Početna stranica Početna stranica

Vitamin AD
retinol, ergokalciferol

UPUTSTVO ZA LEK


Vitamin AD; 22522 i.j./mL + 5000 i.j/mL; oralne kapi, rastvor retinol, ergokalciferol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vitamin AD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vitamin AD

 3. Kako se uzima lek Vitamin AD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vitamin AD

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vitamin AD i čemu je namenjen

  Vitamin AD oralne kapi su kombinacija vitamina A i vitamina D.


  Vitamin AD se koristi u prevenciji stanja koja se karakterišu nedostatkom vitamina A i/ili D. Za lečenje nedostatka vitamina A kao i vitamina D obavezno se obratiti lekaru!


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vitamin AD Lek Vitamin AD ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na vitamine A i D ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko imate hipervitaminozu vitamina A (visoke koncentracije vitamina A u organizmu);

  • ukoliko imate hipervitaminozu vitamina D (visoke koncentracije vitamina D u organizmu) ili hiperkalcemiju (visoke koncentracije kalcijuma u krvi);

  • ukoliko imate renalnu osteodistrofiju sa hiperfosfatemijom (oboljenje kostiju koje je rezultat hroničnog oboljenja bubrega, a počinje uglavnom u detinjstvu).


   Upozorenja i mere opreza


   Potrebno je da upozorite Vašeg lekara ako:

  • imate oboljenje bubrega, uključujući i kamen u bubregu;

  • imate oboljenje srca i krvnih sudova;

  • imate oboljenje jetre i žučnih puteva;

  • imate oboljenje digestivog trakta (sistema za varenje);

  • ste trudni ili dojite.


   Tokom primene leka Vitamin AD kod dece treba uzeti u obzir količinu ova dva vitamina koje dete dobija sa majčinim ili adaptiranim mlekom. Svakih 100 mL majčinog mleka sadrži oko 200 i.j. vitamina A i 24 i.j. vitamina D. Ista količina kravljeg mleka sadrži oko 80 i.j. vitamina A i 10 i.j. vitamina D. Različite vrste adaptiranog mleka sadrže različite količine vitamina A i D i te količine su označene na pakovanju. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

   Ukoliko su propisani drugi proizvodikoji sadrže vitamin D, doza vitamina D sadržana u leku Vitamin AD mora da bude uzeta u obzir. Dodatno uzimanje vitamina D ili kalcijuma treba da bude pod lekarskim nadzorom. U takvim slučajevima treba pratiti nivo kalcijuma u krvi i urinu.


   Lek Vitamin AD treba uvoditi oprezno kod odojčadi, jer mogu imati povećanu osetljivost na efekte vitamina A i D.

   Dugotrajna primena vitamina A kod starijih osoba može povećati opasnost od predoziranja.


   Drugi lekovi i Vitamin AD


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

  • holestiramin, holestipol (lekovi za lečenje povišenih masnoća u krvi);

  • tečni parafin (za pražnjenje creva i lečenje opstipacije);

  • neomicin (lek za lečenje bakterijskih infekcija);

  • sukralfat (lek za lečenje čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu);

  • antacidi koji sadrže aluminijum (lekovi za neutralisanje želudačne kiseline);

  • orlistat (lek protiv gojaznosti); preporučuje se razmak od najmanje 2 sata između primene leka Vitamin AD i orlistata;

  • retinoide (acitretin, izotretinoin, tretinoin);

  • varfarin (lek za sprečavanje zgrušavanja krvi);

  • oralne kontraceptive (lekove protiv začeća);

  • diuretike (lekove za povećano izlučivanje mokraće);

  • lekove koji sadrže kalcijum;

  • kardiotonične glikozide (lekovi za lečenje bolesti srca);

  • lekove za lečenje epilepsije, kao što je fenobarbiton, karbamazepin, fenitoin i primidon.


   Uzimanje leka Vitamin AD sa hranom i pićima


   Uzimanje leka Vitamin AD sa hranom ili pićima ne utiče na dejstvo leka, mada treba imati na umu da masna hrana može povećati resorpciju vitamina A iz digestivnog trakta.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lekVeoma je važno da ne prekoračite dozu koju Vam je preporučio Vaš lekar. Velike doze vitamina A i vitamina D mogu izazvati probleme u rastu i razvoju deteta u toku trudnoće ili u periodu dojenja.


   Vitamin A se ne sme primenjivati u dozama većim od 5000 i.j./dan tokom trudnoće. Ne preporučuje se primena vitamina D2 u dozama većim od preporučenih dnevnih potreba za trudnice (400 i.j./dan).


   Vitamin AD se može koristiti u trudnoći samo ukoliko je očekivana korist za trudnicu veća od potencijalnog rizika za plod.


