Početna stranica Početna stranica

Kyprolis
karfilzomib

UPUTSTVO ZA LEK


Kyprolis 60 mg prašak za rastvor za infuziju karfilzomib


image

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kyprolis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Kyprolis

 3. Kako se primenjuje lek Kyprolis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kyprolis

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Kyprolis i čemu je namenjen


  Kyprolis je lek koji sadrži aktivnu supstancu karfilzomib.


  Karfilzomib deluje tako što blokira proteazom. Proteazom je sistem unutar ćelije koji razgrađuje proteine kada su oštećeni ili više nisu potrebni. Sprečavanjem razlaganja proteina u ćelijama karcinoma, kod kojih je veća verovatnoća postojanje proteina koji nisu normalne strukture, Kyprolis izaziva smrt ćelije.


  Kyprolis se koristi za lečenje odraslih pacijenata sa multiplim mijelomom koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju za ovu bolest. Multipli mijelom je karcinom plazma ćelija (vrsta bijelih krvnih ćelija).


  Kyprolis se primenjuje zajedno sa lenalidomidom i deksametazonom, ili samo sa deksametazonom. Lenalidomid i deksametazon su drugi lekovi koji se koriste za lečenje multiplog mijeloma.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Kyprolis


  Vaš lekar će Vas pregledati i proučiti Vašu celokupnu istoriju bolesti. Tokom lečenja bićete pažljivo praćeni. Pre početka primene i tokom lečenja lekom Kyprolis bićete podvrgnuti analizama krvi kako bi se proverio broj krvnih ćelija i funkcija jetre i bubrega. Vaš lekar ili medicinska sestra će proveriti da li dobijate dovoljno tečnosti.


  Morate pročitati Uputstvo o leku za sve lekove koje uzimate u kombinaciji sa lekom Kyprolis kako biste razumeli informacije povezane sa tim lekovima.


  Nemojte uzimati Kyprolis ako ste alergični na karfilzomib ili neki drugi sastojak ovog leka (naveden u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri pre primene leka Kyprolis ako imate bilo koje od dole navedenih stanja. Možda će biti potrebne dodatne analize kako bi se proverila funkcija srca, bubrega i jetre.


  • Problemi sa srcem, uključujući i ranije bolove u grudnom košu (angina), srčanog udara, nepravilnog srčanog ritma, visok krvni pritisak ili ako ste ikada uzimali lekove za srce

  • Problemi sa plućima, uključujući ranije otežano disanje u mirovanju ili tokom aktivnosti (dispneja)

  • Problemi sa bubrezima, uključujući insuficijenciju bubrega ili ako ste ikada primali dijalizu

  • Problemi sa jetrom, uključujući raniji hepatitis i masnu jetru ili ako Vam je ikada bilo rečeno da Vaša jetra ne radi pravilno

  • Neuobičajena krvarenja, uključujući lako stvaranje modrica, krvarenja nastala zbog povrede kao što je posekotina, kojima za zaustavljanje treba duže nego je očekivano; ili unutrašnje krvarenje poput iskašljavanja krvi, povraćanja krvi, tamne stolice nalik katranu ili svetlo crvene krvi u stolici; ili krvarenje u mozgu koje dovodi do iznenadne utrnulosti ili paralize na jednoj strani lica, nogu ili ruku, iznenadne jake glavobolje ili poteškoća sa vidom, govorom ili gutanjem. To može ukazivati da imate nizak broj trombocita (ćelije koje pomažu u zgrušavanju krvi)

  • Krvni ugrušci u venama u istoriji bolesti

  • Bol ili oticanje nogu ili ruku (što može biti simptom krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu ili ruku), bolovi u grudnom košu ili nedostatak vazduha (što može biti simptom krvnih ugrušaka u plućima)

  • Bilo koja druga teška bolest zbog koje ste bili hospitalizovani ili ste primali bilo koje lekove. Stanja na koja treba obratiti pažnju

   Tokom uzimanja leka Kyprolis morate obratiti pažnju na neke simptome kako bi se smanjio rizik nastanka problema. Kyprolis može pogoršati neka stanja ili uzrokovati ozbiljne neželjene reakcije koje mogu imati smrtni ishod, poput problema sa srcem, plućima ili bubrezima, sindrom lize tumora (stanje opasno po život do kojeg dolazi kada se ćelije karcinoma raspadnu i ispuštaju sadržaj u krvotok), reakcije povezane sa infuzijom leka Kyprolis, neobične modrice ili krvarenja (uključujući unutrašnje krvarenje), krvne ugruške u venama, probleme sa jetrom, određena stanja u krvi ili neurološko stanje poznato kao sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES, engl. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome). Pogledajte 'Stanja na koja treba obratiti pažnju’ u odeljku 4.


