Početna stranica Početna stranica

Violet
drospirenon, etinilestradiol

UPUTSTVO ZA LEKViolet, 3 mg /0,03 mg, film tablete drospirenon/etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Važne informacije koje je potrebno da znate o kombinovanim hormonskim kontraceptivima (KHK):


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Violet i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Violet Kada ne smete primenjivati Violet

  Upozorenja i mere opreza

  Krvni ugrušci Lek Violet i rak

  Krvarenje između ciklusa

  Šta morate da uradite ako tokom perioda od 7 dana kada ne uzimate tablete ne nastupi krvarenje Drugi lekovi i Violet

  Uzimanje leka Violet sa hranom i pićem Laboratorijski nalazi

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama Lek Violet sadrži laktozu


 3. Kako se uzima lek Violet

  Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem? Ako ste uzeli više leka Violet nego što treba Ako ste zaboravili da uzmete lek Violet

  Šta da radite ako povraćate ili imate jak proliv Odlaganje menstruacije: šta treba da znate

  Pomeranje prvog dana menstruacije: šta treba da znate Ako prestanete da uzimate lek Violet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Violet

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Violet i čemu je namenjen


  • Violet je tableta za kontracepciju i koristi se za sprečavanje trudnoće.

  • Svaka film tableta sadrži malu količinu dva različita ženska polna hormona koji se zovu drospirenon i etinilestradiol.

  • Tablete za kontracepciju koje sadrže dva hormona se nazivaju ,,kombinovane” tablete.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Violet  Opšte napomene

  Pre nego što počnete da koristite lek Violet, trebalo bi da pročitate informacije o krvnim ugrušcima u odeljku

  2. Posebno je važno da pročitate o simptomima krvnog ugruška – pogledajte odeljak 2 „Krvni ugrušci“.


  Pre nego što počnete da uzimate lek Violet, lekar će Vam postaviti nekoliko pitanja o Vašem dosadašnjem zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju bliskih rođaka. Lekar će Vam takođe izmeriti krvni pritisak, i u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja, može da izvrši i neke druge preglede.


  U ovom uputstvu je opisano nekoliko situacija kada bi trebalo da prestanete da uzimate lek Violet, kao i situacija u kojima pouzdanost leka Violet može biti smanjena. U takvim situacijama ne smete imati seksualne odnose ili treba iz predostrožnosti da koristite dodatnu nehormonsku kontracepciju, npr. kondom ili neki drugi oblik mehaničke kontracepcije. Ne koristite kontracepcijsku metodu praćenja “plodnih dana” ili merenja telesne temperature. Te metode mogu da budu nepouzdane, jer lek Violet utiče na mesečnu promenu telesne temperature i cervikalne sluzi.


  Lek Violet, kao ni drugi hormonski kontraceptivi, ne štiti od HIV infekcije (AIDS) ili bilo koje druge polno prenosive bolesti.

  Kada ne smete primenjivati lek Violet

  Ne smete primenjivati lek Violet ukoliko imate neko od stanja navedenih u nastavku teksta. Ako imate neko od navedenih stanja, morate o tome obavestiti svog lekara. Lekar će porazgovarati sa Vama o drugim, za Vas pogodnijim metodama kontracepcije.


  Nemojte uzimati lek Violet:

  • ukoliko imate (ili ste ikada imali) krvni ugrušak u krvnom sudu nogu (duboka venska tromboza, DVT), pluća (plućna embolija, PE) ili drugih organa.

  • ukoliko znate da imate poremećaj koji utiče na zgrušavanje krvi – na primer, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S, nedostatak antitrombina III, faktor V Leiden ili antifosfolipidna antitela.

  • ukoliko treba da budete operisani ili ukoliko duže ležeći mirujete (videti deo „Krvni ugrušci“)

  • ako ste ikada imali srčani ili moždani udar

  • ako imate (ili ste ikada imali) anginu pektoris (stanje koje izaziva jak bol u grudima i može biti prvi znak srčanog udara) ili tranziotorni ishemijski atak (TIA- prolazni simptomi moždanog udara)

  • ako imate neku od sledećih bolesti koja može da poveća rizik od stvaranja krvnog ugruška u atrerijama:

   • težak dijabetes sa oštećenjem krvnih sudova

   • veoma visok krvni pritisak

   • veoma visoke vrednosti masnoća u krvi (holesterola ili triglicerida)

   • stanje koje se zove hiperhomocisteinemija

  • ako imate (ili ste ikada imali) vrstu migrene koja se naziva „migrena sa aurom“

  • ako imate (ili ste ikada imali) oboljenje jetre, a funkcija jetre se još uvek nije normalizovala

  • ako Vam bubrezi ne rade dobro (bubrežna slabost)

  • ako imate (ili ste ikada imali) tumor jetre

  • ako imate (ili ste ikada imali) rak dojke ili rakpolnih organa ili ako postoji sumnja na te bolesti

  • ako imate vaginalno krvarenje neutvrđenog uzroka

  • ako ste alergični (preosetljivi) na etinilestradiol ili drospirenon, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6). Ovo može dovesti do svraba, osipa ili oticanja.


