Početna stranica Početna stranica

Gedena
sildenafil

UPUTSTVO ZA LEK


Gedena, tableta za žvakanje, 25 mg Pakovanje:ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom Gedena, tableta za žvakanje, 50 mg Pakovanje: ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom Gedena, tableta za žvakanje, 100 mg Pakovanje: ukupno 2 kom, blister, 1 x 2 kom


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika SrbijaGedena, tableta za žvakanje, 25 mg Gedena, tableta za žvakanje, 50 mg Gedena, tableta za žvakanje, 100 mg


INN : sildenafil


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi

čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gedena i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gedena?

 3. Kako se upotrebljava lek Gedena?

 4. Moguća neželjena dejstva .

 5. Kako čuvati lek Gedena?

 6. Dodatne informacije.


 1. ŠTA JE LEK GEDENA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Gedena pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5) i učestvuje u opuštanju krvnih sudova u Vašem penisu, omogućavajući protok krvi u penis pri seksualnom uzbuđenju. Lek Gedena će vam pomoći da dobijete erekciju ako ste seksualno stimulisani.

  Ne treba da uzimate lek ako nemate erektilnu disfunkciju (inpotenciju). Ženama nije preporučljiva upotreba ovog leka.


  Gedena je lek za lečenje muškaraca sa erektilnom disfunkcijom, poznatom kao impotencija. To se dešava u situacijama kada muškarac ne može da postigne ili održi čvrst, uspravan penis adekvatan za seksualnu aktivnost.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GEDENA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek GEDENA ne smete koristiti u situacijama ukoliko:

  • Uzimate lekove pod nazivom organski nitrati (npr. nitroglicerin) ili lekove pod nazivom donori azot oksida (kao što su natrijum nitroprusid ili amil nitrit), jer kombinacija ovih lekova sa lekom Gedena može da izazove potencijalno opasno sniženje krvnog pritiska. Upozorite Vašeg lekara ukoliko uzimate neki od ovih lekova, koji se obično koriste za lečenje angine pektoris (bola u grudima).Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  • Ako koristite lekove koji odpuštaju azot-oksid (tzv.donori azot-oksida) kao što je amil-nitrit, jer ovi lekovi u kombinaciji sa lekom Gedena mogu izazvati potencijalno opasno sniženje krvnog pritiska

  • Ste alergični (preosetljivi) na sildenafil ili na druge sastojke u preparatu (videti “Sadržaj pomoćnih supstanci”)

  • Imate teško oboljenje srca ili jetre

  • Ste nedavno imali moždani udar ili infarkt miokarda (srčani udar) ili ukoliko imate nizak krvni pritisak (vrednosti manje od 90/50 mm Hg)

  • Bolujete od retkih naslednih očnih bolesti (kao što je retinitis pigmentosa)

  • Imate poremećaj vida zbog oboljenja oka pod nazivom nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije (non-arteritic anterior ischaemic optic neurophaty-NAION).


   Kada uzimate lek GEDENA, posebno vodite računa:


   • Ako imate anemiju srpastih ćelija (abnormalnost crvenih krvnih ćelija), leukemiju (raka krvnih ćelija), multipli mijelom (rak koštane srži).

   • Ako imate deformitet penisa ili Peironijevu bolest.

   • Ako imate problema sa srcem. Vaš lekar bi trebalo da u tom slučaju pažljivo proveri da li Vaše srce može da podnese dodatno preopterećenje seksualnom aktivnošću.

   • Ako trenutno imate čir na želucu ili problem sa krvarenjem (kao što je hemofilija).


   • Ako imate iznenadno smanjenje ili gubitak vida, prestanite da uzimate lek Gedena i obratite se odmah lekaru.


   Ne treba koristiti lek Gedena sa bilo kojim oralnim ili lokalnim sredstvom za lečenje erektilne disfunkcije. Ne uzimajte lek Gedena ukoliko nemate erektilnu disfunkciju. Ovaj lek je namenjen isključivo odraslim osobama muškog pola i ne sme da se daje osobama mlađim od 18 godina. Primena drugih lekova


   Uzimanje sa drugim lekovima

   Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli druge lekove,

   uključujući i lekove koje ste kupili bez lekarskog recepta.