   Obavestite vašeg lekara ako ste ikada imali ili možda sada imate infekciju hepatitisom B. To je zato što bi ovaj lek mogao izazvati ponovno aktiviranje virusa hepatitisa B. Vaš lekar će proveriti imate li znakove ove infekcije pre, za vreme i određeno vreme nakon lečenja ovim lekom. Odmah obavestite svog lekara ako vam se pojača umor ili u slučaju pojave žute boje kože ili beonjača.


   U bilo kom trenutku tokom ili nakon lečenja, odmah obavestite vašeg lekara ili medicinsku sestru ako: imate zamagljen vid, gubitak vida ili duple slike, imate poteškoće s govorom, slabost u ruci ili nozi, primetite promenu u načinu hodanja ili imate probleme s ravnotežom, konstantnu utrnulost, smanjen osećaj ili gubitak osećaja, gubitak pamćenja ili konfuziju. Sve ovo mogu biti simptomi ozbiljne i potencijalno smrtonosne bolesti mozga poznate kao progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML). Ako ste imali ove simptome pre lečenja karfilzomibom, obavestite svog lekara o svakoj promeni ovih simptoma.


   Drugi lekovi i Kyprolis


   Obavestite svog lekara ako uzimate, nedavno ste uzimali ili biste mogli uzimati bilo koje druge lekove. To uključuje i bilo koje lekove koji se uzimaju bez recepta, poput vitamina ili biljnih lekova.


   Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako uzimate lekove za sprečavanje trudnoće, kao što su oralni kontraceptivi ili drugi hormonski kontraceptivi, jer ti lekovi možda nisu primereni za istovremenu primenu sa lekom Kyprolis.


   Trudnoća i dojenje


   Za žene koje uzimaju Kyprolis


   Ne uzimajte Kyprolis ako ste trudni, sumnjate na trudnoću ili planirate trudnoću. Lečenje lekom Kyprolis nije procenjivano kod trudnica. Tokom lečenja i 30 dana nakon završetka primene leka Kyprolis treba primenjivati odgovarajuću metodu kontracepcije kako biste bili sigurni da nećete zatrudneti.

   Porazgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom o odgovarajućim metodama kontracepcije. Ako tokom primene leka Kyprolis zatrudnite, odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru.

   Ne uzimajte lek Kyprolis ako dojite. Nije poznato da li lek Kyprolis prolazi u majčino mleko u ljudi.

   Očekuje se da je lenalidomid štetan za nerođeno dete. S obzirom na to da se Kyprolis primenjuje u kombinaciji sa lenalidomidom, morate da se pridržavate Programa prevencije trudnoće (za informacije o prevenciji trudnoće pogledajte Uputstvo o leku za lenalidomid i posavetujte se sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom).


   Za muškarce koji uzimaju Kyprolis


   Tokom lečenja i 90 dana nakon završetka primene leka Kyprolis savetuje se korišćenje kondoma, čak i ako je Vaša partnerka trudna.


   Ako Vaša partnerka zatrudni dok Vi uzimate Kyprolis ili tokom 90 dana nakon završetka Vašeg lečenja, odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Tokom lečenja lekom Kyprolis možete osećati umor, vrtoglavicu, nesvesticu i/ili pad krvnog pritiska. To može da umanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Nemojte voziti automobil ili upravljati mašinama ako imate ove simptome.


   Kyprolis sadrži natrijum


   Ovaj lek sadrži 0,3 mmol natrijuma (što odgovara 7 mg natrijuma) po mL rekonstituisanog rastvora. To treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Kyprolis


Kyprolis će Vam dati lekar ili medicinska sestra. Doza će se izračunati na osnovu Vaše visine i telesne mase (površine tela). Vaš lekar ili medicinska sestra će odrediti dozu leka Kyprolis koju ćete primiti.


Kyprolis se primenjuje u obliku infuzije u venu. Infuzija može trajati do 30 minuta. Kyprolis se primenjuje 2 dana zaredom svake nedelje, tokom 3 nedelje, nakon čega sledi jedna nedelja bez terapije.


Svaki period od 28 dana čini jedan terapijski ciklus. To znači da se Kyprolis primenjuje 1., 2., 8., 9., 15. i

16. dana u svakom ciklusu od 28 dana. Doze koje se primenjuju 8. i 9. dana u svakom ciklusu neće se primenjivati od 13. ciklusa nadalje ukoliko se lek Kyprolis primenjuje u kombinaciji sa lenalidomidom i deksametazonom.


