Početna stranica Početna stranica

Rapten
diklofenak

UPUTSTVO ZA LEK


Rapten, 1%, gel

diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Rapten i sadržaj pakovanja


Lek Rapten je providni, bezbojni, homogeni gel.


Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem od polipropilena.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 tuba sa 40 g gela i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-03108-17-001 od 19.07.2018.