Početna stranica Početna stranica

Kornam
terazosin

UPUTSTVO ZA LEK


Kornam, 2 mg, tablete

Kornam, 5 mg, tablete terazosin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kornam, 2 mg, tablete: laktoza monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; talk; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; hinolin, žuto (E104).

Kornam, 5 mg, tablete: laktoza monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; talk; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Kornam i sadržaj pakovanja


Kornam, 2 mg, tablete:

Okrugle, ravne žute tablete, fasetiranih ivica sa podeonom crtom na jednoj strani.


Kornam, 5 mg, tablete:

Okrugle, ravne tablete, narandžastožute boje, fasetiranih ivica sa podeonom crtom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 10 tableta (ukupno 20 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

Kneginje Zorke 2, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Kornam, tableta, 2 mg: 515-01-01676-20-001 od 20.04.2021.

Kornam, tableta, 5 mg: 515-01-01677-20-001 od 20.04.2021.