Većina pacijenata prima lečenje sve dok se njihovo stanje poboljšava ili ostaje stabilno. Međutim, lečenje lekom Kyprolis može se prekinuti i ako dođe do neželjenih reakcija koje se ne mogu lečiti.


Zajedno sa lekom Kyprolis se primenjuju ili lenalidomid i deksametazon ili samo deksametazon. Takođe, možete primati i druge lekove.


Ako ste uzeli previše leka Kyprolis


S obzirom na to da će Vam ovaj lek dati lekar ili medicinska sestra, nije verovatno da ćete primiti previše leka. Međutim, ako primite previše leka Kyprolis, Vaš lekar će Vas pratiti zbog mogućih neželjenih reakcija.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjene reakcije iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Stanja na koja treba obratiti pažnju


  Neke neželjene reakcije mogu biti ozbiljne. Odmah obavestite svog lekara ako primetite bilo koji od sledećih simptoma:


  • Bol u grudnom košu, nedostatak vazduha ili ako dođe do oticanja stopala, što mogu biti simptomi problema sa srcem

  • Otežano disanje, uključujući nedostatak vazduha u mirovanju ili pri aktivnosti ili kašalj (dispneja), ubrzano disanje, osećaj da ne možete da udahnete dovoljnu količinu vazduha, vizing (zviždanje u plućima) ili kašalj, što mogu biti znakovi plućne toksičnosti

  • Veoma visok krvni pritisak, jak bol u grudnom košu, jaka glavobolja, zbunjenost, zamagljen vid, mučnina i povraćanje ili teška uznemirenost, što mogu biti znaci stanja poznatog kao hipertenzivna kriza

  • Nedostatak vazduha tokom svakodnevnih aktivnosti ili u mirovanju, nepravilni otkucaji srca, ubrzani otkucaji srca, umor, vrtoglavica i nesvestica, što mogu biti znaci stanja poznatog kao plućna hipertenzija

  • Otečeni zglobovi, stopala ili šake, gubitak apetita, smanjeno mokrenje ili poremećaj rezultata analiza krvi, što mogu biti simptomi problema sa bubrezima ili insuficijencije bubrega

  • Neželjena reakcija zvana sindrom lize tumora, koju može uzrokovati brza razgradnja tumorskih ćelija i koja može izazvati nepravilne otkucaje srca, insuficijenciju bubrega ili poremećaj rezultata laboratorijskih analiza krvi

  • Kao reakcija na infuziju mogu se javiti temperatura, jeza ili groznica, bol u zglobovima, bol u mišićima, navala vrućine ili oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može dovesti do otežanog disanja ili gutanja (angioedem), slabost, nedostatak vazduha, nizak krvni pritisak, nesvestica, stezanje u grudnom košu ili bol u grudnom košu

  • Neuobičajeno stvaranje modrica ili krvarenje, poput posekotina kojima za prestanak krvarenja treba duže nego što je očekivano; ili unutrašnje krvarenje poput iskašljavanja krvi, povraćanja krvi,

   tamne stolice nalik katranu ili svetlo crvene krvi u stolici; ili krvarenje u mozgu koje dovodi do iznenadne utrnulosti ili paralize na jednoj strani lica, nogu ili ruku, iznenadne jake glavobolje ili poteškoća sa vidom, govorom ili gutanjem

  • Bol ili oticanje nogu ili ruku (što može biti simptom krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu ili ruku), bolovi u grudnom košu ili nedostatak vazduha (što može biti simptom krvnih ugrušaka u plućima)

  • Žuta prebojenost kože i očiju (žutica), bolovi u trbuhu ili oticanje trbuha, mučnina ili povraćanje, što mogu biti simptomi problema sa jetrom, uključujući insuficijenciju jetre. Ako ste ikada bili zaraženi virusom hepatitisa B, lečenje ovim lekom može uzrokovati ponovno aktiviranje infekcije izazvane virusom hepatitisa B.

  • Krvarenje, nastanak modrica, slabost, zbunjenost, povišena temperatura, mučnina, povraćanje i proliv i akutna insuficijencija bubrega, što mogu biti znaci poremećaja krvi poznatog kao trombotična mikroangiopatija

  • Glavobolje, zbunjenost, konvulzivni napadi, gubitak vida i visok krvni pritisak (hipertenzija) koji mogu biti simptomi neurološkog stanja poznatog kao sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije (PRES).