   Gedena tablete za žvakanje mogu smanjiti dejstvo nekih lekova, naročito onih koji se koriste za lečenje bola u grudima. U slučaju hitne medicinske pomoći, treba da kažete medicinskom radniku koji Vas primi da ste uzeli lek Gedena u kojoj količini, kao i vreme kada ste ga uzeli.


   Nemojte uzimati lek Gedena sa drugim lekovima osim ako Vam lekar kaže drugačije.


   Ne smete uzimati lek Gedena istovremeno sa lekovima iz grupe nitrata, jer ovi lekovi u kombinaciji sa lekom Gedena mogu izazvati potencijalno opasno sniženje krvnog pritiska. Uvek recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate neki od lekova koji se koriste za olakšanje tegoba kod angine pektoris, odnosno bola u grudima.


   Nije preporučljivo uzimanje leka Gedena ako uzimate lekove koji se zovu donori azot oksida, kao što je amil nitrit (“poppers”), jer kombinacija ovih lekova može izazvati potencijalno opasan pad krvnog pritiska.


   Ako uzimate lekove poznate kao inhibitori proteaze, kao u lečenju HIV-a, Vaš lekar može da preporuči početak lečenja sa najnižom dozom (25 mg) .


   Pacijenti koji uzimaju alfa-blokatore za terapiju lečenja visokog krvnog pritiska ili uvećanja prostate, mogu osetiti vrtoglavicu ili omaglicu, koje mogu biti izazvane niskim krvnim pritiskom pri naglom sedanju ili ustajanju. Pojedini pacijenti su imali takve simptome pri uzimanju Gedena sa alfa- blokatorima. To se najčešće dešava 4 sata nakon uzimanja leka. U cilju smanjenja verovatnoće pojave ovakvih simptoma, treba redovno uzimati alfa blokatore u preporučenim dnevnim dozama pre započinjanja primene leka Gedena. Takođe Vaš lekar može savetovati da početna doza preparata Gedena bude 25 mg.


   Uzimanje leka GEDENA sa hranom ili pićima


   Gedena se može uzeti nakon obroka ili na prazan želudac. Međutim, ukoliko uzmete lek Gedena nakon obilnijeg obroka, potrebno je više vremena da lek počne da deluje.


   Konzumiranje alkohola može privremeno da oslabi sposobnost postizanja erekcije. Za maksimalno dejstvo leka, preterana upotreba alkohola se ne preporučuje.


   Primena leka GEDENA u periodu trudnoće i dojenja


   Gedena se ne primenjuje kod žena.


   Uticaj leka GEDENA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Gedena može izazivati vrtoglavicu i može uticati na poremećaj vida. Preporučuje se ispitivanje reakcije na lek pre upravljanja vozilom ili korišćenja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka GEDENA

   Gedena tableta za žvakanje sadrži aspartam, izvor fenilalanina i može biti štetna za osobe sa fenilketonurijom.


   Gedena tableta za žvakanje sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GEDENA


  Uvek uzimajte lek Gedena onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Uobičajena početna doza je 50 mg.


  Nije preporučljivo uzimanje leka Gedena više od jednom dnevno.


  Preporučljivo je da uzmete lek Gedena jedan sat pre seksualnog odnosa. Tablete se žvaću cele. Ako osećate da lek Gedena deluje prejako ili preslabo, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Gedena pomaže u postizanju erekcije kada već postoji seksualna stimulacija. Vreme potrebno da lek Gedena počne da deluje zavisi od pacijenta, ali to je obično od pola sata do jednog sata. Ukoliko uzmete lek Gedena nakon obilnijeg obroka, potrebno je više vremena da lek počne da deluje.


  Ukoliko lek Gedena ne dovodi do erekcije ili ako Vaša erekcija ne traje dovoljno dugo da završite započeti seksualni odnos, trebalo bi da obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste uzeli više leka GEDENA nego što je trebalo

  Moguće je povećanje neželjenih dejstava i njihove težine. Doze veće od 100 mg ne povećavaju efikasnost leka.


  Ne treba da uzimate više tableta nego što Vam je lekar propisao.


  Obratite se lekaru ako uzmete više tableta nego što bi trebalo.


  Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Gedena može izazvati neželjene efekte, mada to nije slučaj kod svih pacijenata. Neželjena dejstva prijavljena pri upotrebi leka Gedena su obično blaga do umerena i kratko traju.


  Ako imate bolove u grudima u toku ili nakon seksualnog odnosa:


  • Zauzmite polu-sedeći položaj i pokušajte da se opustite.