   Vitamini A i D se izlučuju u majčino mleko. Ukoliko dojite, možete uzimati ovaj lek samo ukoliko Vam je Vaš lekar to preporučio. Recite Vašem lekaru ukoliko bebi dajete neki preparat koji, takođe, sadrži vitamine A i D. Kod dojilja treba izbegavati primenu vitamina A u dozama većim od 5000 i.j.


   Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Vitamin AD ne utiče na psihofizičku sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Vitamin AD


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Profilaktičke doze:

  • za decu do 6 meseci: 1 kap na dan, samo po preporuci pedijatra,

  • za decu od 6 meseci do 5 godina: 2 kapi na dan,

  • za stariju decu i odrasle: 2 - 3 kapi na dan,

  • za trudnice i dojilje: 2 - 3 kapi na dan, samo po preporuci lekara,

  • za starije od 60 godina: 3 - 4 kapi na dan.


  1 mL ovog leka sadrži 30 kapi.

  Kod duže primene ovog leka treba obratiti pažnju na znake hipervitaminoze A i D. Preparate koji sadrže vitamine A i D ne bi trebalo uzimati duže od 4 do 6 nedelja (za profilaktičke svrhe, stanje iscrpljenosti i rekonvalescencije).


  Način primene: Oralna upotreba.


  Vitamin AD oralne kapi se mogu uzimati uz obrok ili nakon obroka.

  Ako ste uzeli više leka Vitamin AD nego što treba


  Ukoliko mislite da ste Vi ili neko drugi uzeo veću dozu leka Vitamin AD od onoga što Vam je preporučeno, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Nakon primene većih doza leka Vitamin AD tokom dužeg vremenskog perioda mogu se pojaviti simptomi predoziranja vitaminom A i D.


  Simptomi predoziranja vitaminom A su: opadanje kose, ćelavost, suva hrapava koža, ispucale usne, glavobolja, opšta slabost, uvećanje jetre; kod dece se može povećati intrakranijalni pritisak (pritisak u lobanji), a mogu se pojaviti i edem papile (ispupčenje vidnog živca u očnom dnu), zujanje u ušima, poremećaj vida i bolni otoci duž dugih kostiju.


  Predoziranje Vitamina D se ispoljava u vidu zamora, anoreksije (gubitka apetita), mučnine i povraćanja, dijareje (proliva), smanjenja telesne mase, poliurije (nastajanje i izlučivanje prekomerne količine urina, koji je razblažen i svetle boje), znojenja, glavobolje, polidipsije (većeg unosa vode), nervoze, svraba, vrtoglavice i povišene koncentracije kalcijuma i fosfata u krvi i mokraći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vitamin AD


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, ne uzimajte propuštenu dozu. Nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka kada za to dođe vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vitamin AD


  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek Vitamin AD. Lečenje ne treba da prekidate bez prethodnog saveta sa lekarom.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prestanite da uzimate lek i odmah se obratite Vašem lekaru:

  • alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti) kao što su: otežano disanje, oticanje usana, jezika, guše ili lica i pojava koprivnjače na koži;

  • osećaj lupanja i preskakanja srca (aritmija).


   Primena leka Vitamin AD u preporučenoj dozi ne prouzrokuje neželjena dejstva. U leku Vitamin AD se nalazi mala količina vitamina A pa je opasnost od predoziranja minimalna (videti „Ako ste uzeli više leka Vitamin AD nego što treba”). Međutim, usled predoziranja vitaminom D dolazi do zamora, gubitka apetita, muke i povraćanja, dijareje (proliva), gubitka telesne mase, poliurije (nastajanje i izlučivanje prekomerne količine urina, koji je svetle boje), znojenja, žeđi i vrtoglavice, što je praćeno povećanjem koncentracije kalcijuma u krvi i mokraći.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Vitamin AD


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Vitamin AD posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ''Važi do:''. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Rok upotrebe nakon otvaranja: 30 dana na sobnoj temperaturi.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Vitamin AD


Aktivne supstance su: 1mL rastvora sadrži:


Vitamin A koncentrovani (uljani rastvor) sintetski 22522 i.j./mL (u obliku vitamin A acetata 1,5 M i.j./g)


Ergokalciferol (40 M i.j./g) 5000 i.j./mL Pomoćna supstanca je:


Kako izgleda lek Vitamin AD i sadržaj pakovanja


Bistar, svetložuti do žuti uljani rastvor.

Unutrašnje pakovanje je leka bočica od tamnog stakla (III hidrolitičke grupe) sa plastičnim zatvaračem (HDPE) i kapaljkom (LDPE).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 10 mL rastvora i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:


515-01-02484-18-001 od 11.07.2019.