   Ostale moguće neželjene reakcije


   Veoma česte neželjene reakcije (mogu se javiti u više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Ozbiljna infekcija pluća (zapaljenje pluća)

  • Infekcije respiratornog sistema (infekcije disajnih puteva)

  • Nizak nivo trombocita (krvnih pločica), što može uzrokovati lako stvaranje modrica ili krvarenje (trombocitopenija)

  • Nizak nivo belih krvnih ćelija, što može umanjiti sposobnost organizma da se obrani od infekcija i može biti povezano sa povišenom temperaturom

  • Nizak nivo crvenih krvnih ćelija (anemija), što može uzrokovati umor

  • Promene rezultata krvi (smanjen nivo kalijuma, povišen nivo šećera i/ili kreatinina u krvi)

  • Smanjen apetit

  • Problemi sa spavanjem (nesanica)

  • Glavobolja

  • Utrnulost, trnci ili smanjen osećaj u šakama i/ili stopalima

  • Vrtoglavica

  • Visok krvni pritisak (hipertenzija)

  • Nedostatak vazduha

  • Kašalj

  • Proliv

  • Mučnina

  • Zatvor (nemogućnost pražnjenja creva)

  • Povraćanje

  • Bol u trbuhu

  • Bol u leđima

  • Bol u zglobovima

  • Bol u ekstremitetima, šakama ili stopalima

  • Grčevi mišića

  • Povišena temperatura

  • Jeza

  • Oticanje šaka, stopala ili zglobova

  • Osećaj slabosti

  • Umor


   Česte neželjene reakcije (mogu se javiti u do 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Reakcije povezane sa infuzijom

  • Insuficijencija (slabost) srca i problemi sa srcem uključujući ubrzane, snažne i nepravilne otkucaje srca

  • Srčani udar

  • Problemi sa bubrezima, uključujući insuficijenciju bubrega

  • Krvni ugrušci u venama (duboka venska tromboza)

  • Osećaj prekomerne vrućine

  • Krvni ugrušci u plućima

  • Nkupljanje tečnosti u plućima

  • Zviždanje u plućima

  • Ozbiljna infekcija, uključujući infekciju krvi (sepsa)

  • Infekcija pluća

  • Problemi sa jetrom, uključujući povećanje vrednosti enzima jetre u krvi

  • Simptomi slični gripu (influenca)

  • Ponovno aktiviranje virusa uzročnika ovčijih boginja (varicella-zoster virusa), što može uzrokovati kožni osip i bol u određenom delu tela (herpes zoster)

  • Infekcija mokraćnog sistema (infekcija struktura koje prenose mokraću)

  • Kašalj koji može uključivati stezanje ili bol u grudnom košu, začepljen nos (bronhitis)

  • Bol u grlu

  • Zapaljenje nosa i grla

  • Curenje nosa, začepljenje nosa ili kijanje

  • Virusna infekcija

  • Infekcije želuca i creva (gastroenteritis)

  • Krvarenje u želucu i crevima

  • Promene analiza krvi (smanjena vrednost natrijuma, magnezijuma, proteina, kalcijuma ili fosfata u krvi, povišen nivo kalcijuma, mokraćne kiseline, kalijuma, bilirubina ili c-reaktivnog proteina u krvi)

  • Dehidratacija (nedostatak tečnosti)

  • Uznemirenost

  • Osećaj zbunjenosti

  • Zamućen vid

  • Katarakta

  • Smanejn krvni pritisak (hipotenzija)

  • Krvarenje iz nosa

  • Promena glasa ili promuklost

  • Problemi sa varenjem

  • Zubobolja

  • Osip

  • Bol u kostima, bol u mišićima, bol u grudnom košu

  • Slabost mišića

  • Bol u mišićima

  • Svrab kože

  • Crvenilo kože

  • Pojačano znojenje

  • Bol

  • Bol, oticanje, iritacija ili neprijatnost na mestu gde ste primili injekciju u venu

  • Zujanje u ušima (tinitus)

  • Opšti osećaj bolesti ili neprijatnosti


   Povremene neželjene reakcije (mogu se javiti u do 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Krvarenje u plućima

  • Zapaljenje creva uzrokovana bakterijom Clostridium difficile

  • Alergijska reakcija na Kyprolis

  • Višestruka insuficijencija (slabost) organa

  • Smanjen dotok krvi u srce

  • Krvarenje u mozgu

  • Moždani udar

  • Otežano disanje, ubrzano disanje i/ili blago plavo obojeni prsti i usne (akutni respiratorni distres sindrom)

  • Oticanje ovojnice srca (perikarditis), simptomi uključuju bol iza grudne kosti koja se ponekad širi na vrat i ramena, ponekad uz povišenu temperaturu

  • Nakupljanje tečnosti u ovojnici srca (perikardni izliv), simptomi uključuju bol ili pritisak u grudnom košu i nedostatak vazduha

  • Blokiranje protoka žuči iz jetre (holestaza), što može uzrokovati svrab kože, žutu prebojenost kože, vrlo tamnu boju mokraće i vrlo bledu stolicu

  • Perforacija (pucanje) probavnog sistema

  • Infekcija izazvana citomegalovirusom

  • Ponovno aktiviranje infekcije hepatitisom B (virusna upala jetre) Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

  Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Kyprolis


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Kyprolis se čuva u apoteci.


