ČEMU JE NAMENJEN

  Karvileks u svom sastavu sadrži aktivnu supstancu karvedilol. On pripada grupi lekova koji se zovu beta blokatori.


  Karvileks se koristi u terapiji:

  • Hronične srčane slabosti (srčana insuficijencija)

  • Visokog krvnog pritiska (hipertenzije)

  • Angine (bol u grudima ili nelagodnost koja se dešava kada Vaše srce ne dobija dovoljno kiseonika)


   Karvileks deluje tako što opušta i širi krvne sudove.

  • Ovo pomaže snižavanju Vašeg krvnog pritiska

  • Ukoliko imate hroničnu srčanu insuficijenciju, ovo pomaže da Vaše srce lakše pumpa krv kroz Vaše telo

  • Ukoliko imate anginu, ovo će pomoći da se zaustavi bol u grudima


   Vaš lekar će Vam možda uz Karvileks dati još neki lek radi terapije Vaše bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARVILEKS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Karvileks ne smete koristiti:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na karvedilol ili neki drugi sastojak leka Karvileks (vidi poglavlje 6.

   Dodatne informacije)

  • Ukoliko ste ikada imali zviždanje u grudima (vizing) zbog astme ili druge bolesti pluća

  • Ukoliko imate težak oblik zadržavanja tečnosti (otok ruku, članka i nogu) što zahteva primenu određenih lekova preko vene (intravenski)

  • Ukoliko imate problema sa jetrom

  • Ukoliko imate problema sa srcem (npr. srčani blok ili usporen rad srca). Karvileks nije pogodan za sve oblike srčanih oboljenja

  • Ukoliko imate veoma nizak krvni pritisak

  • Ukoliko postoji povišen nivo kiseline u Vašoj krvi („metabolička acidoza“)

  • Ukoliko imate tumor u jednoj od nadbubrežnih žlezda („feohromocitom“). Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja tableta Karvileks.

   Kada uzimate lek Karvileks, posebno vodite računa:

   Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da koristite lek Karvileks:


  • Da li imate problema sa bubrezima

  • Da li imate dijabetes (visok nivo šećera u krvi)

  • Da li nosite kontaktna sočiva

  • Da li imate problema sa krvnim sudovima (perifernu vaskularnu bolest)


  • Da li imate problema sa tireoidnom žlezdom

  • Da li ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju (npr. iznenadno oticanje koje je dovelo do otežanog disanja ili gutanja, otok ruku, nogu, članka ili težak osip po koži)

  • Da li imate alergiju i da li ste podvrgnuti tretmanu koji se zove desenzibilizacija

  • Da li imate problema sa cirkulacijom krvi (u prstima ruku i stopala – Raynaud-ov fenomen)

  • Da li ste imali kožno oboljenje koje se zove psorijaza, nakon upotrebe lekova iz grupe beta blokatora

  • Da li imate oblik angine koji se zove Prinzmetal-ova angina


   Ukoliko se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, ili ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja tableta Karvileks.


   Primena drugih lekova

   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta ili lekove na bazi bilja.

   Neki lekovi mogu uticati na aktivnost Karvileks-a, a takođe i Karvileks može uticati na aktivnost drugih lekova. Potrebno je da kažete Vašem lekaru ako uzimate sledeće lekove:

  • Druge lekove koji se koriste za lečenje krvnog pritiska, lekove za izmokravanje (diuretici), blokatori

   kalcijumovih kanala (npr. diltiazem ili verapamil) i digoksin

  • Lekove koji prazne depoe kateholamina (npr. rezerpin i inhibitori monoamonooksidaze (MAOI), kao što je izokarboksid i fenelzin koji se koristi u terapiji depresije)

  • Lekovi za terapiju dijabetesa, kao što je insulin ili metformin

  • Klonidin (koristi se u terapiji povišenog krvnog pritiska, migrene i naleta crvenila u menopauzi)

  • Rifampicin (za terapiju infekcija)

  • Cimetidin (koristi se u terapiji problema sa varenjem, gorušice i čira (ulkusa) na želucu)

  • Ciklosporin (koristi se nakon transplantacije organa)


   Hirurška intervencija – operacija


   Ukoliko idete na operaciju, kažite Vašem lekaru da koristite lek Karvileks, zbog toga što neki anestetici mogu sniziti krvni pritisak, tako da on može postati previše nizak.


