Početna stranica Početna stranica

GRIPPOSTAD topli napitak
paracetamol

UPUTSTVO ZA LEK


GRIPPOSTAD topli napitak, prašak za oralni rastvor, 600 mg Pakovanje: kesica, 5 x 5 g

Pakovanje: kesica, 10 x 5 g


Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG

Adresa: Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


GRIPPOSTAD topli napitak, prašak za oralni rastvor, 600 mg INN: paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek GRIPPOSTAD topli napitak, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek GRIPPOSTAD topli napitak i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GRIPPOSTAD topli napitak

 3. Kako se upotrebljava lek GRIPPOSTAD topli napitak

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GRIPPOSTAD topli napitak

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GRIPPOSTAD topli napitak I ČEMU JE NAMENJEN?


  GRIPPOSTAD topli napitak je lek koji se koristi za otklanjanje blagog do umerenog bola i sniženje telesne temperature (analgetik i antipiretik).


  GRIPPOSTAD topli napitak je namenjen za simptomatsku terapiju blagog do umerenog bola (glavobolja, zubobolja, menstrualni bol i/ili povišena temperatura).


  Primenjuje se kod dece starije od 10 godina, adolescenata i odraslih osoba.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GRIPPOSTAD topli napitak


  Lek GRIPPOSTAD topli napitak ne smete koristiti ako:

  • znate da ste preosetljivi na paracetamol ili bilo koju pomoćnu supstancu u preparatu GRIPPOSTAD topli napitak

  • imate teško oštećenu funkciju jetre


   Osim toga, GRIPPOSTAD topli napitak ne smeju uzimati

  • deca mlađa od 10 godina

  • osobe koje imaju manje od 40 kg telesne mase


   Kada uzimate lek GRIPPOSTAD topli napitak, posebno vodite računa:


   U navedenim slučajevima ne uzimajte GRIPPOSTAD topli napitak bez prethodne konsultacije sa lekarom:


  • hronični alkoholizam

  • oštećena funkcija jetre (hepatitis, Gilbert-ov sindrom)

  • postojeće oštećenje bubrega


   Obavezno se javite lekaru ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili ne dođe do poboljšanja posle 3 dana ili ukoliko Vam se pojavi povišena telesna temperatura.


   U toku duge i nepravilne primene lekova protiv bolova, može doći do pojave glavobolje koja se ne sme lečiti daljim povećanjem doze.


   Generalno, redovna primena lekova protiv bolova može dovesti do trajnog oštećenja bubrega sa rizikom od nastanka oštećenja bubrežne funkcije (analgetska nefropatija), posebno ako se kombinuju različiti lekovi protiv bolova.


   Ukoliko posle produžene i nepravilne primene velikih doza lekova protiv bolova naglo prestanete da ih uzimate, može doći do pojave glavobolje, osećaja umora, bolova u mišićima, nervoze i simptoma od strane vegetativnog nervnog sistema. Ovi simptomi nestaju u toku nekoliko dana. U tom periodu ne smete uzimati lekove protiv bolova i pre nego što počnete ponovo da ih uzimate morate zatražiti savet lekara. Ne treba da


   koristite GRIPPOSTAD topli napitak u toku dužeg vremena ili u većoj dozi, bez saveta lekara ili stomatologa.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Interakcije su moguće sa sledećim lekovima:


   Ukoliko se probenecid, lek koji se koristi u terapiji gihta, uzima istovremeno, dozu GRIPPOSTAD toplog napitka treba smanjiti jer može doći do usporene razgradnje paracetamola, koji je aktivna supstanca u GRIPPOSTAD toplog napitka.


   Fenobarbiton (lek za umirenje), fenitoin i karbamazepin (lekovi za lečenje epilepsije), rifampicin (lek za lečenje tuberkuloze), kao i drugi lekovi koji mogu da oštete jetru povećavaju rizik od oštećenja jetre ukoliko se uzimaju istovremeno sa GRIPPOSTAD toplim napitkom.


