Početna stranica Početna stranica

Kandesartan Sandoz
kandesartan

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Kandesartan Sandoz tablete 4 mg Kandesartan Sandoz tablete 8 mg Kandesartan Sandoz tablete 16 mg Kandesartan Sandoz tablete 32 mg Pakovanje: 30 tableta


Proizvođač: Lek Farmacevtska Družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Kandesartan Sandoz 4 mg tablete Kandesartan Sandoz 8 mg tablete Kandesartan Sandoz 16 mg tablete Kandesartan Sandoz 32 mg tablete


INN: kandesartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kandesartan Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kandesartan Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Kandesartan Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kandesartan Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Kandesartan Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Kandesartan Sandoz pripada grupi lekova poznatoj kao antagonisti angiotenzin II receptora. Aktivna supstanca leka je kandesartan-cileksetil.

  Ovaj lek deluje tako što širi i opušta krvne sudove, što pomaže snižavanju krvnog pritiska i olakšava Vašem srcu da pumpa krv u sve delove tela.


  Lek Kandesartan Sandoz se koristi za lečenje:

  • povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) kod odraslih pacijenata

  • srčane slabosti (insuficijencije) kod odraslih pacijenata sa oslabljenom funkcijom srčanog mišića, kao dodatak terapiji inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) ili kada ACE inhibitori ne mogu da se primenjuju (ACE inhibitori su grupa lekova koja se koristi u terapiji srčane slabosti).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Kandesartan Sandoz


  Lek Kandesartan Sandoz ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na kandesartan-cileksetil ili na bilo koji drugi sastojak leka Kandesartan Sandoz (videti odeljak 6.)

  • ako imate teško oštećenje jetre ili bilijarnu opstrukciju (problem sa dreniranjem žuči iz žučne kese)

  • ako ste trudni duže od 3 meseca (takođe je bolje da izbegavate primenu ovog leka tokom rane trudnoće, videti odeljak " Primena leka Kandesartan Sandoz u periodu trudnoće i dojenja")


   Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre započinjanja terapije ovim lekom.


   Kada uzimate lek Kandesartan Sandoz, posebno vodite računa:

   Pre nego što počnete da uzimate ovaj lek ili tokom uzimanja lek obavestite Vašeg lekara:

  • ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima, ili ako ste na dijalizi

  • ako vam je u skorije vreme transplantiran bubreg

  • ako povraćate, ako ste u skorije vreme intezivno povraćali, ili ako imate proliv

  • ako imate oboljenje nadbubrežne žlezde- Conn-ov sindrom (takođe nazvan primarni hiperaldosteronizam)

  • ako imate nizak krvni pritisak

  • ako ste nekada imali šlog

  • veoma je važno da obavestite svog lekara ako mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Primena ovog leka se ne preporučuje tokom rane trudnoće i ne sme se uzimati nakon 3 meseca trudnoće s obzirom da, ako se uzima u ovom periodu, može uzrokovati ozbiljna oštećenja Vaše bebe.


   Ako ste imali ili imate neka od navedenih stanja Vaš lekar će želeti da češće dolazite na lekarske preglede da bi mogao da radi određene testove.


   Ako planirate da idete na operaciju, recite Vašem lekaru ili stomatologu da uzimate lek Kandesartan Sandoz, zbog toga što istovremena primena leka Kandesartan Sandoz i nekih anestetika može dovesti do izrazitog pada krvnog pritiska.


   Primenakoddece

   Nema iskustva u primeni leka Kandesartan Sandoz kod dece (mlađe od 18 godina), zbog čega ovaj lek ne treba


   davati deci.


   Primena drugih lekova

   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Lek Kandesartan Sandoz može uticati na delovanje određenih lekova, kao što i određeni lekovi mogu uticati na delovanje leka Kandesartan Sandoz.

   Ako pored leka Kandesartan Sandoz koristite još neke određene lekove, Vaš lekar će s vremena na vreme uraditi određene testove krvi.