  Nemojte koristiti lek Violet ukoliko imate hepatitis C i uzimate lekove koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir (pogledajte takođe odeljak „Drugi lekovi i Violet“).


  Dodatne informacije za posebne populacije


  Primena kod dece

  Violet nije namenjen za žene koje još nisu dobile prvu menstruaciju.


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Violet


  Kada treba da se obratite svom lekaru?


  Potražite hitnu medicinsku pomoć

  - Ako primetite moguće znake krvnog ugruška koji mogu značiti da imate krvni ugrušak u nozi (tj. duboku vensku trombozu), krvni ugrušak u plućima (tj. plućnu emboliju), srčani ili moždani udar (pogledajte dalje u tekstu deo „Krvni ugrušci“).


  Za opis simptoma ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, molimo Vas pročitajte deo „KAKO DA PREPOZNATE DA IMATE KRVNI UGRUŠAK“.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko se neko od navedenih stanja odnosi na Vas.


  Pre nego što počnete da koristite lek Violet, razgovarajte sa svojim lekarom. U nekim situacijama za vreme uzimanja leka Violet ili nekih drugih kombinovanih tableta za kontracepciju, morate biti posebno oprezni i obavezno odlazite redovno na lekarske preglede. Ako se neko od stanja pojavi prvi put ili se ono pogorša u toku primene leka Violet, o tome takođe treba obavestiti svog lekara.

  • ako neko od bliskih rođaka ima ili je ikada imao rak dojke

  • ako imate oboljenje jetre ili žučne kese

  • ako imate šećernu bolest (dijabetes)

  • ako bolujete od depresije

  • ako imate Kronovu bolest ili ulcerozni kolitis (hronična zapaljenska bolest creva)

  • ako imate sistemski eritemski lupus (SLE – bolest koja utiče na Vaš prirodni odbrambeni sistem)

  • ako imate hemolitičko-uremijski sindrom (HUS – poremećaj zgrušavanja krvi koji dovodi do bubrežne slabosti)

  • ako imate anemiju srpastih ćelija (nasledna bolest crvenih krvnih zrnaca)

  • ako imate povišene vrednosti masnoća u krvi (hipertrigliceridemija) ili ih je neko imao u Vašoj porodici. Hipertrigliceridemija je povezana sa povećanim rizikom od razvoja pankreatitisa (zapaljenja pankreasa)

  • ako treba da idete na operaciju ili ukoliko duže vreme niste u mogućnosti da se krećete (videti odeljak 2

   „Krvni ugrušci“)

  • ako ste se nedavno porodili pod povećanim ste rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka. Potrebno je da pitate svog lekara kada najranije posle porođaja možete početi sa uzimanjem leka Violet.

  • ako imate zapaljenje površinskih vena (superficijalni tromboflebitis)

  • ako imate varikozne vene

  • ako imate epilepsiju (videti „Drugi lekovi i Violet“)

  • ako imate oboljenje koje se prvi put pojavilo tokom trudnoće ili ranijeg korišćenja polnih hormona, npr. gubitak sluha, oboljenje krvi koje se zove porfirija, osip kože sa mehurićima tokom trudnoće (gestacioni herpes), oboljenje nervnog sistema koje se karakteriše naglim pokretima tela (Sidenhamova horeja).

  • ako imate ili ste ikada imali zlatnosmeđe pigmentirane mrlje (hloazma), takozvane ,,trudničke pege”, naročito na licu. U tom slučaju izbegavajte neposredno izlaganje suncu ili ultravioletnom zračenju

  • ako imate nasledni angioedem, proizvodi koji sadrže estrogene mogu da izazovu ili da pogoršaju simptome angioedema. Odmah posetite svog lekara ako osetite simptome angioedema, kao npr. oticanje lica, jezika i/ili grla i/ili otežano gutanje ili koprivnjača, zajedno sa otežanim disanjem.


   Krvni ugrušci


   Upotreba kombinovanog hormonskog kontraceptiva kao što je Violet povećava rizik od stvaranja krvnog ugruška u odnosu na to kada se kombinovani hormonski kontraceptiv ne uzima. U retkim slučajevima krvni ugrušak može da začepi krvni sud i prouzrokuje ozbiljne probleme.


   Krvni ugrušci mogu nastati:

  • u venama (što se naziva „venska tromboza“, „venska tromboembolija“ ili VTE)

  • u arterijama (što se naziva „arterijska tromboza“, „arterijska tromboembolija“ ili ATE).


   Oporavak od posledica stvaranja krvnih ugrušaka nije uvek potpun. Retko mogu da ostanu ozbiljne trajne posledice ili, veoma retko, stvaranje krvnih ugrušaka može se završiti smrtnim ishodom.