  Kyprolis se ne sme upotrebiti nakon isteka roka važenja navedenog na bočici i kutiji. Rok važenja odnosi se na zadnji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rekonstituisani lek treba da bude bistar, bezbojan do žućkasti rastvor i ne sme se primenjivati ako se primeti bilo kakva promena boje ili prisustvo čestica.


  Kyprolis je isključivo za jednokratnu primenu. Sav neiskorišćeni lek ili otpadni materijal treba odbaciti u skladu sa lokalnim zahtevima.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Što sadrži lek Kyprolis


Kako izgleda lek Kyprolis i sadržaj pakovanja


Kyprolis je dostupan u bezbojnoj staklenoj bočici u obliku belog do skoro belog praška za rastvor za infuziju, koji se rekonstituiše (rastvara) pre primene. Rekonstituisani rastvor je bistar, bezbojan ili žućkasti rastvor.


Svako pakovanje sadrži 1 bočicu.


Nosilac dozvole:

AMICUS SRB D.O.O.

Milorada Jovanovića 9 Beograd, Srbija


Proizvađač:

AMGEN EUROPE B.V.

Minervum 7061

4817 Breda Holandija


AMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UNLIMITED COMPANY

Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Irska


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Decembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-01619-19-001 od 27.12.2019.


image


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Uputstvo za rekonstituciju i pripremu leka Kyprolis, prašak za rastvor za infuziju za intravensku primenu


Karfilzomib je citotoksičan. Stoga je potreban oprez tokom rukovanja i pripreme leka Kyprolis. Preporučuje se nošenje rukavica i druge zaštitne opreme.


Bočice leka Kyprolis ne sadrže antimikrobne konzervanse i namenjene su isključivo za jednokratnu primenu. Važno je pridržavati se odgovarajuće aseptične tehnike.


Rekonstituisani rastvor sadrži karfilzomib u koncentraciji od 2 mg/mL. Pre rekonstitucije pročitajte celo uputstvo za pripremu.


 1. Neposredno pre primene izvadite bočicu iz frižidera.


 2. Izračunajte dozu (mg/m2) i broj potrebnih bočica leka Kyprolis na osnovu površine tela pacijenata pre početka lečenja. Kod pacijenata sa BSA većom od 2,2 m2 treba primeniti dozu koja odgovara BSA od 2,2 m2. Prilagođavanje doze nije potrebno za promene telesne mase ≤ 20%.


 3. Upotrebite samo iglu veličine 21G ili više G (0,8 mm ili manjeg spoljašnjeg promera igle) da rekonstituišete svaku bočicu u aseptičnim uslovima sporim ubrizgavanjem 29 mL sterilne vode za injekcije kroz čep i usmeravajući rastvor na UNUTRAŠNJI ZID BOČICE kako biste minimizirali stvaranje pene.


 4. Nežno vrtite i/ili sporo okrećite bočicu otprilike 1 minut ili do potpunog rastvaranja. NE TRESITE. Ako se stvori pena, pustite rastvor da se slegne u bočici do nestanka pene (oko 5 minuta) i dok rastvor ne postane bistar.


 5. Pre primene vizuelno proverite ima li čestica ili promene boje. Rekonstituisani lek treba da bude bistar, bezbojni do žućkasti rastvor i ne sme se primenjivati ako se primeti bilo kakva promena boje ili prisutnost čestica.


 6. Bacite neiskorišćeni deo leka koji je ostao u bočici.

 7. Kyprolis se može primeniti direktno intravenski putem infuzije ili opciono, može se primeniti i u kesi za infuziju. Ne sme se primenjivati kao intravenska doza ili bolus injekcija.


 8. Kada se primenjuje u kesi za infuziju, upotrebite samo iglu veličine 21G ili više G (0,8 mm ili manjeg spoljašnjeg promera igle) da izvučete izračunatu dozu iz bočice i razredite u kesi za infuziju od 50 ili 100 mL u kojoj se nalazi 5%-tni rastvor glukoze za injekcije.


Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek se mora upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja postaju odgovornost korisnika i ne treba da budu duži od 24 sata na 2°C do 8°C.


Odbacivanje


Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal potrebno je odbaciti u skladu sa lokalnim propisima.