   Naročito je važno da kažete Vašem lekaru ako koristite neke od sledećih lekova:

  • drugi lekovi koji se koriste za smanjenje krvnog pritiska, uključujući beta blokatore, diazoksid i ACE inhibitore kao što je enalapril, kaptopril, lizinopril ili ramipril

  • nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) kao što su ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksib ili etorikoksib (lekovi protiv bolova i upala)

  • acetilsalicilna kiselina (ako uzimate više od 3 g na dan) (lek protiv bolova i upale)

  • suplementi kalijuma ili zamene za so koje sadrže kalijum (lekovi koji povećavaju vrednosti kalijuma u krvi)

  • heparin (lek koji razređuje krv)

  • diuretici (lek za izbacivanje vode iz organizma)

  • litijum (lek za lečenje mentalnih problema)


   Uzimanje leka Kandesartan Sandoz sa hranom ili pićima

   Lek Kandesartan Sandoz se može uzimati nezavisno od obroka.


   Ako konzumirate alkohol, razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što počnete da koristite lek Kandesartan Sandoz . Neki ljudi koji piju alkohol tokom uzimanja leka Kandesartan Sandoz mogu osetiti nesvesticu ili vrtoglavicu.


   Primena leka Kandesartan Sandoz u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Trudnoća

   Veoma je važno da obavestite lekara ako mislite (ili biste mogli biti) trudni. Vaš lekar će Vas posavetovati da prestanete sa uzimanjem leka Kandasartan Sandoz pre trudnoće ili čim saznate da ste trudni i da počnete da uzimate neki drugi lek umesto ovog leka. Primena ovog leka se ne savetuje tokom rane trudnoće i ne sme se uzimati nakon 3 meseca trudnoće, s obzirom da može uzrokovati ozbiljna oštećenja Vaše bebe ako se koristi nakon trećeg meseca trudnoće.


   Dojenje

   Obavestite Vašeg lekara ako dojite ili planirate da počnete sa dojenjem. Lek Kandasartan Sandoz se ne preporučuje dojiljama, a Vaš lekar će možda izabrati neku drugu terapiju ako želite da dojite, posebno ako je Vaša beba novorođenče ili je prevremeno rođena.


   Uticaj leka Kandesartan Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Tokom uzimanja leka Kandesartan Sandoz kod nekih ljudi se mogu javiti vrtoglavica ili umor. Ako se ovo dešava i Vama, nemojte upravljati vozilima ili rukovati mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Kandesartan Sandoz


   Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Kandesartan Sandoz

  Lek Kandesartan Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Terapija visokog krvnog pritiska

  • Uobičajena doza leka Kandesartan Sandoz je 8 mg jednom dnevno. U zavisnosti od odgovora krvnog pritiska, Vaš lekar vam može povećati dozu do 16 mg jednom dnevno, i kasnije do 32 mg jednom dnevno.

  • Lekar može propisati nižu početnu dozu kod nekih pacijenata, kao što su oni sa oboljenjima jetre, bubrega ili oni koji su u skorije vreme izgubili određenu količinu tečnosti iz organizma, npr. usled povraćanja ili proliva ili upotrebe diuretika.

  • Kod nekih pacijenata crne rase može doći do smanjenog odgovora na ovu vrstu lekova kada se oni primenjuju kao jedina terapija. Kod ovih pacijenata može biti potrebna veća doza ovog leka.


   Terapija srčane slabosti

   Uobičajena početna doza leka Kandesartan Sandoz je 4 mg jednom dnevno. Vaš lekar vam može udvostručiti dozu u intervalima od najmanje 2 nedelje, do doze od 32 mg jednom dnevno. Lek Kandasartan Sandoz se može uzimati sa drugim lekovima za srčanu slabost, a Vaš leka će odlučiti koja terapija je najpogodnija za Vas.


   Važno je da lek Kandesartan Sandoz uzimate svakog dana u isto vreme, što će Vam pomoći da ne zaboravite da ga uzimate.

   Lek Kandesartan Sandoz može se uzimati sa ili bez hrane. Tabletu progutajte sa gutljajem vode.


   Ako ste uzeli više leka Kandesartan Sandoz nego što je trebalo


   Ako uzmete više leka Kandesartan Sandoz nego što bi trebalo, posavetujte se odmah sa lekarom ili farmaceutom. Najčešći efekat predoziranja je nizak krvni pritisak. Ako dođe do izrazitog pada krvnog pritiska (sa simptomima kao što su ošamućenost ili nesvestica) može biti od pomoći ako legnete sa uzdignutim nogama. Međutim, ako imate izražene simptome, molimo Vas da uzmete ovo uputstvo i kutiju sa lekom i posetite Vašeg lekara ili odete do najbliže bolnice.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Kandesartan Sandoz


   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Samo uzmite narednu dozu kao obično.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Kandesartan Sandoz


   Ako prestanete da uzimate lek Kandesartan Sandoz može opet doći do porasta krvnog pritiska. Zbog toga je važno da ne prekidate sa uzimanjem ovog leka bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Kandesartan Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

  svih.