   Važno je zapamtiti da je ukupan rizik od stvaranja krvnog ugruška sa štetnim posledicama usled primene leka Violet mali.


   KAKO DA PREPOZNATE DA IMATE KRVNI UGRUŠAK


   Potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite neki od dole nevedenih znakova ili simptoma.


   Da li imate neki od ovih znakova?

   Koji je mogući uzrok?

   - Oticanje jedne noge ili oticanje duž vene u nozi ili stopalu, naročito ako je praćeno:

   -bolom ili osetljivošću u nozi, koji se mogu osećati samo pri stajanju ili hodanju.

   -povećana toplota u zahvaćenoj nozi

   -promena boje kože na nozi, npr. koža postaje bleda, crvena ili poplavi

   Duboka venska tromboza


   Ako niste sigurni, razgovarajte sa lekarom, jer se neki od ovih simptoma, kao što su kašalj i nedostatak vazduha, mogu zameniti sa simptomima koji se javljaju u manje ozbiljnim stanjima, kao što je infekcija respiratornih puteva (npr. „obična

   prehlada“)

   Plućna embolija

   Simptomi koji se najčešće javljaju u jednom oku:

   - trenutni gubitak vida ili

   Tromboza retinalne vene (krvni ugrušak u oku)

   • iznenadni, neobjašnjiv nedostatak vazduha ili ubrzano disanje

   • iznenadni kašalj bez jasnog uzroka, uz moguće iskašljavanje krvi

   • oštar bol u grudima koji se može pojačati pri dubokom disanju

   • jaka ošamućenost ili vrtoglavica

   • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

   • jak bol u želucu.


   - bezbolno zamućenje vida koje može napredovati do gubitka vida

   Srčani udar


   Ponekad simptomi moždanog udara mogu biti kratkotrajni sa skoro trenutnim i potpunim oporavkom, ali i u tom slučaju morate da potražite hitnu medicinsku pomoć, jer ste pod rizikom od ponovnog moždanog udara.

   Moždani udar (šlog)

   Krvni ugrušci koji blokiraju druge krvne sudove

   • bol u grudima, nelagodnost, pritisak, osećaj težine

   • osećaj stezanja ili punoće u grudima, ruci ili ispod grudne kosti

   • osećaj punoće, poremećaj varenja ili osećaj gušenja

   • nelagodnost u gornjem delu tela koja se širi u leđa, vilicu, grlo, ruku ili želudac

   • preznojavanje, mučnina, povraćanje ili vrtoglavica

   • izražena malaksalost, anksioznost ili nedostatak vazduha

   • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

   • iznenadna slabost ili trnjenje lica, ruke ili noge, naročito na jednoj strani tela

   • iznenadna zbunjenost, otežan govor ili otežano razumevanje

   • iznenadni problem sa vidom na jednom ili oba oka

   • iznenadni problemi sa hodanjem, vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili koordinacije

   • iznenadna, jaka ili produžena glavobolja bez jasnog razloga

   • gubitak svesti ili nesvestica sa ili bez epileptičkog napada.

   • oticanje ili blago plavičasta prebojenost ekstremiteta

   • jak bol u stomaku (akutni abdomen)


   KRVNI UGRUŠCI U VENI


   Šta može da se dogodi ako krvni ugrušak nastane u veni?


  • Upotreba kombinovanih hormonskih kontraceptiva povezana je sa povećanim rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka u veni (venska tomboza). Međutim, ova neželjena dejstva su retka. Najčešće se javljaju tokom prve godine korišćenja kombinovanih hormonskih kontraceptiva.

  • Ako se krvni ugrušak stvori u veni noge ili stopala, može uzrokovati duboku vensku trombozu (DVT).

  • Ako se krvni ugrušak premesti iz noge i zaustavi se u plućima, može uzrokovati plućnu emboliju.

  • Veoma retko, krvni ugrušak može da se stvori u veni nekog drugog organa, kao što je oko ((tromboza vene mrežnjače (retinalne vene) oka)).


   Kada je rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni najveći?

   Rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni je najveći u toku prve godine primene kombinovanog hormonskog kontraceptiva kada se uzima po prvi put u životu. Rizik može takođe biti povećan ako ponovo počnete da koristite kombinovani hormonski kontraceptiv (isti ili neki drugi) posle pauze duže od 4 ili više nedelja.

   Posle prve godine, taj rizik se smanjuje, ali je uvek nešto veći u odnosu na to kada ne biste koristili kombinovani hormonski kontraceptiv.


   Kada prestanete da uzimate lek Violet, Vaš rizik od stvaranja krvnih ugrušaka se vraća na normalnu vrednost unutar nekoliko nedelja.


   Koliki je rizik od stvaranja krvnog ugruška?


   Taj rizik zavisi od Vašeg prirodnog rizika za nastanak VTE i od vrste kombinovanog hormonskog kontraceptiva koji koristite.


   Ukupan rizik od stvaranja krvnog ugruška u nozi ili plućima (DVT ili PE) u toku primene leka Violet je mali.