   Metoklopramid i domperidon (lekovi protiv povraćanja) mogu da ubrzaju apsorpciju i početak dejstva paracetamola, aktivne supstance u GRIPPOSTAD toplom napitku.


   Salicilamidi (lekovi za smanjenje bola i sniženje povišene telesne temperature) mogu da produže dejstvo paracetamola u telu.


   Antikoagulansi (lekovi koji utiču na proces koagulacije u krvi): uzimanje paracetamola duže od nedelju dana povećava efekat antikoagulanasa.


   Holestiramin (lek koji snižava povišene koncentracije masnoća u krvi) može smanjiti apsorpciju paracetamola, aktivne supstance GRIPPOSTAD toplog napitka i time smanjiti njegovu efikasnost.


   Lekovi koji usporavaju pražnjenje želuca (na primer propantelin) mogu da uspore apsorpciju i početak dejstva paracetamola.


   Zidovudin (lek koji se koristi u terapiji HIV infekcija): sklonost ka pojavi neutropenije (smanjenje broja belih krvnih zrnaca) je povećana. Potreban je medicinski nadzor pre i u toku istovremene primene.


   Efekti na vrednosti laboratorijskih testova

   GRIPPOSTAD topli napitak može uticati na rezultate testova za određivanje mokraćne kiseline i glukoze u krvi.


   Uzimanje leka GRIPPOSTAD topli napitak sa hranom ili pićima


   Tokom primene GRIPPOSTAD toplog napitka ne treba konzumirati alkoholna pića.


   Primena leka GRIPPOSTAD topli napitak u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Trudnoća

   U toku trudnoće GRIPPOSTAD topli napitak se može primenjivati samo uz prethodnu pažljivu procenu odnosa koristi i rizika od primene leka. Za vreme trudnoće, ne treba da uzimate GRIPPOSTAD topli napitak u dužem vremenskom periodu, u većoj dozi ili istovremeno sa drugim lekovima, jer bezbednost njegove primene nije dokazana u tim slučajevima.


   Dojenje

   Paracetamol prolazi u majčino mleko. Kako za sada nisu registrovane štetne posledice za odojče u periodu dojenja, ne savetuje se prekid dojenja u toku kratkotrajne primene leka.


   Uticaj leka GRIPPOSTAD topli napitak na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   GRIPPOSTAD topli napitak ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Oprez je uvek potreban pri primeni lekova protiv bolova.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka GRIPPOSTAD topli napitak


   Sadrži aspartam koji je izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.

   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

   Sadrži 3,8 grama saharoze u dozi. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GRIPPOSTAD topli napitak


  Lek GRIPPOSTAD topli napitak uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko Vaš lekar nije preporučio drugačije, uobičajena doza je prema tabeli koja sledi.


  Paracetamol se dozira u skladu sa uzrastom i telesnom masom, generalno 10 do 15 mg/kg telesne mase u pojedinačnoj dozi, do maksimalne dnevne doze od 60 mg/kg telesne mase.


  Pojedinačna doza (1 kesica) sadrži 600 mg paracetamola.


  Telesna masa

  Uzrast

  Maksimalna pojedinačna doza (kesica)

  Maksimalna dnevna doza (kesica)

  više od 43 kg

  Deca i adolescenti

  uzrasta 12 godina i stariji, i odrasli


  1 kesica

  4 kesice

  (ekvivalentno sa 2400 mg paracetamola)

  40 - 43 kg

  Deca uzrasta 10

  godina ili starija, adolescenti i odrasli


  1 kesica

  3 kesice

  (ekvivalentno sa 1800 mg paracetamola)


  Doza se može ponoviti u intervalu od 6 do 8 sati, odnosno 3 do 4 pojedinačne doze na dan. Međutim, treba da postoji interval od najmanje 6 sati između doza.


  Pojedinačna doza od 1 kesice ne treba da se prekorači.