  • Ne koristite nitrate u lečenju bola u grudima.

  • Kontaktirajte odmah svog lekara.


  Svi lekovi, uključujući lek Gedena mogu izazvati alergijske reakcije. Hitno se obratite lekaru ukoliko nakon uzimanja leka Gedena osetite bilo koji od sledećih simptoma: iznenadno sviranje u grudima, otežano disanje, vrtoglavicu, oticanje očnih kapaka, lica, usana jezika i ždrela.


  Moguća je pojava produžene i ponekad bolne erekcije posle uzimanja leka. Ako imate erekciju koja traje duže od 4 sata, treba odmah kontaktirati lekara.


  Ako osetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, prestanite da uzimate lek Gedena odmah se obratite lekaru.


  Veoma česti neželjeni efeketi (kod više od 1 na 10 pacijenata): glavobolja.


  Česti neželjeni efekti (kod 1 do 10 pacijenata u 100) su: naleti crvenilo lica, problemi sa varenjem, poremećaj vida (uključujući i osetljivost na boje, osetljivost na svetlost, zamućen vid ili smanjena oštrina vida), zapušen nos i vrtoglavica.


  Povremeni neželjeni efekti (kod 1 do 10 pacijenata u 1000) su: povraćanje, osip kože, krvarenje na zadnjoj strani oka, iritacije oka, zakrvavljene oči/crvenilo oka, bol u oku, duple slike, neuobičajeni osećaji u oku,nepravilani i ubrzani otkucaji srca, bol u mišićima, osećaj pospanosti, smanjen osećaj za dodir, vrtoglavica, zujanje u ušima, mučnina, suva usta, bol u grudima i osećaj umora.


  Retka neželjena dejstva (kod 1 do 10 pacijenata 10000) uključuju: visok krvni pritisak, nizak krvni pritisak, nesvestice, moždani udar, krvarenje iz nosa i naglo oštećenje ili gubitak sluha.


  Tokom postmarketinškog perioda prijavljena su sledeća neželjena dejstva: lupanje srca, bol u grudima, iznenadna smrt, infarkt ili privremeno smanjen protok krvi u delove mozga. Većina, ali ne i svi, od tih ljudi je imala srčane probleme pre uzimanja ovog leka. Nije moguće utvrditi da li su opisani događaji direktna posledica uzimanja preparata Gedena. Primećeni su i simptomi poput konvulzije ili napada i ozbiljnih reakcija kože sa osipom, ranicama, ljuštenjem kože praćeno bolovima, koje zahtevaju hitno medicinsko zbrinjavanje.


  U slučajevima pojačavanja pojave neželjenih efekata ili ukoliko se pojave slučajevi nenavedeni u ovom uputvstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GEDENA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka označenog na pakovanju i blisteru. Datum isteka se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GEDENA


Gedena sadrži aktivnu supstancu sildenafil:

(u obliku sildenafil-citrata) u jačinama od 25 mg, (u obliku sildenafil-citrata) u jačinama od 50 mg ili (u obliku sildenafil-citrata) u jačinama od 100 mg.

Ostali sastojci su: polakrilin-kalijum, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, aspartam (E951), kroskarmeloza-natrijum, aroma peperminta, magnezijum-stearat, laktoza, monohidrat, povidon.


Kako izgleda lek Gedena i sadržaj pakovanja


Gedena 25 mg: Bele, bikonveksne tablete oblika trougla, sa jedne strane ima oznaku‘’25’’ Gedena 50 mg: Bele, bikonveksne tablete oblika trougla, sa jedne strane ima oznaku‘’50’’ . Gedena 100 mg: Bele,bikonveksne tablete oblika trougla, sa jedne strane ima oznaku ‘’100’’.


Gedena 25 mg, 50 mg i 100 mg:


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 1 blister sa 2 tablete za žvakanje i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:


Alvogen d.o.o. Barice Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište Republika Srbija


Proizvođač:


Alvogen d.o.o. Barice Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Gedena tableta za žvakanje, 2 x (25mg): 515-01-6335-11-001 od 13.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Gedena tableta za žvakanje, 2 x (50mg): 515-01-6337-11-001 od 13.03.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Gedena tableta za žvakanje, 2 x (100mg): 515-01-6338-11-001 od 13.03.2013.