  • Od 10000 žena koje ne koriste kombinovane hormonske kontraceptive i nisu trudne, kod oko 2 će nastati krvni ugrušak u godini dana.

  • Od 10000 žena koje koriste kombinovani hormonski kontraceptiv koji sadrži levonorgestrel, noretisteron ili norgestimat, kod oko 5-7 žena će nastati krvni ugrušak u godini dana.

  • Od 10000 žena koje koriste kombinovani hormonski kontraceptiv koji sadrži drospirenon, kao što je Violet, kod oko 9-12 žena će nastati krvni ugrušak u godini dana.

  • Rizik od stvaranja krvnih ugrušaka će se razlikovati u zavisnosti od Vaše lične medicinske istorije (anamneze) (videti u nastavku teksta „Faktori koji Vam povećavaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni“).


   Rizik od stvaranja krvnog ugruška u toku jedne godine

   Žene koje ne koriste kombinovani hormonski kontraceptiv i nisu trudne

   Oko 2 na 10000 žena

   Žene koje koriste kombinovani hormonski kontraceptiv koji sadrži levonorgestrel, noretisteron ili norgestimat

   Oko 5-7 na 10000 žena

   Žene koje koriste Violet

   Oko 9-12 na 10000 žena


   Faktori koji Vam povećavaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni


   Rizik od stvaranja krvnog ugruška prilikom primene leka Violet je mali, ali postoje određena stanja koja taj rizik mogu da povećaju. Rizik je veći:

   • ako ste preterano gojazni (indeks telesne mase ili BMI veći od 30 kg/m2)

   • ako je neko od članova Vaše uže familije imao krvni ugrušak u nozi, plućima ili drugom organu u mlađem životnom dobu (npr. mlađi od 50. godina). U tom slučaju moguće je da imate nasledni poremećaj zgrušavanja krvi

   • ako je potrebno da idete na operaciju ili ste dugo mirovali zbog povrede ili bolesti, ili ako Vam je noga u gipsu. Možda ćete morati da prestanete sa primenom leka Violet nekoliko nedelja pre operacije ili dok ste manje pokretni. Ako je potrebno da prestanete sa primenom leka Violet, pitajte Vašeg lekara kada ponovo možete početi da ga uzimate

   • sa godinama (naročito posle približno 35. godine)

   • ako ste se porodili pre manje od nekoliko nedelja.


  Što je veći broj navedenih stanja, to je rizik od stvaranja krvnog ugruška veći.


  Putovanje avionom (duže od 4 sata) može Vam privremeno povećati rizik od stvaranja krvnog ugruška, naročito ako imate neke druge od navedenih faktora rizika.

  Važno je da obavestite lekara ako se neko od navedenih stanja odnosi na Vas, čak i ako niste sigurni. Vaš lekar će možda odlučiti da je potrebno prekinuti sa korišćenjem leka Violet.


  Obavestite Vašeg lekara ako se neko od gore navedenih stanja promeni u toku primene leka Violet, na primer ako se kod nekog od članova Vaše bliske familije pojavi tromboza iz nepoznatog razloga ili ako se dosta ugojite.


  KRVNI UGRUŠCI U ARTERIJI


  Šta može da se dogodi ako krvni ugrušak nastane u arteriji?


  Kao i krvni ugrušak u veni, krvni ugrušak u arteriji može da izazove ozbiljne probleme. Na primer, može uzrokovati srčani ili moždani udar.


  Faktori koji Vam povećavaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u arteriji

  Važno je zapamtiti da je rizik od srčanog ili moždanog udara zbog primene leka Violet veoma mali, ali može da se poveća:

  • sa povećanjem godina života (posle približno 35. godine života);

  • ako pušite. Kada uzimate kombinovani hormonski kontraceptiv kao što je Violet, savetuje se da prestanete da pušite. Ako ne možete da prestanete da pušite i ako ste stariji od 35 godina, lekar Vas može posavetovati da koristite neku drugu vrstu kontracepcije;

  • ako imate prekomernu telesnu masu;

  • ako imate visok krvni pritisak;

  • ako je član Vaše bliže familije imao srčani ili moždani udar u relativno mladim godinama (mlađi od približno 50 godina). U tom slučaju i Vi možete imati povećan rizik od srčanog ili moždanog udara;

  • ako Vi ili neko od Vaše bliske familije ima visoke vrednosti masnoća u krvi (holesterol ili trigliceride);

  • ako imate migrene, naročito migrene sa aurom;

  • ako imate problema sa srcem (poremećaj zalistaka, poremećaj srčanog ritma koji se zove atrijalna fibrilacija);

  • ako imate šećernu bolest.


  Ako imate više od jednog navedenog stanja ili ako je neko od tih stanja posebno teško, rizik od stvaranja krvnog ugruška može biti još veći.