  Ukoliko istovremeno uzimate druge lekove koji sadrže paracetamol, pazite da ne prekoračite maksimalno preporučenu dnevnu dozu paracetamola. Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta da li lek koji istovremeno uzimate sadrži kao aktivnu supstancu paracetamol. Tako ćete dobiti informaciju o doziranju i vremenskom periodu u kome je najbolje primeniti taj lek ako istovremeno uzimate i GRIPPOSTAD topli napitak.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega i Gilbert-ovim sindromom Doza treba da se smanji i/ili interval između dve doze poveća.


  Pacijenti sa teško oštećenom funkcijom bubrega

  U slučajevima teškog oštećenja funkcije bubrega (klirens kreatinina < 10 ml/min), treba da postoji interval od najmanje 8 sati između dve doze.


  Stariji pacijenti

  Nije potrebna modifikacija doze.


  Deca, adolescenti i odrasli sa malom telesnom masom

  GRIPPOSTAD topli napitak ne smeju da uzimaju deca mlađa od 10 godina ili pacijenti koji imaju manje od 40 kg telesne mase jer jačina doze nije pogodna za ove pacijente. Odgovarajuća jačina doze i/ili oblik leka (na primer sirup ili supozitorije), koji sadrži paracetamol, su dostupni za ovu grupu pacijenata.


  Način primene leka

  Sadržaj 1 kesice sipati u šolju, dopuniti toplom vodom, dobro promešati i odmah popiti. Primena posle jela može dovesti do odloženog početka dejstva leka.


  Trajanje terapije

  Ne uzimajte GRIPPOSTAD topli napitak duže od 3 dana bez nadzora lekara ili farmaceuta. Obavezno zatražite savet lekara ukoliko Vaši simptomi traju duže od 3 dana.


  Ukoliko imate utisak da je efekat GRIPPOSTAD toplog napitka suviše jak ili suviše slab kosultujte se sa Vašim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka GRIPPOSTAD topli napitak nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  U slučaju predoziranja GRIPPOSTAD toplim napitkom, mogu se javiti sledeći simptomi:


  • mučnina

  • povraćanje

  • gubitak apetita

  • bledilo

  • bol u želucu

  • znojenje

  • pospanost

  • opšta slabost (opšti osećaj da Vam je loše)


   Oštećenje jetre i čak koma, oštećenje srčanog mišića i zapaljenje gušterače (pankreatitis) se mogu javiti u slučaju teškog predoziranja.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek GRIPPOSTAD topli napitak


   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

   Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka uzmite je što pre. Međutim, ako je vreme da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite kao i ranije.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek GRIPPOSTAD topli napitak


   U slučaju pravilne primene GRIPPOSTAD toplog napitka nisu zabeležene nikakve posebne pojave. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GRIPPOSTAD topli napitak, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U toku primene leka mogu se javiti:

  Retko (javljaju se kod 1 do 10 pacijenata od 10000) - povećane vrednosti enzima transaminaza jetre

  Veoma retko (javljaju se kod manje od 1 pacijenta od 10000) - promene krvne slike, na primer: smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija), smanjenje broja belih krvnih zrnaca (leukopenija, agranulocitoza), smanjenje broja svih krvnih ćelija (pancitopenija), alergijske reakcije, od običnog crvenila po koži,


  koprivnjače, otoka lica, gušenja, znojenja, mučnine, pada krvnog pritiska, pa do pojave šoka, kod osetljivih pacijenata može doći do suženja disajnih puteva (tzv. astma izazvana analgeticima).


  U slučaju pojave alergijske šok reakcije odmah se obratite najbližem lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GRIPPOSTAD topli napitak


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GRIPPOSTAD topli napitak Aktivna supstanca:

1 kesica sadrži:


paracetamol 600 mg


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek GRIPPOSTAD topli napitak i sadržaj pakovanja


Beli do bledo žuti prašak.


GRIPPOSTAD topli napitak se pakuje u kutije sa 5 i 10 kesica.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


GRIPPOSTAD topli napitak, pakovanje 5 x 5g (600 mg): 515-01-2747-11-001 od 13.08.2012.

GRIPPOSTAD topli napitak, pakovanje 10 x 5 g (600 mg): 515-01-2748-11-001 od 13.08.2012.