Početna stranica Početna stranica

Karbis
kandesartan

UPUTSTVO ZA LEK


Karbis®, tableta, 8mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Karbis®, 8 mg, tableta kandesartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karbis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karbis

 3. Kako se upotrebljava lek Karbis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karbis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARBIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Karbis pripada grupi lekova poznatoj kao antagonisti angiotenzin II receptora. Aktivna supstanca leka je kandesartan-cileksetil.

  Ovaj lek deluje tako što širi i opušta krvne sudove, što pomaže snižavanju krvnog pritiska i olakšava Vašem

  srcu da pumpa krv u sve delove tela.


  Lek Karbis se koristi za lečenje:

  • povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) kod odraslih pacijenata

  • srčane slabosti (insuficijencije) kod odraslih pacijenata sa oslabljenom funkcijom srčanog mišića, kao dodatak terapiji inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) ili kada ACE inhibitori ne mogu da se primenjuju (ACE inhibitori su grupa lekova koja se koristi u terapiji srčane slabosti).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARBIS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Karbis ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na kandesartan-cileksetil ili na neki drugi sastojak leka Karbis (videti odeljak 6),

  • ako ste trudni duže od 3 meseca (takođe je bolje da izbegavate primenu ovog leka tokom rane trudnoće,

   videti odeljak " Primena leka Karbis u periodu trudnoće i dojenja")

  • ako imate teško oštećenje jetre ili bilijarnu opstrukciju (problem sa odvođenjem žuči iz žučne kese).


  Ako niste sigurni da se nešto od ovoga odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Karbis.


  Kada uzimate lek Karbis, posebno vodite računa:

  Pre nego uzmete, ili tokom primene leka Karbis, recite lekaru ukoliko:


  • imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima, ili ukoliko ste na dijalizi,

  • ste nedavno imali transplantaciju bubrega,

  • povraćate, nedavno ste mnogo povraćali ili imate dijareju,

  • imate oboljenje nadbubrežne žlezde koje se zove Konov sindrom (takođe poznato kao primarni hiperaldosteronizam),

  • imate nizak krvni pritisak,

  • ste imali moždani udar (šlog),

  • Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Karbis se ne preporučuje u

  ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće

  može ozbiljno da naškodi bebi (videti odeljak o trudnoći).


  Lekar će možda želeti da češće dolazite na kontrole i da vrši određene analize ako imate bilo koje od ovih stanja.

  Ukoliko treba da se podvrgnute operaciji, kažite svom lekaru ili stomatologu da uzimate Karbis. To je zbog toga što lek Karbis, kada se kombinuje sa nekim anesteticima, može da prouzrokuje pad krvnog pritiska.


  Upotreba kod dece

  Nema iskustava sa upotrebom leka Karbis kod dece (mlađe od 18 godina). Zbog toga lek Karbis ne bi trebalo davati deci.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Karbis može da utiče na način delovanja nekih drugih lekova i neki lekovi mogu da utiču na delovanje leka

  Karbis. Ako koristite određene lekove, lekar će možda morati povremeno da Vam uradi analize krvi.


  Obavezno obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • Druge lekove koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska, uključujući beta blokatore, diazoksid i ACE inhibitore kao što su enalapril, kaptopril, lizinopril ili ramipril.

  • Nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) kao što su ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksib

   ili etorikoksib (lekovi za ublažavanje bola i zapaljenja).

  • Acetilsalicilnu kiselinu, ako uzimate više od 3 g svakoga dana (lek za ublažavanje bola i zapaljenja).

  • Preparate sa kalijumom ili zamene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum (lekovi koji povećavaju količinu kalijuma u krvi).

  • Heparin (lek koji se koristi za razređivanje krvi).

  • Tablete za izbacivanje vode (diuretici).

  • Litijum (lek koji se koristi za probleme sa mentalnim zdravljem).


  Uzimanje leka Karbis sa hranom ili pićima

  • Lek Karbis možete uzimati sa hranom ili bez nje.

  • Ukoliko konzumirate alkoholna pića, porazgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete Karbis.

  Alkohol može da izazove nesvesticu ili vrtoglavicu.


  Primena leka Karbis u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Lekar će Vam savetovati da prestanete da uzimate Karbis pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i savetovaće Vam da uzimate neki drugi lek umesto leka Karbis. Karbis se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne sme se uzimati ako ste trudni duže od 3 meseca, zato što u tom stadijumu trudnoće može ozbiljno da naškodi bebi.


  Dojenje

  Obavestite lekara ako dojite ili ako nameravate da počnete da dojite. Karbis se ne preporučuje majkama koje doje, a lekar može da odabere drugu terapiju za Vas ukoliko želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili ako je prerano rođena.


  Uticaj leka Karbis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Neke osobe mogu da osećaju zamor ili vrtoglavicu kada uzimaju lek Karbis. Ako se budete tako osećali, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati alatima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Karbis

  Karbis sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARBIS


  Lek Karbis uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Veoma je važno da lek Karbis uzimate svakoga dana.