  Obavestite svog lekara ako Vam se neko od gore navedenih stanja promeni u toku uzimanja leka Violet, na primer, ako počnete da pušite, ako član Vaše bliske familije dobije trombozu iz nepoznatog razloga ili ako se jako ugojite.


  Lek Violet i rak


  Rak dojke je uočen nešto malo češće kod žena koje koriste kombinovane tablete za kontracepciju, ali nije poznato da li je prouzrokovan ovim tabletama. Razlog tome može biti, na primer, da se kod žena koje koriste kombinovane tablete za kontracepciju tumor otkrije češće zato češće idu na lekarske preglede. Učestalost tumora dojke postepeno se smanjuje nakon prestanka uzimanja kombinovane hormonske kontracepcije. Važno je da redovno pregledate dojke. Ako prilikom samopregleda napipate bilo kakav čvorić, morate odmah da se javite lekaru.


  U retkim slučajevima, kod korisnica tableta za kontracepciju prijavljeni su benigni tumori jetre, a u još ređim slučajevima maligni tumori jetre. Obratite se lekaru ako imate neuobičajeno jak bol u trbuhu.


  Psihijatrijski poremećaji


  Kod jednog broja korisnica hormonskih kontraceptiva, uključujući i žene koje su koristile lek Violet, prijavljena je pojava depresije ili depresivnog ponašanja. Depresija može biti ozbiljna i ponekad može da

  dovede do pojave misli o samoubistvu. Ako osetite promene raspoloženja ili simptome depresije, što pre se obratite vašem lekaru za savet.


  Krvarenje između ciklusa


  Tokom prvih nekoliko meseci uzimanja tableta Violet, možete neočekivano da dobijete krvarenje (krvarenje izvan pauze od sedam dana). Ako se to krvarenje javlja u više od nekoliko meseci za redom ili ako počne nakon nekoliko meseci, posetite lekara da ispita uzrok.


  Šta morate da uradite ako tokom perioda od 7 dana kada ne uzimate tablete ne nastupi krvarenje


  Ako ste sve tablete uzimali kako treba, niste povraćali niti imali jak proliv i niste uzimali bilo koje druge lekove, sasvim je mala verovatnoća da ste trudni.


  Ako očekivano krvarenje izostane dva puta za redom, postoji mogućnost da ste trudni. Odmah se javite svom lekaru. Ne počinjite sa uzimanjem tableta iz sledećeg pakovanja dok ne budete sigurni da niste trudni.


  Drugi lekovi i Violet  Uvek obavestite Vašeg lekara koje lekove ili biljne preparate već koristite. Takođe obavestite svakog lekara ili stomatologa koji Vam propisuju druge lekove (ili farmaceuta koji Vam izdaje lek) da koristite lek Violet. Oni Vam mogu reći da li je potrebno i koliko dugo da koristite dodatne kontraceptivne mere (npr. kondom), kao i da li je potrebno korigovati upotrebu drugog leka koji Vam je potreban.


  Neki lekovi

  • mogu uticati na nivoe leka Violet u krvi

  • mogu smanjiti njegovu efikasnost u sprečavanju trudnoće

  • mogu da izazovu neočekivano krvarenje.


   To uključuje lekove koji se koriste za lečenje:

   • epilepsije (npr. primidon, fenitoin, barbiturati, karbamazepin, okskarbazepin)

   • tuberkuloze (npr. rifampicin)

   • infekcije HIV-om i virusom hepatitisa C (tzv. inhibitori proteaze i nenukleozidne reverzne transkriptaze kao što su ritonavir, nevirapin, efavirenc)

   • gljivičnih infekcija (npr. grizeofulvin, ketokonazol)

   • artritisa, artroze (etorikoksib)

   • visokog krvnog pritiska u krvnim sudovima pluća (bosentan)

   • biljne lekove koji sadrže kantarion


    Lek Violet može da utiče na efekat drugih lekova, npr.

   • lekova koji sadrže ciklosporin

   • antiepileptika lamotrigina (to može da dovede do povećane učestalosti napada)

   • teofilina (primenjuje se kod problema sa disanjem)

   • tizanidina (primenjuje se za lečenje bolova u mišićima i/ili grčeva u mišićima)


  Nemojte koristiti lek Violet ukoliko imate hepatitis C i uzimate lekove koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir, zato što istovremena primena može dovesti do povišenih vrednosti parametara funkcije jetre (povišene vrednosti ALT enzima jetre). Vaš lekar će Vam propisati drugu vrstu kontraceptiva pre početka lečenja ovim lekovima. Lek Violet možete ponovo početi da koristite približno nakon 2 nedelje od završetka terapije. Pogledajte odeljak „Nemojte uzimati Violet“.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

  Uzimanje leka Violet sa hranom i pićem


  Lek Violet se može uzeti sa ili bez hrane, sa malo vode, ako je potrebno.


  Laboratorijski testovi


  Ako treba da uradite analizu krvi, recite svom lekaru ili osoblju laboratorije da uzimate tablete za kontracepciju, jer one mogu da utiču na rezultate nekih ispitivanja.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Ako ste trudni, ne smete uzimati lek Violet.