   Uzimanje leka Karvileks sa hranom ili pićima


   Tablete uzmite istovremeno sa hranom.


   Primena leka Karvileks u periodu trudnoće i dojenja


   Nemojte uzimati lek Karvileks ukoliko ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili dojite, izuzev ukoliko vam lekar ne kaže suprotno.


   Uticaj leka Karvileks na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Možete osetiti vrtoglavicu dok ste na terapiji Karvileks-om, naročito na početku terapije ili prilikom promene doze leka, ili ukoliko istovremeno koristite alkohol. Ukoliko se ovo dogodi Vama, nemojte da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.

   Obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite bilo koji drugi problem koji može imati uticaj na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Karvileks


   Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARVILEKS

  Tablete Karvileks uvek uzimajte tačno onako kao što Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, pitajte Vašeg lekara.

  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle. Tabletu progutajte sa vodom.


  Hronična srčana insuficijencija:


  Terapija hronične srčane insuficijencije karvedilolom se započinje uz nadzor lekara specijaliste.

  • Tablete uzmite istovremeno sa hranom

  • Uobičajena početna doza je 3,125 mg, dva puta na dan u trajanju od dve nedelje (Vaš lekar će Vam za početnu terapiju srčane insuficijencije propisati tablete drugih proizvođača)

  • Nakon dve nedelje, lekar će Vam postepeno povećavati dozu, tokom nekoliko nedelja, do 25 mg dva puta na dan

  • Ukoliko imate više od 85 kg, doza se može povećavati do 50 mg dva puta na dan

  • Kažite svom lekaru ukoliko prestanete da uzimate tablete Karvileks duže od dve nedelje. U tom slučaju on će vam ponovo dati početnu dozu leka (videti poglavlje „Ako naglo prestanete da uzimate lek Karvileks“)


   Visok krvni pritisak:


  • Uobičajena početna doza je 12,5 mg jednom dnevno u trajanju od dva dana.

  • Nakon dva dana, doza je obično 25 mg, jednom dnevno.

  • Ukoliko nije došlo do regulacije krvnog pritiska, Vaš lekar Vam može polako povećati dozu, tokom


   nekoliko nedelja do 50 mg na dan.

  • Ukoliko ste starija osoba, možda Vam neće biti potrebno više od 12,5 mg na dan za regulisanje povišenog krvnog pritiska


   Angina:


   Odrasli

  • Uobičajena početna doza je 12,5 mg dva puta na dan u trajanju od dva dana.

  • Nakon dva dana, doza je obično 25 mg, dva puta na dan


   Starije osobe

  • Vaš lekar će odlučiti početnu i optimalnu dozu koju ćete koristiti u dužem vremenskom periodu

  • Uobičajena maksimalna doza je 50 mg svaki dan, uzeta u više podeljenih doza tokom dana.


   Deca

   Karvileks nije pogodan za decu mlađu od 18 godina.


   Ako ste uzeli više leka Karvileks nego što je trebalo


  • Ukoliko ste uzeli veše tableta nego što bi trebalo, ili neko drugi uzme Vaše tablete, odmah kontaktirajte lekara ili otiđite u bolnicu. Ponesite pakovanje leka.

  • Sledeći simptomi se mogu javiti ukoliko uzmete više tableta nego što bi trebalo: usporeni srčani rad, vrtoglavica, osećaj nedostatka vazduha i zviždanje u grudima, osećaj jakog umora.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Karvileks

  • Ukoliko propustite dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko je vreme za novu dozu, propuštenu dozu preskočite.

  • Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Karvileks


   Nemojte prestati da uzimate lek Karvileks bez konsultacije sa Vašim lekarom. On će Vas uputiti da postepeno prekidate terapiju, tokom 1 do 2 nedelje.


   Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Karvileks može kod nekih ljudi izazvati neželjena dejstva.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):

  • Vrtoglavica

  • Glavobolja


  • Osećaj slabosti i umora

  • Problemi sa srcem. Simptomi mogu biti bol u grudima, umor, osećaj nedostatak vazduha i otok ruku i nogu

  • Nizak krvni pritisak, sa osećajem vrtoglavice.


   Osećaj vrtoglavice, glavobolja i osećaj slabosti i umora su obično blagi i najčešće se dešavaju na početku terapije.


   Često (javljaju kod 1 do 10 na 100 pacijenata):

  • Infekcije: disajnih puteva (bronhitis), pluća (pneumonija), nosa i grla (gornjih respiratornih puteva).

   Simptomi su zviždanje u grudima, osećaj nedostatka vazduha, bol u grlu i grudima

  • Infekcija urinarnog trakta koja može izazvati probleme prilikom mokrenja

  • Snižen broj belih krvnih ćelija (anemija). Simptomi mogu biti: osećaj slabosti, bledilo kože, osećaj podrhtavanja srca (palpitacije) i otežano disanje.

  • Porast telesne težine

  • Porast nivoa holesterola u krvi

  • Poremećaj kontrole nivoa šećera u krvi (glikemije) kod dijabetičara

  • Osećaj depresije

  • Problemi sa vidom; suvoća očiju zbog smanjenog lučenja suza

  • Usporen rad srca

  • Osećaj vrtoglavice ili nesvestice prilikom ustajanja

  • Zadržavanje tečnosti u organizmu. Simptomi mogu biti: otok tela, otok delova tela, npr. ruku, stopala i nogu i povećanje količine krvi u Vašem telu.

  • Problem sa cirkulacijom u Vašim rukama i nogama. Simptomi su: hladne ruke i noge, prsti bledi, osećaj trnjenja i bola u prstima i bol u nogama koji se pogoršava pri hodu.

  • Problemi sa disanjem

  • Mučnina i opšte loše stanje

  • Dijareja

  • Nemiran stomak, poremećaj varenja

  • Bol, eventualno u rukama i nogama

  • Problem sa bubrezima, sa poremećajem mokrenja


   Povremeno (javljaju kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata):

  • Poremećaj sna

  • Nesvestica

  • Osećaj utrnulosti i ukočenosti ruku i nogu

  • Problemi sa srcem. Znaci uključuju bol u grudima, umor, kratkoću daha i oticanje ruku i nogu

  • Problemi sa kožom, osip koji može zahvatiti celo telo, plikovi, osećaj svraba i suva koža

  • Pojačano znojenje

  • Gubitak kose

  • Nemogućnost postizanja erekcije (erektilna disfunkcija)

  • Konstipacija


   Retko (javljaju kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata):

  • Nizak broj trombocita, koji se manifestuju lakim stvaranjem modrica i krvarenjem iz nosa


  • Zapušen nos, zviždanje i simptomi slični gripu

  • Suva usta


   Veoma retko (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata):

  • Nizak broj belih krvnih ćelija, što se može manifestovati infekcijom usta, desni, grla i pluća

  • Alergijska (hipersenzitivna reakcija), što se može manifestovati otežanim disanjem ili otežanim gutanjem koji nastaje zbog otoka grla, lica ili otoka ruku, nogu i članaka.

  • Promene vrednosti serumskih transaminaza u laboratorijskim nalazima krvi

  • Neke žene mogu imati probleme u kontroli mokraćne bešike (urinarna inkontinencija). Ovo se obično popravlja nakon prekida terapije.


   Karvileks može dovesti do ispoljavanja simptoma šećerne bolesti kod osoba koje imaju veoma blag oblik ove bolesti (tzv.„latentni dijabetes“).


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili uznemiravajuće, ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom uputstvu, molimo Vas obratite sa Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK KARVILEKS


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Karvileks

Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 12,5 mg karvedilola.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat Povidon K 30 Krospovidon

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Karvileks i sadržaj pakovanja

Okrugla, ravna, bela tableta sa podeonom crtom na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje: 3 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D. Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6932-10-001 od 12.10.2011.