  Prekinite sa uzimanjem leka Kandesartan Sandoz i odmah potražite medicinsku pomoć ako imate neku od sledećih alergijskih reakcija:

  • teškoće sa disanjem, sa ili bez oticanja lica, usana, jezika i/ili grla.

  • oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može dovesti do teškoća sa gutanjem

  • izraženi osip po koži (sa koprivnjačom)


   Lek Kandesartan Sandoz može dovesti do smanjenja broja belih krvnih zrnaca što može povećati sklonost ka infekcijama, a pored toga može se javiti umor, infekcija ili groznica. Vaš lekar može povremeno da uradi testove krvi da bi utvrdio da li je lek Kandesartan Sandoz doveo do promena u Vašoj krvi (agranulocitoza).


   Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata):

   Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata) Povremeno (manje od 1 kod 100, ali više od 1 kod 1.000 lečenih pacijenata) Retko (manje od 1 kod 1.000, ali više od 1 kod 10.000 lečenih pacijenata)

   Veoma retko (manje od 1 na 10.000 pacijenata), Nije poznata učestalost


   Čestaneželjenadejstva:

  • ošamućenost, vrtoglavica

  • glavobolja

  • respiratorne infekcije

  • nizak krvni pritisak. Ovo može dovesti do osećaja nesvestice ili vrtoglavice.

  • porast vrednosti kalijuma u krvi, naročito ako već imate problema sa bubrezima ili srčanu slabost. Ako je

   ovaj poremećaj izražen može se javiti umor, slabost, nepravilni srčani otkucaji ili osećaj bockanja ili mravinjanja po koži (parestezije)

  • problemi sa funkcijom bubrega, naročito ako već imate problema sa bubrezima ili srčanu slabost. U veoma retkim slučajevima, može se javiti slabost bubrega.


   Veomaretkaneželjenadejstva:

  • oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, osip, svrab, koprivnjača

  • smanjenje broja crvenih ili belih krvnih zrnaca. Može se javiti umor, infekcija ili groznica

  • smanjene vrednosti natrijuma u krvi. Ako je ovaj poremećaj izražen možete osetiti slabost, nedostatak energije ili mišićne grčeve


  • bol u leđima, bol u zglobovima i mišićima

  • problemi sa funkcijom jetre, porast enzima jetre, može se javiti i zapaljenje jetre (hepatitis). Možete osetiti umor, žutilo kože i beonjača i simptome slične gripu.

  • mučnina


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Kandesartan Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Kandesartan Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kandesartan Sandoz

Aktivna supstanca je: kandesartan-cileksetil.


KandesartanSandoztablete4mg

Jedna tableta sadrži 4 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.


KandesartanSandoztablete8mg

Jedna tableta sadrži 8 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171) .


KandesartanSandoztablete16mg

Jedna tableta sadrži 16 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171).


KandesartanSandoztablete32mg

Jedna tableta sadrži 32 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat;


gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Kandesartan Sandoz i sadržaj pakovanja

KandesartanSandoztablete4mg

Okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom oznakom 4 sa druge strane.


KandesartanSandoztablete8mg

Okrugle, bikonveksne mramorirane tablete ru`i~aste boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom

oznakom 8 sa druge strane.


KandesartanSandoztablete16mg

Okrugle, bikonveksne mramorirane tablete ružičaste boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom

oznakom 16 sa druge strane.


KandesartanSandoztablete32mg

Okrugle, bikonveksne mramorirane tablete ružičaste boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom oznakom 32 sa druge strane.


Tableta se može podeliti na jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalazi 3 Al/Al blistera sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Farmacevtska Družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Kandesartan Sandoz 4 mg tablete: 515-01-693-10-002, 29.04.2011.

Kandesartan Sandoz 8 mg tablete: 119/2011/12,

04.01.2011.

Kandesartan Sandoz 16 mg tablete: 120/2011/12,

04.01.2011.

Kandesartan Sandoz 32 mg tablete: 121/2011/12,

04.01.2011.