  Ako ostanete u drugom stanju dok uzimate lek Violet, odmah morate da prestanete sa njegovim uzimanjem i obratite se svom lekaru. Ako želite da ostanete u drugom stanju, možete u bilo kom trenutku da prestanete da uzimate lek Violet (vidite takođe ,,Ako prestanete da uzimate lek Violet”).


  Potražite savet lekara ili farmaceuta pre uzimanja bilo kog leka.


  Dojenje

  Uzimanje leka Violet se generalno ne preporučuje u periodu dojenja.

  Ako želite da uzimate tablete za kontracepciju dok dojite, obratite se svom lekaru. Potražite savet lekara ili farmaceuta pre uzimanja bilo kog leka.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nema informacija o tome da lek Violet utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


  Lek Violet sadrži laktozu


  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate Violet.


 3. Kako se primenjuje lek Violet


  Lek Violet uzimajte svakodnevno, ako je potrebno sa malom količinom vode. Tablete možete uzimati nezavisno od obroka, ali bi bilo dobro da ih uzimate svakog dana u približno isto vreme. Lek Violet je u prometu u kutiji koja sadrži blister sa 21 film tabletom. Na blisteru je pored svake tablete odštampan dan u nedelji kada treba uzeti tabletu. Ako, počnete sa uzimanjem tableta u sredu, onda uzmite tabletu koja je na blisteru označena sa SRE.

  Pratite pravac kretanja strelice na blisteru. Svaki dan uzmite jednu tabletu za kontracepciju, sve dok ne potrošite svih 21. Onda sledi interval od 7 dana kada ne uzimate tablete. Tokom perioda bez tableta, trebalo bi da se pojavi krvarenje. Ovo tzv. „obustavno krvarenje“ obično počinje drugog ili trećeg dana perioda bez tableta.

  Osmog dana od uzimanja poslednje tablete leka Violet (nakon sedam dana bez tableta), trebalo bi da počnete sa korišćenjem novog pakovanja, bez obzira na to da li je krvarenje prestalo ili ne. To znači da bi novo pakovanje tableta trebalo da započinjete uvek istog dana u nedelji i da se obustavno krvarenje javlja uvek u isto vreme.

  Ukoliko koristite tablete leka Violet na ovaj način, zaštićeni ste od trudnoće i u toku perioda od sedam dana kada ne uzimate tablete.

  Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem?

  • Ako prethodnog meseca niste koristili kontracetivno sredstvo sa hormonima

   Počnite da uzimate lek Violet prvog dana ciklusa (odnosno, prvog dana menstruacije). Ako počnete sa uzimanjem leka Violet prvog dana menstruacije, odmah ste zaštićeni od trudnoće. Možete početi sa uzimanjem tableta i 2-5 dana ciklusa, ali tada morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana.


  • Prelazak sa druge kombinovane tablete za kontracepciju ili sa kombinovanog kontraceptivnog vaginalnog prstena ili flastera

   Poželjno je da počnete da uzimate lek Violet na dan nakon poslednje aktivne tablete (poslednje tablete koja sadrži aktivne supstance) kontraceptivnih tableta koje ste do tada koristili, ali najkasnije na dan nakon završetka „dana bez tablete” koji se odnose na Vaše prethodne tablete za kontracepciju (ili nakon poslednje tablete koja ne sadrži aktivne supstance vaših prethodnih tableta). Kada prelazite sa kombinovanog kontraceptivnog vaginalnog prstena ili flastera, pridržavajte se saveta Vašeg lekara.


  • Prelazak sa metode kontracepcije koja sadrži samo progestagen (tableta koja sadrži samo progestagen, injekcije progestagena, implant ili intrauterini sistem koji otpušta progestagen)


   Progestagenske kontraceptivne tablete možete zameniti tabletama Violet bilo koji dan (implant ili IUS na dan njihovog uklanjanja, injekcije na dan kada biste trebali dobiti sledeću injekciju), ali u svim ovim slučajevima morate da koristite dodatne mere zaštite od trudnoće (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja tableta.


  • Posle spontanog ili namernog pobačaja

   Pridržavajte se saveta lekara.


  • Posle porođaja

   Možete da započnete sa uzimanjem leka Violet između 21. i 28. dana nakon porođaja. Ako počnete da uzimete lek Violet nakon 28. dana, morate koristiti tzv. mehaničku kontracepciju (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja leka Violet.

   U slučaju da ste nakon porođaja imali polni odnos pre nego što ste (ponovno) počeli da uzimate Violet, morate prvo proveriti da niste trudni ili morate da sačekate do sledećeg menstrualnog krvarenja.


  • Ukoliko dojite i želite (ponovo) da počnete da koristite Violet nakon porođaja

   Pročitajte deo ,,Dojenje”.