  Lek Karbis možete uzimati sa hranom ili bez nje. Progutajte tabletu s gutljajem vode.

  Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Tako će Vam biti lakše da se setite da uzmete lek.


  Terapija visokog krvnog pritiska

  • Uobičajena doza leka Karbis je 8 mg jednom dnevno. U zavisnosti od odgovora krvnog pritiska, Vaš lekar vam može povećati dozu do 16 mg jednom dnevno, i kasnije do 32 mg jednom dnevno.

  • Kod nekih pacijenata, kao što su oni sa problemima sa jetrom, sa bubrezima ili oni koji su nedavno izgubili telesne tečnosti, npr., putem povraćanja ili dijareje, ili korišćenjem tableta za izbacivanje tečnosti, lekar može da propiše nižu početnu dozu.

  • Neki pacijenti crne rase mogu da imaju smanjen odgovor na ovu vrstu lekova, kada se daju kao jedina terapija, i tim pacijentima će možda trebati veća doza.


   Terapija srčane slabosti

  • Uobičajena početna doza leka Karbis je 4 mg jednom dnevno. Vaš lekar Vam može udvostručiti dozu u intervalima od najmanje 2 nedelje, do doze od 32 mg jednom dnevno.. Karbis se može uzimati sa drugim lekovima za insuficijenciju srca, a lekar će odlučiti koja terapija Vama najviše odgovara.


   Ako ste uzeli više leka Karbis nego što je trebalo


   Ako uzmete više leka Karbis nego što Vam je lekar propisao, odmah se obratite za savet lekaru ili farmaceutu.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Karbis


   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu. Jednostavno uzmite sledeću dozu po uobičajenom rasporedu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Karbis


   Ako prestanete da uzimate Karbis, krvni pritisak može ponovo da se poveća. Zbog toga nemojte prekidati sa uzimanjem leka Karbis pre nego što o tome razgovarate sa svojim lekarom.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Karbis može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Važno je da budete svesni koja to neželjena dejstva mogu da budu.


  Prestanite da uzimate lek Karbis i odmah potražite medicinsku pomoć ako imate bilo koju od sledećih alergijskih reakcija:

  • problemi sa disanjem, sa oticanjem ili bez oticanja lica, usana, jezika i/ili grla,

  • otok lica, usana, jezika i/ili grla, što može da izazove probleme sa gutanjem,

  • ozbiljan svrab na koži (sa koprivnjačom).


   Karbis može da izazove smanjenje broja belih krvnih zrnaca. Otpornost na infekcije može biti smanjena i možete primetiti zamor, infekciju ili temperaturu. Ako do ovoga dođe, obratite se svom lekaru.

   Lekar može povremeno da uradi analize krvi da bi proverio da li lek Karbis ima bilo kakva dejstva na krv

   (agranulocitoza).


   Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


   Veoma često:

   češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

   Često:

   kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

   Povremeno:

   kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek

   Retko:

   kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

   Veoma retko:

   ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

   Nepoznato:

   ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


   Često

  • Osećaj vrtoglavice/omaglice.

  • Glavobolja.

  • Infekcija disajnih puteva.

  • Nizak krvni pritisak. To može da izazove nesvesticu ili vrtoglavicu.

  • Promene u rezultatima analize krvi:

  • Povećana koncentracija kalijuma u krvi, naročito ako već imate probleme sa bubrezima ili popuštanje srca. Ako je ovo ozbiljno, možete osetiti zamor, slabost, nepravilne otkucaje srca ili mravinjanje po koži (parestezije).


  • Uticaj na rad Vaših bubrega, naročito ako već imate probleme sa bubrezima ili popuštanje srca. U veoma retkim slučajevima, može doći do otkazivanja bubrega.


   Veoma retko

  • Otok lica, usana, jezika i/ili grla.

  • Smanjenje broja crvenih ili belih krvnih zrnaca. Možete primetiti zamor, infekciju ili temperaturu.

  • Osip na koži, koprivnjača.

  • Svrab.

  • Bol u leđima, bol u zglobovima i mišićima.

  • Promene u načinu rada jetre, uključujući i zapaljenje jetre (hepatitis). Možete primetiti zamor, promenu boje kože i beonjača u žuto i simptome slične gripu.

  • Mučnina.

  • Promene u rezultatima analize krvi:

  - Smanjena količina natrijuma u krvi. Ako je ovo ozbiljno, onda možete primetiti zamor, nedostatak energije ili grčenje mišića.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KARBIS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Karbis posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KarbisKako izgleda lek Karbis i sadržaj pakovanja


Okrugle, svetloružičaste, blago bikonveksne tablete sa podeonom crtom na jednoj strani i zakošenim ivicama. Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 2 blistera (PVC/PVDC/Al) sa po 14 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka Farma d.o.o., Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1384-11-001 od 15.08.2012.