   Ako niste sigurni kada da započnete sa uzimanjem tableta, pitajte za savet svog lekara.


   Ako ste uzeli više leka Violet nego što treba


   Nema izveštaja o ozbiljnim štetnim efektima uzimanja prevelikog broja tableta Violet.

   Ako uzmete nekoliko tableta odjednom, možete da osetite mučninu, možete da povraćanje ili imate vaginalno krvarenje. Čak i kod devojčica koje još uvek nemaju menstruaciju, ali su slučajno uzele lek Violet može da dođe do pojave vaginalnog krvarenja.


   Ako ste uzeli previše tableta Violet ili otkrijete da je dete progutalo tablete, potražite savet lekara ili farmaceuta.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Violet


  • Ako kasnite manje od 12 sati sa uzimanjem tablete, zaštita od trudnoće nije smanjena. Uzmite tabletu čim se setite a zatim uzmite sledeću tabletu u uobičajeno vreme.

  • Ako kasnite sa uzimanjem tablete više od 12 sati, zaštita od trudnoće može da bude smanjena. Što je veći broj tableta koje ste zaboravili da uzmete, veći je rizik da zatrudnite.

   Rizik od nepotpune zaštite od trudnoće je najveći ako zaboravite da uzmete tabletu na početku ili na kraju blistera. U tom slučaju, pridržavajte se sledećih pravila (videti takođe dijagram):


   • Ako ste zaboravili da uzmete više od jedne tablete iz ovog pakovanja


    Obratite se svom lekaru.


   • Jedna zaboravljena tableta između 1. i 7. dana


    Uzmite tabletu koju ste zaboravili čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme i koristite dodatnu zaštitu od trudnoće tokom narednih 7 dana, npr. kondom. Ako ste imali polni odnos tokom nedelje pre nego što ste zaboravili da uzmete tabletu, morate da znate da postoji rizik od trudnoće. U tom slučaju, obratite se svom lekaru.


   • Jedna zaboravljena tableta između 8. i 14. dana


    Uzmite tabletu koju ste zaboravili čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Zatim nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Zaštita od trudnoće nije smanjena, pa ne morate da preduzimate dodatne mere zaštite od trudnoće. Ukoliko ste zaboravili da uzmete više od jedne tablete, koristite dodatnu zaštitu (kondom) tokom 7 dana.


   • Jedna zaboravljena tableta između 15. i 21. dana


    Možete se odlučiti za jednu od dve mogućnosti:


    1. Uzmite zaboravljenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Zatim nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Umesto da imate sedam dana pauze kada ne uzimate tablete, počnite sa sledećim pakovanjem odmah pošto ste uzeli poslednju tabletu.


     Najverovatnije ćete imati menstruaciju na kraju drugog pakovanja – ali može da se pojavi blago krvarenje slično menstruaciji tokom drugog pakovanja.


    2. Takođe možete prekinuti sa uzimanjem tableta i preći pravo na sedmodnevnu pauzu bez tableta (zabeležite dan kada ste zaboravili da uzmete tabletu). Ako želite da počnete novo pakovanje na Vaš uobičajeni dan, napravite pauzu bez tableta kraću od 7 dana.


    Ako se budete pridržavali jedne od ove dve preporuke, ostaćete zaštićeni od trudnoće.


   • Ako ste zaboravili da uzmete neku od tableta iz pakovanja, a ne javi se krvarenje tokom prve pauze kada ne uzimate tablete, to može da znači da ste trudni. Morate da se obratite lekaru pre nego što počnete sa novim pakovanjem.


  image


  Šta da radite ako povraćate ili imate jak proliv

  Ako povraćate u roku od 3 do 4 sata nakon uzimanja tablete ili imate jak proliv, postoji rizik da se aktivne supstance iz tablete za kontracepciju neće u potpunosti resorbovati u Vašem organizmu. Situacija je gotovo ista kao da ste zaboravili da popijete tabletu. Nakon povraćanja ili proliva, morate da uzmete sledeću tabletu

  iz rezervnog blistera što pre. Uzmite je po mogućnosti u roku od 12 sati nakon što biste normalno uzeli tabletu. Ako to nije moguće ili je prošlo više od 12 sati, treba da se pridržavate saveta datih u delu ,,Ako ste zaboravili da uzimate lek Violet”.


  Odlaganje menstruacije: šta treba da znate


  Mada se odlaganje menstruacije ne preporučuje, to je moguće učiniti tako što ćete da izbegnete sedam dana kada ne uzimate tablete i što ćete preći na novo pakovanje leka Violet i dovršiti ga do kraja. Možete imati blago ili menstruaciji slično krvarenje tokom korišćenja drugog pakovanja. Posle uobičajenih sedam dana kada ne uzimate tablete počnite naredno pakovanje.


  Pre nego što odlučite da odložite menstruaciju, treba da pitate lekara za savet. Pomeranje prvog dana menstruacije: šta treba da znate

  Ako uzmete tablete prema uputstvu, Vaša menstruacija će početi tokom sedam dana kada ne uzimate tablete. Ukoliko morate da promenite taj dan, smanjite broj dana – kada ne uzimate tablete – (ali nikada nemojte da povećate njihov broj – 7 je maksimum!). Na primer, ako počnete sa sedam dana kada ne uzimate tablete u petak, a želite to da promenite na utorak (3 dana ranije) morate početi novo pakovanje 3 dana ranije nego uobičajeno. Ako skratite period kada ne uzimate tablete (npr. 3 dana i manje) može da se desi da uopšte nemate krvarenje u tom periodu. Zatim, može da se javi blago ili menstruaciji slično krvarenje.


  Ako niste sigurni šta da radite, konsultujte se sa svojim lekarom. Ako prestanete da uzimate lek Violet

  Možete prestati da uzimate lek Violet kad god želite. Ako ne želite da ostanete trudni, pitajte svog lekara o drugim pouzdanim metodama zaštite od trudnoće. Ako želite da ostanete trudni, prestanite da uzimate lek Violet i sačekajte menstruaciju pre nego što pokušate da ostanete trudni. Tada ćete puno lakše moći da izračunate očekivani datum porođaja.


  U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih žena koje uzimaju ovaj lek.


  Molimo Vas da se obratite svom lekaru ako se kod Vas javi neko neželjeno dejstvo, naročito ako je ozbiljno i uporno traje ili je došlo do promene Vašeg zdravstvenog stanja za koje mislite da bi moglo da bude posledica primene leka Violet.


  Povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama (venska tromboembolija (VTE)) ili krvnih ugrušaka u arterijama (arterijska tromboembolija (ATE)) prisutan je kod svih žena koje koriste kombinovane hormonske kontraceptive. Za dodatne informacije o različitim rizicima povezanima sa korišćenjem kombinovanih hormonskih kontraceptiva, molimo Vas pročitajte odeljak 2 ,,Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Violet”.

  U daljem tekstu su navedena neželjena dejstva koja su povezana sa primenom leka Violet:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 žena koje uzimaju lek)

  • neredovna menstruacija, krvarenje između perioda menstrualnih ciklusa, bol u dojkama, osetljivost dojki

  • glavobolja, depresivno raspoloženje

  • mučnina

  • gusti beličasti vaginalni iscedak i vaginalna gljivična infekcija

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 žena koje uzimaju lek):

  • uvećanje dojki, promene u libidu

  • povišen krvni pritisak, snižen krvni pritisak

  • povraćanje, proliv

  • akne, jak svrab, osip po koži, gubitak kose (alopecija)

  • vaginalna infekcija

  • zadržavanje tečnosti

  • promene telesne mase


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 žena koje uzimaju lek):

  • oštećenje sluha

  • astma

  • iscedak iz dojke

  • alergijske reakcije (preosetljivost)

  • promene na koži nodozni eritem (karakterišu ga bolni crvenkasti čvorići na koži) ili multiformni eritem (kožni osip, koji može da bude sa plikovima, i da ima izgled malih meta, u centru se nalaze tamne mrlje okružene koncentričnim prstenovima)

  • krvni ugrušci u venama ili arterijama koji mogu dovesti do oštećenja, na primer:

   • u nozi ili stopalu (tj. duboka venska tromboza)

   • u plućima (tj. plućna embolija)

   • srčani udar

   • moždani udar (šlog)

   • mali moždani udar ili prolazni simptomi slični simptomima moždanog udara, poznato kao tranzitorni ishemijski atak (TIA)

   • krvni ugrušci u jetri, želucu/crevima, bubrezima ili oku.


  Mogućnost da kod Vas dođe do stvaranja krvnog ugruška može biti veća ako imate neka druga zdravstvena stanja koja povećavaju taj rizik (pogledajte odeljak 2 za dodatne informacija o stanjima koja povećavaju rizik od stvaranja krvnih ugrušaka i simptomima koji se tada javljaju).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Violet

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Violet posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ,,Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Violet

Jedna film tableta sadrži: 3 mg drospirenona (nemikronizovani) i 0,03 mg etinilestradiola (mikronizovani). Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; skrob, kukuruzni, preželatinizovani; krospovidon tip B; povidon K-30 (E1201); polisorbat 80 (E433); agnezijum-stearat (E470b).


Film tablete:

Opadry II 85F32450 Yellow: polivinil alkohol; titan-dioksid (E171); makrogol (3350); talk (E553b); gvožđe-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Violet i sadržaj pakovanja


Okrugle, žute film tablete, prečnika 5,7 mm


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC-Al blister koji sadrži 21 film tabletu.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze blister i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole :

ALVOGEN PHARMA D.O.O., Pašnjačka bb, Barice, Plandište


Proizvođač:

LABORATORIOS LEON FARMA, S.A., C/La Vallina

s/n, Poligono Industrial Navatejera, Villaquilambre, Leon, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00751-18-002 od 17.10.2019.